Breviar astrist - iunie 2012

Luna mai se dovedeşte a fi mult mai bogată în evenimente cultural-educative decât lunile precedente, evenimente în care membrii Astrei au avut un rol deosebit, atât în organizare, cât şi în susţinere. Astfel, joi 3 mai a.c. Corala Andrei Mureşianu din Bistriţa – dirijor prof. Cornel Pop a fost invitată de conducerea Colegiului Naţional “G. Coşbuc” – director Steluţa Vâju, dir. adj. Lazăr Marius, dir. educativ Speranţa Baba – ei înşişi membri activi ai Astrei, in Aula instituţiei, pentru concertul de primăvară dedicat năsăudenilor, concert bogat atât în piese religioase cât şi laice. Pe lângă dascălii şi elevii şcolii au participat un număr susbstanţial de orăşeni, mobilizaţi de însăşi conducerea Cercului Astra oraş – Floarea Pleş – preşedintă, Lucreţia Mititean, Florica Marţian - vicepreşedinţi, Livia Gavrilaş – secretar... Succesul acţiunii se datorează unei bune organizări reuşite de directorul Steluţa Vâju, în jurul căreia astriştii din şcoală şi din oraş îşi pot valorifica din plin intenţiile binevoitoare susţinute printro reală combustie sufletească...
În aceeaşi notă de demnitate şi respect, în data de 6 mai.., Corul Laudaţio al Bisericii cu hramul Sfinţii Constantin şi Elena din Năsăud – preot dr. George Celsie, l-au cinstit pe dirijorul Cornel Pop, cu prilejul zilei sale de naştere, profesor care a pus bazele acestui cor..;
La intalnirea nasaudenilor trăitori la Oradea sau în judeţul Bihor, din 5-6 mai, au participat în cadrul florilegiului literar “Flori de mai năsăudene pe cărări orădene”, membrii Astrei năsăudene - Floarea Pleş, familia Lucreţia şi Ioan Mititean, Leon Catarig, familia Ica şi Vasile Tămaş unde au trăit clipe cu adevărat spirituale prin lansările de carte şi evocarea momentelor istorice ale Ţinutului năsăudean... Atmosfera de înaltă ţinută intelectuală a fost asigurată deopotrivă de gazde şi oaspeţi, prin prof. univ. Iacob Hanţiu (prorector al Univ. din Oradea), ing. Timoce Traian, George Fetinca cu fiicele sale liceene Larisa şi Andrada, studentul George Florin Rusu, familia Bulzan, familia Cleja, familia Plăian, scriitoarea Ioana Precup cu sora sa Ana, familia Saveta şi Traian Turşan, Doina Aiciu, Elena Ciuruş cu volumul “Trecând prin poarta veşniciei” la care s-au adăugat intervenţiile oaspeţilor năsăudeni… Viitoarea întâlnire – in prima duminică de mai (2013), când năsăudenii “bihoreni” promit să-şi aibe o filială Astra funcţională …
In organizarea directorului Vasile Şteopoaie şi a colectivului pe care-l conduce, semicentenarul Liceului “Solomon Haliţă” din Sângeorz-Băi (12 mai) rămâne un eveniment de referinţă în viaţa acestei şcoli. Oraşul dar mai ales şcoala, prin ţinuta cadrelor didactice, a elevilor, a părinţilor şi mai ales a oaspeţilor – in mare parte generaţiile anterioare de absolvenţi, exprimau starea de sărbătoare a instituţiei. Directorul Vasile Şteopoaie a prezentat cu aplomb şi realism evoluţia şcolii in cei 50 de ani, insistând pe calitatea procesului instructive-educativ şi consecinţele sale benefice asupra oraşului; Insp. g-l dr. Vasile Marc aprecia calitatea profesorilor şi a elevilor din Liceu, insistând pe valorificarea oportunităţilor de viaţă prezente şi viitoare..; Prof. Ignat Silviu a evidenţiat greutăţile la început de drum, in calitate de primul director al şcolii; Primarul Roland Wenig se mândreşte cu această şcoală, ca cea mai importantă instituţie din oraş care pregăteşte moral şi civic viitoarele generaţii; Deputatul Radu Moldovan felicită colectivul de cadre didactice, elevii şcolii şi pe toţi sângeorzănii la acest ceas de sărbătoare..; Absolventul anului 1984 – primarul Vasile Borş scoate-n evidenţă rolul dascălului in opera de formare a omului, care, prin arta sa didactică, modelează mintea şi sufletul adolescenţilor, pregătindu-i temeinic pentru viaţă; Au mai toastat viceprimarul Maxim Pop, dir. adj. Sebastian Băndean, exinspect. g-l Leonida Ştefănescu, Virgil Ciocârlă, foştii absolvenţi Alexandru Dărăban, Liviu Moldovan, Monica Scridon (prima promoţie), Ioana Avram (promoţia 2012); Preşedintele Astrei – prof. Ioan Seni evidenţia rolul dascălului la nivelul comunităţii locale, fiind un maestru in actul de educaţie al copiilor dar şi-n gestionarea problemelor majore din localitatea sa, prin implicarea sa voluntară şi altruistă in miezul acestora, aducând ca exemplu pe astriştii sângeorzăni implicaţi in editarea Dicţionarului culturii şi civilizaţiei populare din Ţara Năsăudului (Monica Măgurean, Virgil Ciocârlă, Leon Cârdan…) sau găzduirea adunărilor Astrei din 1992, 1996 (Traian Ciociu, Ioan Costea,…), insistând pe reorganizarea Cercului Astra Sângeorz-Băi, in condiţiile in care oraşul are atâţea intelectuali deosebiţi..; Serbările se încheiau cu un bogat spectacol artistic in care s-au afirmat elevii şcolii - Oana Hoza, Ansamblul Păuniţa (dir. Florin Hodoroga), formaţiile de muzică uşoară şi dans modern, dar şi celebrul taraf cunoscut la nivel naţional (Ionică şi Ilie Moldovan, Petrică Adam)…;
Muzeul grăniceresc (dir. dr. Lucian Vaida) este o gazdă deosebită pentru acţiunile cultural-educative astriste năsăudene. Astfel, la 18 mai a.c., din iniţiativa preşedintei Floarea Pleş şi a comitetului orăşenesc Astra (Lucreţia Mititean, Florica Marţian, Valeria Berceni, Livia Gavrilaş, G. Andriescu..) a fost vernisată in sala festivă a Muzeului, expoziţia de artă artizanală a D-nei Mia Cantor – secretar al CL Năsăud şi membru în Asociaţia artizanilor bistriţeni. Floarea Pleş şi Lucreţia Mititean au scos in evidenţă frumuseţea bijuteriilor confecţionate din mărgele, perle, scoici, sidef, coral alb, roşu, verde, maro, sticlă de Morano sau pietrii semipreţioase.., insistând pe măestria şi gusturile artistice ale protagonistei noastre… Acţiunea s-a constituit in prima ediţie a expoziţiilor de primăvară demarate sub genericul “Flori de mai astriste năsăudene”. Participanţii au vizitat expoziţiile permanente ale Muzeului, organizate după cele mai moderne principii in domeniu, avându-l ghid pe distinsul muzeograf Dan Prăhase;
Zilele Năsăudului (20-24 mai), organizate de primarul oraşului – ing. D-tru Mureşan, de CL, Casa de Cultură şi Şcolile năsăudene, demarau cu Maialul elevilor năsăudeni – acţiune pusă în decorul artistic al oraşului de către conducerea Colegiului Naţional “G. Coşbuc” – dir. Steluţa Vâju, adj. Lazăr Marius, educativ Speranţa Baba – ei înşişi membri ai Astrei, la care se adaugă Dariu Comes, instructorii de formaţii: Ioan Seni – “Căluşarii”, Daniela Chira – “Romana”, Florin Persecă – “Someşana”, învăţătoarele şi diriginţii care au asigurat frumuseţea paradei portului popular, unii dintre ei fiind îmbrăcaţi în costum popular – Floare Vaida, Camelia Berceni..; Premiile oferite de Primărie au adus multă bucurie elevilor olimpici; Spectacolul oferit de Şcolile năsăudene şi a celor din Rebra, Rebrişoara, Nepos, Telciu, Salva, Runcul Salvei, Bistriţa.., pe parcursul celor patru ore, a demonstrat cu generozitate frumuseţea folclorului năsăudean..; Cele mai frumoase costume populare au primit diplome de merit..; Formaţiile din judeţ, din ţară şi străinătate (Bulgaria, Slovenia..) invitate au adus un spor de frumuseţe la sărbătoarea năsăudenilor..;
Ziua de luni, 21 mai aducea vestea tristă a dispariţiei dintre cei vii a profesorului Ioan Lăpuşneanu – preşedinte al Secţiunii Literare Astra de peste 20 de ani, implicat cu sinceritate în acţiunile astriste educative – cele peste 20 de adunări ale Despărţământului, adunările Astrei Centrale de la Sibiu, Braşov şi binenţeles de la Năsăud (1991, 2010), activitatea publicistică şi editorială prestată în slujba comunităţii locale şi a Asociaţiunii Astra, activitatea de cercetare şi documentare în folosul comunităţii locale (Monografia oraşului, biografia unor personalităţi năsăudene..). Astra năsăudeană este astăzi mult mai săracă, pierzând un atât de valoros intelectual, publicist, editor, moderator, prieten şi astrist onorabil... Îl regretă Astra Centrală, filialele Astra din ţară – Sibiu, Iaşi, Blaj, Braşov, Cluj, Dej... care, prin intermediul internetului au transmis familiei îndoliate, condoleanţe şi pioase regrete... Aceleaşi sentimente le trăiesc şi alte instituţii de cultură cu care a colaborat fructuos de-a lungul vieţii sale... La trista despărţire i-au adus elogii binemeritate profesorul Sever Ursa (Maieru) şi Romulus Berceni (Năsăud) – veterani ai Astrei cu care a împărţit în climatul spiritual năsăudean, bucuria a numeroase fapte bine făcute şi plăcute publicului interesat... Primarul D-tru Mureşan i-a simţit lipsa la sesiunea de acordare a titlului de Cetăţean de Onoare al oraşului.., dar, susţinut de generaţiile pe care le-a educat şi pregătit pentru viaţă, va putea fi o dată prezent, în postura de post mortem, fireşte, pentru a i se oferi binemeritata distincţie... Astriştii năsăudeni l-au condus pe ultimul drum îndureraţi şi trişti... Fie-i plăcută aducerea aminte.
În aceeaşi zi începea vernisarea expoziţiilor găzduite de Muzeul Grăniceresc: cea filatelică – Mircea Calu (Bistriţa), cea de pictură – Carmen Ştefănescu (Târgovişte), Liviu Cioacă (Câmpulung Muscel), Lucian Bichigean şi Ioan Radu Nistor (Năsăud); de medalistică şi numismatică (Marius Chiuzan – dir.”Bistriţa News”. Alte expoziţii de sculptură şi pictură – la Poştă (Valer Petrehuş, Radu Băeş, Mihai-Lucian Valea, unde s-a realizat şi simpozionul “Poşta Română – 150 ani”. Membrii Astrei (Floarea Pleş, familia Mititean..) şi publicul prezent au aplaudat lansarea cărţilor aparţinând autorilor: Virginia Brănescu, Menuţ Maximinian, Cornel Filip Domide, Dumitru Popiţan şi drd. Radu-Ioan Băeş; La Colegiul Economic (director Dorina Chitu, educativ Alis Seni..) – cafeneaua literară a fost realizată cu poeţii Raveca Vlaşin, Maria Bonkzai (Dej), Ioana Precup (Oradea), Veronica Oşorheian (Alba Iulia), Iulius Marius Morariu (Cluj-Napoca) la care au participat elevii şcolii şi numeroşi astrişti – Ioan Seni (moderator), dr. Gh. Pleş, Ana Filip, Leon Catarig, Mircea Daroşi..; La Casa de Cultură astriştii prezenţi au admirat expoziţia de dantelă “Frivolite” a d-nei Rodica Rauş din Leşu;
Pentru definitivarea Programului sesiunilor de comunicări s-au între-buinţat cu mult folos primarul D-tru Mureşan, preşedintele Desp. Astra Ioan Seni, dr. Adrian Onofreiu – Cetăţean de Onoare al oraşului, Dana Fetti – angajat al Primăriei. Simpozionul “Astra – cultură şi istorie” a fost prezidat de primarul D-tru Mureşan, acad. D-tru Protase, prof. univ. dr. Ironim Marţian, prof. univ. dr. Ion Istrate, col. r. Ioan Cordovan – preşedintele Societăţii Cultul Eroilor BN şi Ioan Seni – preşedintele Desp. Astra Năsăud. Acţiunea începea cu momentul de reculegere în amintirea prof. Ioan Lăpuşneanu – astrist fondator al Desp. năsăudean..; Academicianul D-tru Protase a prezentat varianta Academiei Române privitoare la originile poporului român..; Ioan Seni a prezentat personalitatea istoricului George Bariţiu, la bicentenarul naşterii sale, fost preşedinte al Astrei (1888-1893), insistând pe opera sa istorică din care face parte şi Istoria Regimentului II de Graniţă Năsăudean..; Prof. univ. dr. Ion Istrate – despre “Incipitul epic rebrenian”..; Drd Paul Ersilian Roşca – un excurs asupra unor episoade monarhice în istoria românilor..; Grigore Marţian – “Caragiale – contemporanul nostru”, cu prilejul anului Caragiale (1852 – naşterea; 1912 – moartea scriitorului); Prof. univ. dr. Ironim Marţian – despre vol. II al Monografiei Năsăudului, gata pentru tipar, fiind necesară finanţarea editării acesteia..; Prof. univ. dr. Iosif Viehman şi ing. George Petri (Cluj-Napoca) – prezentare power point a laboratorului de ştiinţe ale naturii la Liceul Pedagogic Năsăud (1951-1956; Veronica Oşorheian (Alba Iulia) – despre unele datini din Leşu..; Ioana Precup (Oradea) – Leşul copilăriei sale..; Studentul Iuliu Morariu – despre preoţii astrişti năsăudeni..; Ioan Neagoş (Bistriţa) – despre Nicolae Titulescu, la 130 ani de la naşterea acestuia; Mircea Daroşi (Nepos) – despre celebrul prof. univ. dr. doc. Gavril Istrate..; Bindea Florin (Mititei) – Astra, punte de legătură între trecut şi prezent; Vasile G. Dâncu (Cluj-N) şi pr. Vasile Ciherean (Lunca Ilvei) despre “Trezvia” lui Flore Pop (Cluj-N)..; col Vasile Măgheruşan – despre g-lul Grigore Bălan; Ioan Cordovan – despre tragedia col. Ioan Liviu Rusu.;
Lansarea de carte din aceeaşi zi are noi surprize: directorul Editurii Gens latina (Alba Iulia) ne prezintă ca autor, volumul “Reporter prin Ţara Năsăudului”.., volum editat cu ajutorul Primăriei; Dr. Ion Istrate (Cluj-) – “Dicţionarul cronologic al romanului românesc” în 3 volume, editura Academiei, “Structuri şi forme literare”, “Panorama romanului proletcultist”, Romanul “obsedantului deceniu” 1945-1964; Luiza Iliescu (Bucureşti) despre Zeul Vot vs Zeul Ban..; Ioan Mititean, Leon Catarig – vol. “Sătenii” cu trimiteri la bunii gospodari ai comunei Rebrişoara..; Mircea Daroşi – despre cărţile sale “Colaborări cotidiene” şi “Zestre etnoculturală a satului Nepos”..; Elisabeta Luşcan (Leşu) – “Tocmala”, un volum ce reconstituie obiceiul peţitului de altădată..; Romulus Berceni – revista “Ecologistul” pe care o conduce de peste 15 ani;
Astriştii năsăudeni admiră gestul Uniunii Comunelor Grănicereşti (preşedinte – ing. Mihai Mureşan, jurist Raus Pompei) şi a Primăriei oraşului (ing. D-tru Mureşan) care au amplasat lângă cimitirul “Comoara” o Troiţă dedicată grănicerilor năsăudeni şi lui Nestor Şimon – secretarul fondurilor acestora în perioada 1889-1914, troiţă sfinţită de un sobor de preoţi în frunte cu protopopul Năsăudului - p.c. pr. Ioan Dâmbu şi preoţii Greab Lucian, Florin Rusu, Ovidiu Sermeşan şi autorul Troiţei – pr. Timoftei Găurean;
Simpozionul de marţi, 22 mai, a fost dedicat în întregime personalităţii lui Nestor Şimon, absolvent al Universităţii de Drept din Cluj, ajuns secretar al fondurilor grănicereşti năsăudene. Acţiunea a fost prezidată de primarul D-tru Mureşan, prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta (Bistriţa), prof. univ. Vasile Dobrescu (Tg. Mureş), prof. Mircea Prahase, dr. Adrian Onofreiu, dr. Lucian Vaida. Despre viaţa şi opera acestuia au conferenţiat dr. Adrian Onofreiu care reuşeşte cu măestrie şi eleganţă să ni-l redea pe Nestor Şimon în complexitatea activităţii sale în timpuri destul de vitrege şi să ne restituie trepatat opera sa, prăduită destul de mult după moartea lui..; Prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta evidenţia destinul acestei personalităţi şi insista pe paradoxul “recunoştinţei” contemporanilor şi urmaşilor săi..; Jr. Raus Pompei îl prezintă pe Nestor Şimon ca pe un aprig şi înverşunat apărător şi protector al averilor grănicereşti..; Mircea Prahase îi recunoaşte probitatea ştiinţifică şi acurateţea informaţiei în tot ce a lăsat posterităţii..; Liviu Păiuş insistă pe pragmatismul acţiunilor sale în teren, lăsând posterităţii date sigure despre proprietăţile grănicereşti; Dr. Claudia Sabău apreciază caracterul ştiinţific al dicţionarelor şi schiţelor sale monografice..; Niculae Vrăşmaş ne etalează date despre interesul lui Nestor Şimon privind Valea Bârgăului..; Dr Lucian Vaida ne reţine atenţia cu preocupările lui Nestor Şimon privind toponimia locurilor şi urmele arheologice consemnate de acesta..; Ioan Seni apreciază calitatea deosebită a istoricului Astrei realizat în anul 1911, la împlinirea semicentenarului Astrei, rămas în manuscris..; Directorul CJC Vasile Şomlea se dovedeşte un bun cunoscător al istoriei Ţinutului năsăudean, aducând elogii personalităţilor merituoase..; Scriitorul Teodor Tanco militează în continuare pentru un Monument al Grănicerimii năsăudene ca semn al cinstirii şi recunoştinţei faţă de vrednicii inaintaşi năsăudeni..; În aceeaşi atmosferă au fost lansate şi cărţile: Nestor Şimon – “Restituiri”, volum îngrijit de Adrian Onofreiu, “Petiţii din graniţa năsăudeană..” – volum îngrijit de Mircea Gelu Buta şi Adrian Onofreiu, “Contribuţii documentare privind istoria Regimentului grăniceresc năsăudean”, volum îngrijit de Ioan Bolovan şi Adrian Onofreiu. Sunt cărţi care îmbogăţesc zestrea istorică năsăudeană, care aduc lămuriri în multe evenimente şi care fac tot mai multă lumină în problemele controversate ale culturii locale. În aceeaşi atmosferă se prezintă şi alte cărţi şi reviste: Niculae Vrăsmaş – “Anuarul bârgăuan”, Ioan Seni – “Studii şi cercetări etnoculturale” nr. XVII (realizat de prof. Mircea Prahase) şi “Almanahul cultural-ştiinţific Virtus Romana Rediviva” nr. XIII (realizat de prof. univ. dr. Ironim Marţian), Romulus Berceni – “Rădăcini”, Icu Crăciun, Iacob Naroş (Maieru) – “Cuibul visurilor” nr. 100, Cornel Cotuţiu (Beclean) – “La noi”...;
Ziua următoare a fost dedicată cuplurilor care au împlinit 50 de ani de convieţuire. Printre cei care au primit diplome şi certificate europene s-a aflat şi familia astriştilor Lucreţia şi Ioan Mititean, felicitaţi cu căldură de ceilalţi astrişti prezenţi în Sala festivă a Primăriei… Toate cele opt perechi au fost felicitate şi încurajate de primarul D-tru Mureşan şi preotul Ov. Sermeşan; Cu acelaşi interes a fost urmărită şi acordarea titlului de Cetăţean de onoare al oraşului.. ;
În ultima zi năsăudenii s-au bucurat de dezvelirea unei troiţe dedicate eroilor din Luşca, de depunerea de coroane la Monumentul eroilor din oraş, de gala laureaţilor festivalului «De Ispas la Năsăud» şi de spectacolul festiv oferit publicului de către primarul oraşului ing. D-tru Mureşan, directorul Casei de Cultură prof. Pahone Pop şi preşedintele IGF prof. dr. Dorel Cosma…
Ultima duminică din mai a adus noi bucurii pentru năsăudeni şi astrişti. Catedrala năsăudeană a găzduit Festivalul de muzică corală sacră “Tudor Jarda”, ediţia a IV-a, în al cărui regal s-au întrecut Corul “Deisis” din Năsăud (pr. Lucian Greab şi Florin Rusu, dirijor – G. Cârcu), Corul “Glasul Chioarului” din Şomcuta Mare (Maramureş), Corul bărbătesc “Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc şi Corul “Doina” din Hunedoara. Acţiunea a fost susţinută de CJ şi CJC BN, Primăria şi Casa de Cultură. Corul “Laudaţio” al Bisericii nr. 2 Năsăud (pr. dr. George Celsie, dirijor D-tru Buhai) a susţinut Sf. Liturghie din cartierul Luşca (pr. Crin Triandafil Teodorescu), ca semn al preţuirii cetăţenilor din acest cartier de către Primăria şi Consiliul Local orăşenesc. În acelaşi timp (24-27 mai), dirijorul celor două coruri năsăudene “Deisis” şi “Laudaţio” – prof. Cornel Pop obţinea cu Corala “Andrei Mureşanu” din Bistriţa, marele trofeu al Festivalului Internaţional de Muzică corală bisericească din Razgrad (Bulgaria).
Reprezentând Astra năsăudeană, prof. Ioan Seni participă în 30 mai la susţinerea lucrării pentru obţinerea gradului I a prof. Ioan Neagoş (Şieuţ) – preşedintele Consorţiului pentru o Românie Durabilă, prilej de a fi alături de reprezentanţii UBB – prof. univ. dr. Ioan Bolovan şi lector univ. dr. Ioan Cârja la deosebitul eveniment şi de reprezentanţii APIR BN – prof. Dănuţ Archiudean (metodist) şi Claudiu Şular... Numeroşii participanţi au admirat în persoana lui Ioan Neagoş un profesor de nota zece care ştie gestiona cu uşurinţă problemele comunităţii sale: a fost primar şi consilier, a accesat fonduri europene în folosul comunei, gestionează cu lejeritate problemele economice, sociale şi cultural-educative ale comunităţii sale, a realizat o lucrare de cercetare ce-şi aşteaptă cu siguranţă momentul editării, menţine o legătură specială cu românii din diaspora, susţinând anual programul educativ al Taberei internaţionale “Acasă la noi”...
Mulţumiri pentru astriştii care “fac ceva pentru noi de către noi” şi se dăruie interesului comunităţilor în care trăiesc... Mulţumiri sincere celor care au depus 2% în contul Astrei pentru a reuşi în ideile îndrăsneţe al Asociaţiunii de a susţine interesul naţional prin cultură şi educaţie...
Ioan Seni, preşedintele Desp. Astra Năsăud

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5