Din "Fântâna darurilor"

Pr. Alin Ciprian Cîndea: Bucuria deplină a comuniunii

Pr. Alin Ciprian Cîndea, preot al Misiunii Greco-Catolice din Paris

Iar acum, vin la Tine şi acestea le grăiesc în lume, ca să fie deplină bucuria Mea în ei. (Ioan 17,13)
Această rugăciune, rostită de Isus cu puțin timp înainte de patima Sa, este o mărturie a dragostei nemărginite pe care o are pentru cei care cred în El, dar și o invitație la o viață trăită în comuniune cu Dumnezeu. Domnul își dezvăluie dorința profundă ca ucenicii Săi să trăiască viața în bucurie deplină, bucurie pe care o vor gusta trăind în comuniune între ei și împreună cu Dumnezeu.
Bucuria lui Cristos, pe care dorește să o împărtățească ucenicilor, nu este trecătoare sau condiționată de circumstanțele vieții, ci una veșnică și desăvârșită. Această bucurie izvorăște din comuniunea profundă cu Dumnezeu Tatăl. În lumea contemporană, unde fericirea este adesea căutată în lucruri materiale și efemere, cuvintele lui Isus ne oferă o perspectivă complet diferită. Bucuria adevărată nu poate fi găsită decât într-o relație autentică și profundă cu însuși Izvorul bucuriei.
Rugăciunea Mântuitorului evidențiază importanța comuniunii cu Dumnezeu pentru a experimenta această bucurie deplină. Isus spune „acum, vin la Tine”, indicând apropierea Sa iminentă de Tatăl. Prin aceasta, El subliniază că adevărata bucurie vine din prezența continuă a lui Dumnezeu în viața noastră. Pentru discipolii Săi, și implicit pentru noi, această comuniune este accesibilă prin rugăciune, prin meditație asupra Cuvântului Său și prin participarea la viața sacramentală a Bisericii.
Contextul în care Isus rostește aceste cuvinte este unul de mare tensiune și anticipare a suferinței. Cu toate acestea, El vorbește despre bucurie. Aceasta ne arată că bucuria despre care Domnul vorbește nu este dependentă de absența suferinței sau a problemelor, ci este o stare interioară profundă, ancorată în credință și încredere în Dumnezeu. Chiar și în mijlocul celor mai mari încercări, credincioșii pot găsi bucurie în cunoașterea faptului că Dumnezeu este cu ei.
Un alt aspect esențial al acestei bucurii este legat de certitudinea vieții veșnice. Isus a venit în lume pentru a ne oferi viața veșnică, iar această promisiune este sursa unei bucurii nesfârșite. Credința în învierea lui Isus și speranța în propria noastră înviere și viață veșnică ne oferă o perspectivă diferită asupra vieții și a morții. Această certitudine ne permite să trăim cu bucurie și curaj, știind că destinul nostru final este în prezența iubitoare a lui Dumnezeu.
Isus dorește ca bucuria Sa să fie deplină în ucenicii Săi, subliniind astfel importanța comuniunii de credință. Această bucurie nu este menită să fie trăită izolat, ci în comuniune cu ceilalți credincioși. Prin iubirea reciprocă, prin sprijinul și rugăciunea comună, comunitatea creștină devine un loc unde bucuria lui Isus poate fi pe deplin împărtășită.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5