Năsăudeni la VRR CLUJ

Cărturari cu bune intenții și-au dat întîlnire ,duminică 11 mai 2014, la Universitatea Dimitrie Cantemir din Cluj , la maialul VRR,o moștenire de suflet de la Liceul năsăudean, unde majoritatea au învățat și au făcut parte din echipa de călușari.

Incă de atunci iubesc cu toții luna MAI ,pentru toate minunile pe care le aduce cu ea: abundența florilor de liliac cu parfumul lor îmbietor ,peisaje pline de un verde proaspăt ,pofta de plimbăr i și de visuri noi și viață prosperă.
Alături de VRR-riști au fost prezenți și un grup de cărturari năsăudeni ,reprezentanți ai Asociațiunii Transilvane, compus din :Ioan Seni,Ioan Mititean,Mircea Daroși,Lucreția Mititean și Rodica Moldovan,cărturari,scriitori,cu o prezență vie în viața urbei noastre ,în inimile cărora rodește sentimentul apartenenței la neamul românesc în dobîndirea demnității noastre.
Președintele Societății Culturale clujene ,Valer Toderici,la origine telcean ,a salutat delegația astriștilor năsăudeni, menționând că între Societățile ce le reprezentăm există legături cărturărești de suflet ,ca focare de cultură și spiritualitate românească..O dovadă că năsăudenii stabiliți la Cluj nu se depărtează de izvoare ,continuându-și mersul prin istorie ,studiază,cercetează,și scriu foarte mult despre Năsăud și valorile sale spirituale ,ca dovadă Monogreafia orașului Năsăud a apărut sub tutela și contribuția dânșilor .Năsăudul poate fi mândru că are asemenea fii,asemenea colaboratori, ce se implică benevol din respect pentru locurile natale
In acest cadru academic s-au discutat problem e de interes general ,reflectând amprenta spiritului ce domină timpul fiecărei etape de viață.VRR se întoarce la sursa tuturor șanselor cu mândria că ideile străbunilor prind viață și vor duce mai departe istoria locală ,încărcați de adevăr și omenie.
Microfonul s-a rotit pe la fiecare participant spre a-și expune toți gândurile privitoare la păstrarea tradițiilor năsăudene și promovarea cărții cu tematică locală,stimularea autorilor și atragerea cititorilor .Au fost păreri pro și contra privind Societățile Scriitoricești și întărirea prestanței Uniunii Comunelor Grănicerești prin adevăr și dreptate ,lovind direct ,fără cruțare în cei ce urmăresc îmbogățirea prin denaturarea fondurilor Uniunii.Poporul trebuie să cunoască amănunțit intențiile grănicerilor,în afară de salarii .Uniunea să nu fie o sursă de îmbogățire a nimănui.
Fiecare idée lansată în acest cadru este o cărămidă pentru reclădirea Năsăudului prin cultură.Fiii Năsăudului prezenți la MAIAL s-au dovedit a fi OAMENI deosebiți ,dotați cu spirit de dreptate,majoritatea cu preocupări scriitoricești.Fiecare poate fi considerat un tip de perfecțiune după care și ceilalți își modelează caracterul și faptele .
Din cuvântul participanților am extras fapte de angajare în viața culturală din zona de obîrșie spre a regăsi lumea și umanitatea pierdută și a relației dintre scriitor și umanitatea clipei istorice,
Discuțiile au plonjat în viața modern ă,edificând o prețuire și o stimă ce dorim să dureze în timp în favoarea emancipării prin cultură a românilor din Ținutul Năsăudului și Bistriței spre a sta cu fruntea sus contra valurilor răului.
Am întâlnit aici oameni cu idealuri nobile ,dornici să vorbească altora ,iar ascultarea celuilalt înseamnă respectful ce i-l dai,oameni cu gândul schimbării societății în bine.

Teoria cu practica s-au influiențat aici reciproc.Din faptele participanților am dedus ceea ce gândesc și ce-și propun a face .MAIALUL a reprezentat un cosmos întreg ,unde a dominat noblețea inimii,blândețea , omenia, ,nimic regizat ,a dominaT graiul de toate zilele ,gânduri creatoare.
MAIALUL,o zi cu iz de sărbătoare unde s-au încins coardele de foc ale logosului semenilor noștri.S-a creat o atmosferă marcată de gânduri creative în favoarea culturii .S-a scos la iveală tot ce e bun ,tot ce izvorăște frumusețe ,un act de definire a iubirii spre înveșnicirea neamului.
S-au prezentat cărți,reviste scrise cu patos ,documentate și argumentate.Preocupările clujenilor poartă amprenta unui efort intelectual ce se încadrează în categoria lucrurilor bine gândite și bine făcute.
Apreciez ideile contrare ce s-au ivit,pro și contra, privind politica culturală, parafrazându-l pe Antonie de Saint-Exupery”-Nu pui temelia libertății atunci când împuști pe cei ce gândesc altfel decât tine”.Atât cartea cât și presa scrisă –a spus unul dintre vorbitori- să se bazeze pe adevăr, așa cum scrie în biblie-Adevărul ne va elibera
Onor pentru dr. col.VASILE TUTULA ce și-a serbat ziua de naqștere urându-I :să râdă Mai mult,să îmbrățișeze MAI mult,să mângâie MAI mult,să dăruiască MAI mult,să fie Mai vesel,cu MAI multe reușite,cu MAI multă iubire ,deci o lună MAI plină de bucurii.
LA MULTI ANI-om al valorilor și al verticalității românești !

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5