Adunarea generală a UCGN

Reactualizarea statutului…

Uniunea Comunelor Grănicereşti Năsăudene (UCGN) a avut şedinţa de Adunare Generală care s-a desfăşurat în sala mare a Complexului hotel-restaurant „Sălăuţa” din Năsăud, locaţie care îşi oferă în fiecare an spaţiile şi serviciile acestui eveniment.

Declarată constitutivă în urma numărării reprezentanţilor celor 44 localităţi foste comune grănicereşti, preşedintele UCGN, ing. Mihai Mureşan, a salutat prezenţa celor din sală, apoi a anunţat ordinea de zi a adunării. Dumnealui a motivat scopul acestei întâlniri: îmbunătăţirea felului de administrare şi eficientizare a patrimoniului Uniunii. Inginerul Mihai Mureşan, preşedintele executiv al UCGN, a prezentat raportul de activitate pe anul 2010 din care, în mod special, a reieşit faptul că păstrează aceeaşi „linie” ca şi fondatorii asociaţiei grănicerilor: acordarea cât mai multor burse de studii pentru copiii urmaşilor grănicerilor, lucru reuşit, numărul acestora crescând în fiecare an: în anul şcolar 2010-2011 s-au acordat 40 de burse faţă de 24 pentru anul trecut.

De asemenea, ţinându-se cont de media generală anuală, situaţia civilă a familiei, cea materială sau performanţele, la concursurile şcolare şi olimpiade, s-au repartizat şi un număr de 12 locuri gratuite într-un cămin studenţesc al UMF Cluj-Napoca, acordându-se şi stipendii la 13 elevi şi 3 studenţi, alţii decât cei bursieri. Aceste burse, stipendii şi locuri gratuite în cămine studenţeşti se ridică la suma de 84.300 lei, uniunea promiţând mărirea numărului de burse acordate elevilor, în aşa fel ca cel puţin un elev din fiecare fostă localitatea grănicerească să beneficieze de aceasta, a asigurat preşedintele UCGN.

Potrivit raportului de gestiune pentru darea de seamă contabilă încheiat la data de 31 decembrie 2010, veniturile totale se ridicau la 368.522 lei, acestea fiind obţinute din vânzarea de masă lemnoasă, pe picior (340.343 lei), lemn de foc (10.890 lei), chirii (3.616 lei) şi dobânzi (13.673 lei), în timp ce cheltuielile totale se cifrau tot la 368.522 lei, care însumează: împăduriri, carburanţi, amortizare, salarii personal, protecţie socială, bruse elevi, pază fond forestier, expertize tehnice, stipendii şi sponsorizări, întreţinere auto, asigurări, locuri în cămin studenţesc, indemnizaţii CD etc.

Modificările statutului – un alt punct de pe ordinea de zi, se referă la: UCGN este, de asemenea, o asociaţie cu scop social, umanitar şi educaţional (art. 1, alin. 4); se pot acorda şi premii elevilor şi studenţilor (art. 10 textul de la litera „c”); Consiliul Director va fi format din 17 membri, din care 15 aleşi de Adunarea Generală, iar reprezentantul oraşului Năsăud şi preşedintele executiv al Uniunii vor face parte de drept din consiliul director, iar reprezentantul oraşului Năsăud va avea calitatea de prim-vicepreşedinte al Uniunii.

S-a renunţat la statutul de „preşedinte de onoare” al Uniunii pe viitor, astfel că venerabilul scriitor şi profesor Teodor Tanco, prezent la şedinţă, va fi şi primul şi ultimul (unicul) preşedinte de onoare al UCGN, dumnealui fiind ctitorul Uniunii în adunarea de la Salva din 3 iulie 1990.

Despre demersurile de reconstituire a dreptului de proprietate şi stadiul proceselor, a vorbit consilierul juridic al UCGN, jr. Pompei Raus, dumnealui arătând că prin cele 6 procese aflate pe rol la instanţe de judecată, doreşte recuperarea proprietăţilor în clădiri sau terenuri forestiere.

De asemenea, s-a aprobat arondarea terenurilor forestiere, proprietatea Uniunii, la O.S. „Someş-Ţibleş” pentru o mai bună asigurare a pazei acestora. Participanţii la Adunarea Generală au fost de acord şi cu încheierea unui contract cu o firmă specializată în vederea recuperării despăgubirilor în echivalent bănesc de la FPS (Fondul Proprietăţii de Stat).

O altă problemă importantă a făcut obiectul discuţiilor la Adunarea Generală a UCGN, şi anume, investiţia în parteneriat cu o firmă privată cu capital italian pentru construirea unei microhidrocentrale pe râul Someş, pe amplasamentul fostei uzine electrice din Tradan, în zona „La Cascadă”. În acest sens, SC Security Gears” SRL din Timişoara doreşte să investească 5 milioane de euro pentru realizarea acestui obiectiv. Adunarea UCGN şi-a dat acordul de principiu în acest sens, considerând c ă beneficiile rezultate, multiple, care vizează: o cotă de 7% din profitul net (circa 42.000 de euro/an), plus o donaţie anuală din procentul maxim prevăzut de codul fiscal ce se poate vira din impozitul pe profit (circa 19.200 euro/an); construirea unor clădiri administrative care va servi drept sediu pentru părţile contractante (imobil care va rămâne la finalul investiţiei în proprietatea Uniunii), viabilizarea şi întreţinerea în stare de funcţionare a obiectivelor existente (bază sportivă şi de agrement); dar şi plata impozitelor şi taxelor aferente terenului şi a clădirilor existente de către SC Security Gears SRL, în timp ce investitorii italieni îşi iau angajamentul de reamenajare a barajului. Cascada de pe râul Someş, precum şi realizarea unor lucrări de protecţie contra inundaţiilor pe Someş, în amonte de obiectiv.

Se estimează o putere instalată a microhidrocentralei de 1,7 MW, pentru o producţie anuală estimată de 6,.200 MWh, ceea ce va însemna circa un milion de euro pe an.

Diversele au încheiat discuţiile care au avut loc la Adunarea Generală a UCGN.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5