Anul jubiliar 2011 - retrospectivă astristă

Atât parcurgerea celor 150 de ani de viaţă ai ASTREI (Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român, 1861-2011), cât şi activitatea educativă a oricărui an din cei 150, reuşită prin Astra, s-a realizat sub aripa semnului „DA, SE POATE”. Primii 60 de ani ai Astrei, parcurşi în mare parte sub stăpânire străină, au fost marcaţi de realizarea unor ctitorii astriste de mare rezonanţă naţional-istorică: Muzeul Asociaţiunii, Biblioteca naţională a Astrei, revista Transilvania, Foaia Poporului, Şcoala Civilă de Fete (Sibiu), bursele şi stipendiile Astrei, Casele naţionale pe plan local, cărţile şi manualele româneşti tipărite etc., dar mai ales realizarea unităţii politice a românilor în anul 1918 când, pe baza unităţii spirituale româneşti reuşite de Astra, s-a creat statul naţional unitar român iar liderii ardeleni, basarabeni sau bucovineni erau în totalitate membri ai Asociaţiunii. Dacă perioada interbelică democratică a fost favorabilă Astrei prin subvenţiile pe care le primea de la statul român, perioada războiului (1939-1945), dar mai ales perioada comunistă (1945-1989) i-au fost fatale, fiind silită a trăi sporadic şi efemer…

În noile condiţii de după 1989, numeroşi intelectuali şi nu numai, dornici de a se pune la dispoziţia intereselor naţionale, conştienţi că noţiunile de patrie, ţară, naţiunea, cultura, istoria, patriotism… – rămân noţiuni tot mai actuale în evoluţia mondială a popoarelor de astăzi, au demonstrat în ultimii peste 20 de ani că DA, SE POATE… se poate să trăim liberi într-o ţară liberă şi democratică, să ne apărăm interesul naţional, să promovăm mai binele prin altruism şi voluntarism... Aşa au apărut noile despărţăminte la nivel naţional şi alte zeci de despărţăminte ale Astrei în ţinuturile dinafara României, ţinuturi populate cu români… În acest cadru legal organizat aflăm date importante unii despre alţii, organizăm parteneriate benefice unităţii românilor, protejăm patrimoniul naţional şi local de valori, valorificăm şi promovăm valorile culturii şi spiritualităţii româneşti, încurajăm şi îndemnăm tineretul la respect şi recunoştinţă pentru efortul înaintaşilor de a ne fi lăsat o ţară liberă în care fiecare să se poată afirma după efortul şi talentul său, în stare să creeze la rândul său alte valori benefice imaginii României…

Privind retrospectiv faptele astriştilor ce compun Despărţământul năsăudean, la nivelul anului 2011, aceştia, în ciuda unor condiţii social-economice destul de vitrege, au demonstrat prin altruism şi voluntarism că DA, SE POATE… şi iată ce au reuşit:

• 15 ian. 2011 – astriştii năsăudeni depun coroane de flori la busturile lui Mihai Eminescu şi Veronica Micle din oraş… Erau prezenţi primarul D. Mureşan, familia I. Mititean, familia Berceni, fam. Pavel Berengea, Livia Gavrilaş, I. Lăpuşneanu, Fl. Pleş, Elisab. Nistor, dr. Tr. Dascăl, Gabi Herţa, I. Seni, Pahone Pop, deputatul I. Oltean…

• 15 ian. 2011 – se înfiinţa Cercul Astra din Lechinţa şi se dezvelea bustului Mihai Eminescu în această localitate. Cercul avea iniţial 13 membri conduşi de prof. Măierean Iulius – preşedinte, 2 ing. Florian Romeo-Daniel – primar, vicepreşedinte, 3 prof. dir. Gherman Alexandru – vicepreşedinte, 4 prof. Igna Cornelia – secretar, 5 prof. Hlinca Dana – casier; La festivităţi a participat preşed. Asoc. Astra – prof. univ. dr. D-tru Acu, preşed. Desp. Central Astra – prof. ing. dr. Oct. Bologa, prof. univ. dr. Victor Grecu (Sibiu), dir. ing. Valeri Toderici – preşed. VRR Cluj-N şi col. dr. V. Tutula, insp. şc. Doina Petrean, alţi universitari clujeni, presa (T Sasarman, O Lucuta), un numeros public…

• 24 ian. Astriştii năsăudeni se alătură programului educativ iniţiat de primarul oraşului – ing. D-tru Mureşan şi a prof. Pahone Pop – directorul Casei de Cultură…

• 25 ian: Bistriţa, în Colegiul Tehnic „Gr. Moisil” se înfiinţează un Cerc Astra cu 14 membri, având în conducere pe prof. ing. Tudorica Pampa – preşedintă, prof. Delia Tania Verdeş – vicepreşedinte, prof. ec. Mihaela Loredana Checicheş – secretar, prof. ec. Adina Ana Checicheş – casier, prof. Cristina Rusu – organizatoarea cercului, membru în comitet; Cercul îşi onorează ulterior personalitatea prin acţiuni bine gândite (aniversare Tănasă Tudoran – Ersilian Roşca), acţiune la care au participat pr. prot. Alex. Vidican, dr. Onofreiu Adrian, prof. Sarcudean ş.a. bistriţeni; integrarea totală a astriştilor în Serbările Colegiului – director prof. Ioan Rusu, preşedinte Astra prof. ing. Tudorica Pampa...

• 26-27 februarie 2011, astriştii năsăudeni Ioan Seni, Iacob şi Augustina Guşă (Rodna) şi Gabriela Herţa (Romuli) participă la Adunarea anuală a Desp. Astra Iaşi şi la acţiunile dedicate Jubileului „Astra 150”;

• 19 martie 2011 o delegaţie a Astrei năsăudene: Ioan Seni, Ioan Mititean, Gabriela Herţa (Romuli), Romulus Berceni, Emil Nistor, Leon Catarig (Rebrişoara) au participat la şedinţa Conducerii Centrale ASTRA organizată la Bibl. ASTRA Sibiu (dir. O Nemeş)…

• In preajma Sf. Paşti astriştii din Colegiul Naţional “G. Coşbuc” au susţinut conducerea şcolii (dir. Steluţa Vâju, dir. adj. Cârcu Anca, dir. educ. Speranţa Baba) în organizarea Concertului pascal susţinut de Corul Deisis al Catedralei năsăudene (pr. Lucian Greab, pr. Florin Rusu, pr. D-tru Tomi) dirijat de prof. canonic Cornel Pop.

• Astriştii din Grupul Şcolar Economic Năsăud au fost alături de conducerea şcolii (dir. Dorina Chitul, dir. adj. Irina Opraie, dir. educ. Mariana Romocea) în organizarea concertului de pricesne şi piese populare laice, concert susţinut de Grupul folcloric al Şcolii “Dor năsăudean”, instruit de prof. Ecaterina Raţiu…

• Astriştii din Maieru grupaţi în jurul prof. Sever Ursa – fondatorul Astrei locale, şi a primarului Vasile Borş – membru activ al Astrei, au vernisat o expoziţie de carte veche organizată sub girul Astrei, în Muzeul “Cuibul visurilor”. Fraţii Ioan şi Radu Deac, originari din Maieru, au donat Muzeului bustul romancierului Liviu Rebreanu…

• La 17 mai - Astriştii năsăudeni Ioan şi Lucreţia Mititean, Romulus şi Valeria Berceni, Grigore Marţian, Ioan Lăpuşneanu, Livia Gavrilaş şi Leon Catarig participă la dezvelirea bustului Dariu Pop – Măgura Ilvei, alături de astriştii locali Şuşcă Dana – director şi preşedinte Astra, Gabriela Puşcaş, Ofilat Varvari, prof. Ruşti Maria, Chindriş Maria, Lucreţia Ruşti şi scriitorii Ion Moise, Ioan Pintea, Menuţ Maximinian, Vasile Filip, Cornel Cotuţiu, Aurel Podaru, Sever Ursa...

• La 19 mai – La cafeneaua astriştilor din Rebra – prof. Şt. Bachiş – preşedinte, Aurica Bachiş – secretar, Nicoleta Mureşan – moderator, preşedintele Desp. Astra Năsăud – prof. Ioan Seni a vorbit despre experienţa Asociaţiunii Astra de-a lungul celor 150 de ani pe care-i împlineşte în 2011...; Au mai pledat pentru interesele comunei şi prof. dr. Aurelia Dan – metodist al CCD Bistriţa-Năsăud, binecunoscutul profesor, cercetător şi editor Viorel Rus, prof. Ştefan Bachiş, p.c. preot Teodor Nedelea – membru fondator al Astrei Rediviva, presbiterii Larion Cozan – Biserica penticostală şi Ilie Cristea – Biserica adventistă, d-na Aurica Bachiş, primarul comunei Ştefan Danci, prof. Nicoleta Mureşan şi Cristina Scurtu…

• La 20 mai – Invitaţi de dir. C-tin Catalano – preşedintele Astrei Coşbuc, astriştii năsăudeni Grigore Marţian, Ioan Lăpuşneanu, Ioan şi Lucreţia Mititean, Emil Nistor, Livia Gavrilaş participă la Colocviile de primăvară „George Coşbuc” , ediţia a II-a “Flori de mai”, alături de scriitorii Ioan Pintea, Cornel Cotuţiu, Mircea Măluţ, Traian Parva Săsărman, Menuţ Maximinian şi de astriştii locali Nicolae Anghel – primarul, dir. Ioan şi Ana Ştefan, pr. David Semerean, Voichiţa şi Ştefan Cira, Rodica Băiţan, Maria Catalano, Vasile şi Elisabeta Vasile...

• În data de 28 mai, prof. dr. Gh. Pleş – preşedintele Secţ. Ştiinţifice şi Pedagogice a Desp. Astra Năsăud a organiz ediţia a XV-a a Concursului interdisciplinar “Dr. Paul Tanco”, fiindu-i alături IŞJ BN prin insp. g-l prof. dr. Vasile Marc, insp. g-l adj. prof. Mircea Romocea, inspectorii şcolari Simona Simionca, Dorel Cosic, Elena Androne, Ioan Costea; Societatea de Şt. Matematice, filiala BN – prof. Nicolae Sanda - preşedinte; Societ. De Şt. Filologice BN – prof. Monica Hallaszi, Asoc. Înv. AMA BN – Olimpia Cheţa, Şc. Gen. Bistriţa Bârgăului – întreg colectivul didactic, începând cu directorul şcolii – prof. Nicoleta Gîtan; primar - Vasile Laba, viceprimar - prof. Leon Hogiu, prof. Steluţa Vîju – dir. al Colegiului Naţional “G. Coşbuc” Năsăud, profesorii de lb. română şi matematică din şcolile care participă cu elevi la acest concurs, preşedintele Desp. Astra Năsăud – prof. Ioan Seni.

• În zilele de 27 mai - 2 iunie se realizau DENIILE EMINESCINE-2011 la care participă astrişti năsăudeni şi bistriţeni – pr. Leon Pop, jurnalist Gavril Moldovan şi prof. Alexandra Giurgea şi Mărioara Miheştean...; s-a dezvelit bustul lui Eminescu, în oraşul Stefan-Vodă, unde oficiază alaturi de preoţii basarabeni si pr. Leon Pop (Năsăud); în Cimitirul Eroilor Germani – se dezvelea Monumentul Eroilor Români la care ia parte reprezentantul comunităţii germane din Odesa-dl.Jung Meister, ambasadorul Romaniei in Ucraina - Cornel Ionescu, Consulul general al Romaniei la Odesa, d-na Cerasela Nicolas; Slujba de pomenire este oficiată de Pr. Leon Pop (Năsăud) si Pr. Mihai Stegărescu, din Ciamasir, Chilia;

• În zilele de 29 mai – 2 iunie: Zilele Năsăudului, ediţia a X-a organizate de Primăria oraşului, Consiliul Local şi Casa de Cultură. Astriştii năsăudeni s-au implicat în organizarea şi buna desfăşurare a Programului: primar Ing. D-tru Mureşan – membru fondator Astra - iniţiatorul şi organizatorul întregului Program, prof. Pahone Pop – membru fondator Astra (1990) – organizatorul festivalului naţional De Ispas la Năsăud.., prof. Ioan Seni – preşedinte, organizator al sesiunii de comunicări, lansării de carte.., prof. Steluţa Vâju – director al Colegiului Naţional “G. Coşbuc” – organizator al Maialului elevilor năsăudeni, prof. Speranţa Baba – director educativ, secţiunea tineret Astra – responsabil spectacol artistic, cu oferirea de diplome Astra pentru costumele populare selectate de Comisia de specialitate; prof. Dorina Chitu – director Grup Şc. Economic, preşedinte Cerc Astra – întâlnirea elevilor şcolii cu poeţi din Alba Iulia, Oradea şi Leşu; prof. înv. Ioan Talpoş – resp. ansamblul “Muguraşul” al Şc. Gen. “Mihai Eminescu”; Mircea Calu, Bogdan Butnariu, Iftime Alexandru – organizează expoziţia filatelică omagială; Nechita Bumbu – astrist Nepos – expoziţie pictură; Lucian Bichigean – pictură; Ioan Lăpuşneanu şi Ioan Mititean – expoziţie “ASTRA ŞI CARTEA”; Pentru dezvelirea plăcii Emil Catarig – profesor, compozitor, dirijor şi inventator năsăudean s-au implicat astriştii Ioan Seni, ing. D-tru Mureşan – primar, Ioan Mititean, Lucreţia Mititean, Floarea Pleş, Ioan Lăpuşneanu, pr. Teofil Bembea, Comes Dariu, clasa prof. Daniela Chira – secretar al Desp. Astra Năsăud şi familia omagiatului; La sesiunile de comunicări Istorie şi cultură năsăudeană; Leonidas Pop (1831-1908) în imagini şi documente; Jubileul “ASTRA – 150 de ani” şi lansarea de carte se implică eficient Teodor Tanco – membru de Onoare Astra, astriştii Ioan Seni, Ioan Lăpuşneanu, Grigore Marţian, Romulus Berceni, Mircea Prahase – membru de Onoare, conf. Dr. Viorel Hodiş, dr. Vasile Tutula (Astra Cluj), dr. Gh. Pleş, Ioan Mititean, Raus Pompei, Al. Dorel Coc, dr. Lazăr Ureche, dr. Dorel Cosma, Elena Câmpan, Vasile Jimboreanu, Doina Macarie (Astra Bistriţa), Icu Crăciun (Astra Maieru)..; Reuşita acţiunilor s-a datorat şi contribuţiei partenerilor implicaţi: Şcolile din Leşu, Şanţ, Runcul Salvei, Rebrişoara, Telciu şi Remetea Mare; Muzeul Grăniceresc – dr. Lucian Vaida; Arhivele Statului Bistriţa – dr. Adrian Onofreiu; Revista “Gând românesc” şi Editura “Gens Latina” din Alba Iulia – dir. Virgil-Şerbu Cisteianu; Societ. Filatelică Năsăud – V. Petrehuş, R. Băeş; Societ. “VRR” din Cluj-Napoca – dir. ing. Valeri Toderici, Fanfara din Telciu şi Bistriţa, Ansamblul profesionist “Mureşul” din Tg. Mureş, alte ansambluri, formaţii artistice sau sportive...

• La sfârşitul anului şcolar au fost acordate 33 de premii Astra în şcolile năsăudene pentru Media anuală Cea mai mare pe profil, astfel: în C.N.”G.Coşbuc” – 9 medii de 10 în gimnaziu; 2 de 10 la mate-info; 13 de 10 la filologie şi câte 1 premiu la profilul pedagogic şi ştiinţele naturii; În Col. Ec. – 3 premii iar în Şc. Gen. şi Liceul Silvic câte 2 premii. Ne-au fost alături UCG Năsăud (preşedinte – ing. Mihai Mureşan), Intex Năsăud (dir. – ing. dipl. Dorel Sima) şi Mis Grup (dir. Emil Iugan)…

• În perioada 30 iunie – 8 iulie a.c., astriştii năsăudeni găzduiau delegaţii Societăţii Limba noastră cea română din Chişinău - preşedinta Societăţii – jurnalista Valentina Butnaru şi directorul postului TV şi a cotidianului “Jurnal de Chişinău” – jurnalistul Val Butnaru. Au fost cazaţi în Staţiunea Colibiţa prin grija Consorţiului de Educaţie şi Dezvoltare Durabilă “România Europeană” – preşedinte prof. Ioan Neagoş (Bistriţa), a reprezentantului României la UNESCO – D-na Luiza Iliescu (Bucureşti) şi a primarului Vasile Laba din Bistriţa Bârgăului. Oaspeţii din Chişinău, însoţiţi de reprezentanţii Consorţiului şi ai Astrei au fost primiţi de prefectul judeţului D-l Daniel Florian şi vicepreşedintele CJ BN D-l Luca Iancu, la Inspectoratul Şcolar Judeţean de D-na insp. g-l adj. Olivia Duicu iar cântăreţul folk Florin Săsărman le-a prezentat oraşul Bistriţa. Acţiunea de documentare continua la Beclean, preşedinte Astra prof. Ligia Dănilă,. Documentarea a continuat în nordul ţării unde oaspeţii din Chişinău, însoţiţi de preşedintele Ioan Seni au văzut Monumentul de la Moisei Complexul mănăstiresc de la Bârsana şi de la Rohia. Ziua se încheia la Năsăud în compania astriştilor năsăudeni Anca, Nicu şi Andrei Cârcu. Primirea făcută de primarul Năsăudului – ing. Dumitru Mureşan a fost cu totul specială pentru că schimbul de mesaje şi suveniruri a fost deosebit de consistent... La Maieru, delegaţia s-a putut convinge de ceea ce poate reuşi un fondator al Astrei Rediviva – distinsul profesor Sever Ursa, un prieten special al românilor de peste Prut.., ca şi prof. Pavel Berengea, custodele “Muzeului din Pod” şi preşedintele Astrei ilvene... Popasul la vicepreşedintele Astrei – prof. Romulus Berceni a fost de bun augur. Tinerii din Chişinău - Constantin Taran, Mirabela şi Corina Butnaru, însoţiţi de preşedintele Ioan Seni, s-au documentat vizitând Muzeul holocaustului din Sighetul Marmaţiei, Casa Elie Wiesel, Cimitirul din Săpânţa, Complexul turistic Bârsana din Maramureş, comuna Romuli (Gabi Herţa), Casa muzeală “G. Coşbuc” (C-tin Catalano), Muzeul din Maieru (Sever Ursa), Muzeul mineritului din Rodna (Liviu Păiuş), Staţiunea Sângeorz-Băi, Muzeul Grăniceresc (dr. Lucian Vaida), Primăria Năsăud (ing. D-tru Mureşan), Runcul Salvei - primar Anchidim Pavelea, staţiunea Colibiţa unde preşedintele Consorţiului pentru Educaţie şi Dezvoltare Durabilă “România Europeană” – prof. Ioan Neagoş împreună cu D-na Luiza Iliescu – director al Clubului UNESCO “Grănicerii Transilvani” au distribuit diplome binemeritate pentru distinşii oaspeţi... O întâlnire scurtă cu primarul din Bistriţa Bârgăului – Vasile Laba... iar la Prundul Bârgăului, reprezentanţii Astrei Năsăudene - Ioan Seni şi Romulus Berceni le urau drum bun prietenilor din Chişinău – Val şi Valentina Butnaru... care se retrăgeau spre casă... Tinerii LNCR se îndreptau spre Bucureşti pentru noi investigaţii documentare... Imaginea Năsăudului a sporit din nou...

• Programul Taberei Internaţionale “ACASĂ la NOI”, 07-14 iulie 2011 demonstrează forţa relaţiilor dintre românii de peste Prut şi cei din ţinutul năsăudean:, concretizate prin: cazarea copiilor din Anenii Noi, R Moldova şi Skopie, Macedonia în familiile din Romuli, Ilva Mica şi Rodna; vizite la instituţiile locale, întâlniri cu oficialităţi marcante din aceste localităţi şi prezentarea punctelor istorice şi turistice locale; excursii agroturisticeă: la stână, la păstrăvărie, la moară.(Fiad, Romuli, Cormaia si Telciu), concursuri de desen şi literatură cu tema “Copiii şi florile”; un simpozion Internaţional “Interferenţe cultural-istorice româneşti”, la Maieru, cu prezenţa D-nei Luiza ILIESCU, Bistriţa, dr. Crina BOCŞAN DECUSARĂ, Bucureşti, Ioan NEAGOŞ, Bistriţa, Ioan SENI, Năsăud, Pavel BERENGEA, Ilva Mare, dir. Ştefan SAS, Ilva Mare, Sever URSA, Maieru, Ilie MARE şi Reghina MARE, Ilva Mică, Iacob GUŞĂ, Augustina GUŞĂ, Rodna, Gabriela HERŢA, Romuli, prof. univ. Vanghea STERYU MIDRANJ, Skopje, Macedonia, dr. Octavean ZELINSKI, Anenii Noi, Republica Moldova, psiholog Alexandru BAR, Alina TOMI, Bistriţa, dir. Cristina Hădărău, Maieru; expoziţie de pictură: Cristina Eliza ILIESCU, Bistriţa; moment literar: Giorgiana Maria SUCIU, Bistriţa; Octavia Andronesi, Dorina Hoza şi Ana Maria Luchi – solişti vocali din Maieru; Întâlniri la şcoală, cu prezentarea istoricului şcolii şi al localităţii Rodna, Romuli şi Ilva Mică cu program artistic; Vizite la obiective din localităţile învecinate; Turism cultural pe coordonate europene – ghid de traseu prof. Pavel Berengea (Ilva Mare): BISTRIŢA: Vizită la Complexul Muzeal Jud. B-N(dir. dr. Silviu Chiş, prof. Mircea Prahase); Turnul Dogarilor, Complexul “Sub gălete” – ghid turistic Florin Săsărman (Bistriţa); Întâlnire cu reprezentanţii Insp. Şc. Jud. B-N - insp. g-l adj. Olivia DUICU, insp. Ioan COSTEA, insp. Doina PETREAN; insp. Simona SIMIONCA; Donaţie de carte şi manuale şcolare; Întâlnire la Sala Polivalentă Bistriţa cu ONG-urile din judeţ, vizitarea fondului documentar, „Vasile Jimboreanu”, eveniment coordonat de prof. Raoul ZANCA; Întâlnire cu Prof. Alexandru MIRONOV (Surprizele viitorului); Vizită la Casa Memorială “Liviu Rebreanu” şi întâlnire cu Valer ILOVAN; Vizită la Muzeul Grăniceresc Năsăudean şi întâlnire cu dr. Lucian VAIDA, Director şi Dan PRAHASE, muzeograf; Vizitarea Expoziţiei Filatelice Naţionale “Astra - 150 de ani”, de la Muzeul Grăniceresc Năsăudean însoţiţi de Mircea CALU, Preşedintele Asociatiei Judetene a Filateliştilor Bistriţa-Năsăud şi Valer PETREHUŞ, preşedintele filateliştilor năsăudeni; Vizită la Colegiul Naţional “George Coşbuc” şi întâlnire cu prof. Steluţa VÂJU, director; Întâlnire în Sala Festivă a Primăriei Năsăud cu ing. Dumitru MUREŞAN, primarul oraşului, însoţiţi de prof. Ioan SENI şi alţi lideri astrişti năsăudeni; schimb de suveniruri, pliante documentare; Festivitatea de închidere a Taberei Internaţionale “Acasă la Noi”..; Acţiune reuşită – imagine benefică..

• Participarea astriştilor năsăudeni la Sesiunea jubiliară de la Blaj (16-18 sept.), prezentând imaginea Năsăudului prin diverse lucrări prezentate de Ioan Seni, Ioan Lăpuşneanu, Romulus Berceni, Ioan Mititean, Ana Filip (Salva), Liviu Păiuş (Rodna), Pavel Berengea (Ilva Mare), Gabriela Herţa (Romuli), Leon Catarig (Rebrişoara)…

• Organizarea Zilelor poetului Coşbuc şi a Colegiului Naţional „G. Coşbuc” de către conducerea şcolii: Vâju Steluţa – directorul care a prezentat succint istoria celor 148 de ani ai instituţiei, Anca Cârcu – dir. adjunct, Speranţa Baba – dir. educativ, prof. Floare Vaida, drd. Nicolae Bosbiciu – Coşbuc sau redescoperirea firescului existenţei; Grupul „Pro Opera” – dir. CJC BN Vasile Şomlea; prof. Dorel Coc şi Ioan Seni - cu aspecte din evoluţia Astrei în Colegiul Naţional şi în arealul năsăudean; academicianul D-tru Protase (Cluj-Napoca) a susţinut conferinţa Rolul Astrei în istoria poporului român, iar primarul ing. D-tru Mureşan şi prof. Ioan Seni – preşedintele Astrei năsăudene au oferit academicianului Diploma şi medalia jubiliară „Astra 150”; colaj de versuri şi cântece din opera lui Coşbuc cu elevii claselor XIP şi XIIA – prof. Gabriela Sermeşan; cânt şi joc someşan cu Ansamblul folcloric al Colegiului – prof. Cristi Mâti, Florin Persecă şi Liviuţa Istrate;

• Participarea astriştilor năsăudeni la Sesiunea jubiliară de la Sibiu (3-5 nov.) cu lucrări despre Ţara Năsăudului: Ioan Seni, Ioan Lăpuşneanu, Ana Filip (Salva), Leon Catarig (Rebrişoara), Ioan Mititean, Liviu Păiuş (Rodna), Pavel Berengea (Ilva Mare), Romulus Berceni, Livia Gavrilaş, Valeria Berceni, Lucreţia Mititean, Ligia Dănilă (Beclean).

• Astriştii năsăudeni prin prof. Ioan Seni, Ioan şi Lucreţia Mititean au participat la colocviile de la Beclean, întâlnire cu criticul literar Mircea Mutu (Cluj-Napoca); Ioan Seni şi R Berceni - la Zilele Colegiului Tehnic „Gr. Moisil” şi Colocviile Coşbuc organizate la Casa Sindicatelor Bistriţa; Ioan Seni, Ioan Lăpuşneanu şi Nicu Bosbiciu - la manifestările dedicate lui Liviu Rebreanu, în sala festivă a CJ şi moderate de d-nii V. Şomlea şi Ioan Pintea; Ioan Seni şi Gh. Tr. Dascăl – la Reuniunea VRR Cluj-Napoca, unde au prezentat aspecte ale Jubileului „Astra – 150”; Ioan Seni şi Liviu Păiuş (Rodna) - la Reuniunea revistei Familia Română – Baia Mare, organizată de dir. Bibl. Jud. Baia Mare – dr. T. Ardelean; Romulus şi Valeria Berceni - la serbările de la Odesa - dezvelirea bustului Mihai Eminescu la Consulatul român (15-19 nov.); Ioan Seni, R. Berceni, M. Maximinian, Tudorica Pampa şi comitetul Astra de la Colegiul Tehnic „Gr. Moisil” - la lansarea cărţii Moştenirea lui Liviu Rebreanu.., autor Cristina Rusu, în CDI al Colegiului Tehnic Infoel Bistriţa; Ioan Seni şi Ioan Lăpuşneanu - la Congresul spiritualităţii românilor de pretutindeni, Alba Iulia, 28-30 nov. 2011…; familia Ioan şi Lucreţia Mititean şi Ioan Seni - la adunarea anuală a Astrei de la Dej, dedicată jubileului „Astra 150”

• În 10 dec. 2011 a avut loc la Muzeul Grăniceresc adunarea anuală a Despărţământului năsăudean cu analiza rapoartelor anuale, conferinţele dedicate Jubileului „Astra 150”, concertul anual de colinde (Corul „Laudaţio” Năsăud; Belciugarii din Ilva Mare), vernisarea expoziţiilor Muzeului grăniceresc, lansarea anuală de carte…;

• Cercul Astra Ilva Mică (primar Aurel Horea, dir. de Şcoală Ilie Mare) a găzduit ediţia a XVI-a a Festivalului ilvean de colinde, obiceiuri de iarnă şi port popular…(27 dec. 2011) la care au participat formaţiile artistice din Ilva Mare, Leşu, Poiana, Măgura Ilvei şi Ilva Mică. Principalii mobilizatori ai acţiunii au fost membrii Astrei din aceste localităţi…

Toate aceste acţiuni se datorează efortului membrilor Astrei, fără ei aceste manifestări n-ar fi existat iar fără sprijinul autorităţilor locale şi judeţene acţiunile n-ar fi reuşit la nivelul la care au reuşit; În colaborare cu alte instituţii culturale şi ONG-uri acţiunile Astrei au câştigat în forţă şi imagine. Experienţa acestor reuşite demonstrează că DA, SE POATE.., că există astrişti de înaltă conştiinţă şi responsabilitate, care se implică dezinteresat în organizarea şi reuşita tuturor acţiunilor Astrei iniţiate la nivel local sau la nivelul Despărţământului, împiedicând astfel instalarea unei inerţii tot mai jenante şi mai dăunătoare spiritului civic românesc; Dar începând cu acest an se impune totuşi, o evidenţă mai clară a membrilor la nivelul fiecărui cerc Astra (chiar dacă rămânem mai puţini!); o revigorare a cercurilor mai vechi sau mai noi, fără o viaţă activă sau dinamică; înfiinţarea de cercuri noi, mai ales în centrele cu un tineret numeros (comune, şcoli, unităţi economice şi instituţii etc.); aceeaşi revigorare se impune şi la nivelul secţiunilor; promovarea unor acţiuni finanţate prin care tinerii să devină coautori la propria lor formare… Trebuie creat cât mai urgent un colectiv care să cunoască legislaţia în domeniul finanţărilor şi să acţioneze eficient în această direcţie; Aceeaşi finanţare se impune şi-n acţiunile comune cu tinerii români participanţi la Tabăra de cultură şi civilizaţie românească „Acasă la noi”; Primenirea conducerilor de Cercuri şi Secţiuni prin înlocuirea celor decedaţi sau a celor grav bolnavi care nu se mai pot angaja în acţiuni astriste de mare amploare şi răspundere, dar şi înlocuirea celor de rea credinţă, pentru care principalele valori umane rămân banii, corupţia, delăsarea, comoditatea, cosmopolitismul, dispreţul faţă de naţiunea română şi valorile ei, parvenirea, ipocrizia sau perfidia… Contăm pe toţi cei care doresc şi pot să se implice dezinteresat în acţiuni educative promovate în numele şi pentru prestigiul Astrei… Deja sunt anunţate depuneri de coroane la busturile Eminescu şi Veronica Micle de 15 ianuarie (Năsăud), ample lansări de carte (I. Mititean..), acţiuni de amploare la Rebrişoara (Leon Mâti, Leon Catarig..) etc, etc. Sperăm să putem fii şi-n viitor la înălţimea acestei cauze: DA, SE POATE să ne implicăm cu folos în problemele comunităţilor în care trăim…

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5