Năsăudeni la sărbătoarea VRR din Cluj-Napoca

Zilele trecute, la Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca s-a desfăşurat a 31-a adunare a Societăţii Culturale VRR în componenţa căreia activează năsăudenii şi bistriţenii stabiliţi la Cluj. Şi de data aceasta, ASTRA Năsăud a fost prezentă cu un grup de cărturari, oameni ce se bucură permanent de o intimitate de taină, căutând căile cele mai eficiente de ridicare a culturii năsăudene pe noi trepte. Deci cărturarii năsăudeni şi cei stabiliţi la Cluj caută căile de acces de la o lume la alta, dând curs unor imbolduri prin scris spre a se cunoaşte pe ei înşişi prin iniţiativă, încredere şi respect pentru semeni, prin reculegere, meditaţie, rugăciune şi odihnă activă.
Din grupul de năsăudeni ce s-au alăturat cărturarilor clujeni au făcut parte: Floarea Pleş, Ioan Seni, Ioan şi Lucreţia Mititean, Gheorghe Pleş, Rodica Fercana, Raveca Vlaşin şi Ioana Lăpuşneanu, toţi cu aură plină de inspiraţie, cu dorinţa de a scoate din conul de umbră viaţa culturală a urbei noastre. Preşedintele Asociaţiei VRR, Valeri Toderici, a prezentat pe scurt activităţile desfăşurate de la ultima adunare, ca un cioplitor ce împlineşte actul iniţial al creaţiei şi literaturii, frământând cuvintele ca şi olarul aplecat peste un şubred vas de lut. Microfonul a fost predat academicianului Dumitru Protase care a prezentat câteva aspecte din istoria Năsăudului, exemplificând scrieile sale, făcând un pas curajos spre vorbirea ţăranului someşan, confirmând talentul de buni povestitori.
Multe din cărţile colegilor de condei au ca eroi principali sătenii, având ca drept modele dascălii şi preoţii din zonă.Mulţi dintre autorii ce-şi lansează cărţile în acest cadru reuşesc să adune tradiţiile locului, rezemându-se în vâltoarea vieţii pe credinţa străbună, ce reprezintă o împăcare cu toţi locuitorii indiferent de religie.
Scriitorul Teodor Tanco, al doilea preşedinte de onoare a asociaţiunii, aduce în actualitate valori de altădată din zona Năsăudului şi Bistriţei, oameni ai cetăţii cu influenţe incontestabile, caracterizaţi prin nivel de cultură înalt, competenţă profesională, mobilitate intelectuală cu capacitate de selectare a informaţiilor şi adaptare la noile condiţii. Doctor în istorie, Vasile Tutula, telcian la origine, sesizează sensul evenimentelor istorice prin care şi-a câştigat un mare respect şi consideraţie, fiind un model pentru semenii săi, cu o mare capacitate de automodelare, aspirând mereu spre perfecţiune pe tărâmul ştiinţelor istorice.
Microfonul circulă din mână în mână, dovedind că participanţii sunt oameni cu preocupări elevate şi originale, cărora cultura le-a asigurat libertatea gândirii şi mulţumirea de sine. Adunarea cu numărul 31 este un produs al evaluării, este calea spre autodepăşirea umană a unor oameni cu mare pasiune de a face bine şi de a-si respecta cuvântul dat. În sală a domnit ideea prieteniei şi a dobândirii unui loc bine meritat în spiritualitatea locală.
Participanţii s-au dovedit a fi oameni cu opinii, deoarece omul e om atât cât mai are opinii. Mulţi dintre cei prezenţi şi-au prezentat cărţile nou-apărute, de exemplu: Lucreţia Mititean şi-a prezentat cele două volume intitulate “Vorbe Înţelepte”, culegere de epigrame, aforisme, cugetări, anectode, alternând dintr-o lume în alta, potrivit unor legi ce-i oferă cititorului două medii de viaţă. Pe marginea cărţilor prezentate au venit mereu cu completări, cu alte şi alte vorbe înţelepte,universitarul Barbu I.Bălan, ce a adus fiecărui vorbitor roze şi ciulini, cu şi fără spini, ca de altfel şi Veronica Oşorhean de la Alba-Iulia şi doamna Leah din Sîngeorz-Băi . Grupul de astrişti năsăudeni a fost la înălţime, confirmând prin fapte personalitatea lor. Prof. Ioan Seni, preşedintele ASTREI, a adus în prim-plan monografia ASTREI în cei 25 de ani de când şi-a reluat activitatea, iar Ioan Mititean a expus din volumul “ASTRA Năsăud, un organism viu”, dăruind şi de această dată un strop de veşnicie. Tânăra astristă Ioana Lăpuşneanu, care participă pentru prima dată la o astfel de întâlnire, spune că îi face o mare plăcere să fie alături de asemenea oameni generoşi, şi generoşi nu pot fi decât acei oameni care au ce da. A avut mult de învăţat, constituind o meditaţie asupra realităţii istorice privind Ţara Năsăudului, întorcându-se acasă un spor de originalitate. Cinste acestor oameni care au realizat în viaţa lor fapte exemplare, redând cu o deosebită frumuseţe şi farmec locurile străbune unde s-au născut şi au copilărit, dându-ne şi nouă celor mai tineri o rază de speranţă în suflet.
Astfel de acţiuni organizate de VRR contribuie la creşterea vitalităţii şi întreţinerea bunei dispoziţii, dovedind că o acţiune începută trebuie obligatoriu finalizată, dând minţii şi sufletului de lucru, şi totodată să fim mereu în compania umorului, să fim actori şi să facem când e cazul haz de necaz. Universitarul, coborâtor din Mintiul Năsăudului a împletit literatura cu muzica, dovedind că au un limbaj universal .Şi-a pus în mişcare corzile vocale cu cântece pe versurile lui Veronica Micle, de parcă s-ar fi adăpat la izvorul de apă vie, dând limbii forţă, vigoare şi viaţă.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5