NĂSĂUDENI, CU CARTEA LA ZALĂU

La invitaţia Bibliotecii Judeţene  din Zalău, director Florica Pop, a  Parohiei Porolisum, preot paroh Ionel Pop, a Editurii „Ecou Transilvan”, director Nadia Baciu şi a onoratei familii dr. Ileana şi Dorel Dindelegan, la origine năsăudeni,  am pornit cu ”Cartea pe roţi”  pe locurile încărcate de istorie din Ţara Sălajului.
Vineri 20 iulie 2018, orele 14, am fost  primiţi  cu braţele deschise, flori şi zâmbete  la Biblioteca  Judeţeană, o instituţie  culturală de mare prestigiu, unde personajul central este farmecul, frumuseţea  şi încântarea. Doamna director Florica Pop, un cărturar cu un plus de bunătate, cu o largă diversitate  în gândire a făcut prezentările, a salutat scriitorii năsăudeni, membri în Liga Scriitorilor Români, Filiala Năsăud. Prezintă cartea „Predicile din duminicile de peste an”  de Lucreţia Mititean, năsăudeanca ce-şi închină activitatea scriitoricească iubirii, înţelepciunii şi binelui creştin, cu nevoia  de comunicare şi împărtăşire cu tainele discrete ale vieţii creştine.
„Cartea, spune doamna Florica Pop, este un adevărat ghid pentru preoţi, enoriaşi  şi profesorii de religie, o carte edificatoare pentru biserica străbună, ce ne aduce o onoare înaltă, cu un spirit de dăruire, dragoste, respect şi responsabilitatea faţă de om.”
Preia microfonul preotul Ionel Pop, care într-un mod expresiv pătrunde în intimitatea cărţii pe care o prezintă la un nivel academic, ca cel mai iscusit critic literar, dovedind prin cultura sa, că are un loc destinat, atât în Parohia Porolisum, unde slujeşte cât şi în sufletele celor care îl ascultă, îl cunosc, îl urmează şi îl iubesc. Are ca destin teologic viaţa, este un om simplu, strălucitor  de plăcut şi spectaculos de conversativ. Vorbeşte la superlativ despre autoare despre care spune că este performer al Sfintei Liturghii, predicile adunate  în timp în acest volum, reprezentând un amplu dialog cu Dumnezeu, iar prin mesajele transmise credincioşilor parcurgem un drum de sfinţenie şi credinţă. „Cartea, spune părintele, pe care o prezentăm într-un mediu cultural de excepţie, nu face preamărirea autoarei, ci proslăvirea lui Dumnezeu prin faptele oamenilor. Cartea de faţă nu face cult unei personalităţi anume, ci cultură unei religii naţionale, unei credinţe statornice, unei entităţi eminente şi elocvente.” Vorbeşte şi despre celelalte 7 cărţi ale autoarei,  scrise în folosul edificării credinţei pentru semeni. Părintele a avut alături un grup de bărbaţi din corul bisericii care au intonat cântece de slăvire a Mântuitorului nostru. Cartea a fost prezentată şi în Biserica din Porolisum, după Sfânta Liturghie, aducând în faţa credincioşilor, mulţi la număr, un spor de originalitate şi un model rar de dăruire şi fapte mărturisitoare.
Doamna Ileana Dindelegan, scriitoare, gazda noastră, sufletul acestei sărbători a cărţii cu tematică religioasă, aduce elogii  autoarei Năsăudului, şcolii năsăudene, unde a învăţat şi soţul dânsei, medicul chirurg Dorel Dindelegan, coleg cu  soţul autoarei, care la Liceul  Grăniceresc şi-a însuşit  tainele ştiinţei, deoarece, ce se învaţă temeinic în şcoală e un bun câştigat pentru toată viaţa.
Scriitoarea de azi, invitata noastră, Lucreţia este înzestrată cu darul de a zămisli frumuseţi, fiind omul care alături de soţul Ioan, fac din fiecare zi un nou început, fiind cronicarii Năsăudului, purtători de valori într-un stil inovator.
Directorul Editurii „Ecou Transilvan”, Nadia Baciu  spune „sunt prea puţine cuvintele pentru a vorbi despre asemenea oameni competenţi, delicaţi şi verticali, cu profunzime în gândire, cum sunt soţii Lucreţia şi Ioan Mititean, care în aceste zile au alături atâţia sălăjeni ce le conturează profilul, oameni cu însuşiri sufleteşti de o subtilă fineţe. Prin cartea expusă aici se simte o conlucrare între harul lui Dumnezeu  şi efortul autoarei, o carte plină de transparenţă ce valorifică esenţa problemelor biblice şi un îndemn de a respecta credinţa străbună. M-am străduit să scot o carte atractivă, care să încânte cititorul atât prin mesajele desprinse din predici, cât şi prin forma grafică.”
La lansarea cărţii au participat mai mulţi năsăudeni stabiliţi la Zalău, printre care familia Moldovan Paramon,  la origine telceni şi  Elena Fati Girigan, la origine feldrihancă,  soţia profesorului Vasile Fati, care a înfiinţat Grădina Botanică din Jibou, una dintre cele mai frumoase grădini din Europa şi chiar din lume.
Mesajul desprins din cartea religioasă semnată de Lucreţia Mititean este: „să aducem înainte exemplul iubirii şi sensul adevărat al existenţei, pe Iisus Hristos”.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5