Proiectul “On the way to the future!”/“En route vers le futur!”, cu Liceul Teoretic “Solomon Haliță” Sângeorz-Băi în calitate de partener, la final!

     În perioada  30 mai - 3 iunie 2022, s-a desfășurat întâlnirea transnațională a proiectului Erasmus + “ON THE WAY TO THE FUTURE!” (“EN  ROUTE  VERS  LE  FUTUR!” ), număr de referință proiect: 2019-1-FR01-KA202-063096, Parteneriat strategic de învățare și formare profesională, Cooperare în materie de inovare și schimb de bune practici, cu perioada de implementare inițială 2019-2021, modificată 2019-2022 (Pandemie). 
  Această întâlnire transnațională s-a desfășurat în Turcia, Orașul Kumluca, Regiunea Antalya, școala MAVIKENT MUSTAFA  AYSE ACARBULUT ANADOLU  LISESI și a marcat finalul acestui proiect. La întâlnire au participat profesori din 5 școli din 5 țări diferite -  Franța, România,Turcia, Bulgaria , Croația -  Liceul Teoretic  “Solomon Haliță”  Sângeorz-Băi fiind partener de proiect. Coordonatorii de proiect au fost Lycée de Metiers Anne Veaute, Castres, Tarne, France. (http://anne-veaute.entmip.fr). 
Ideea acestui proiect a plecat de la datele statistice furnizate de CE referitoare la părăsirea timpurie a școlii, care au înregistrat o scădere scăzând în UE începând cu 2002, de la 17,0% în 2002 la 10,6%  ceea ce a constituit un progres constant în atingerea obiectivului Strategiei Europene 2020 de 10%.  Ne-am dorit, așadar, să participăm activ la oferirea abilităților și motivației necesare tinerilor care au abandonat sau care riscă să abandoneze școala, astfel încât să obțină o diplomă și să le fie facilitată integrarea profesională.
Este un proiect axat pe crearea unui sentiment de apartenență la Uniunea Europeană prin cunoașterea diferitelor medii culturale, religioase și etnice și pe promovarea și reevaluarea tradițiilor și culturilor locale din diferite țări europene. Proiectul și-a propus să dezvolte abilitățile, angajamentul și cunoștințele necesare pentru a crea o agenție de școlară europeană de turism , axată pe motivație, angajament și turism cultural/rural și economic ,care să ofere elevilor noștri dorința de a-și continua studiile și de a călători sau lucra într-o țară străină, pe o piață europeană a muncii într-o  bună zi.
Proiectul a vizat elevi cu vârsta cuprinsă între 16 – 22 de ani din fiecare școală, înscriși sau reînscriși, unii dintre aceștia cu oportunități mai puține, și de asemenea profesori din licee, licee profesionale sau școli aparținând rețelelor „Noua șansă” înființate în 2012 în Franța.
Școlile partenere au provenit din diferite regiuni ale Europei (România, Croația, Turcia și Bulgaria), aflându-se la un nivel diferit de dezvoltare socio-economică, dar având un grad ridicat de conștientizare al rolului educației școlare și extrașcolare în dezvoltarea spiritului de relaționare socială, de inițiativă și antreprenoriat social pentru viitorii lucrători din spațiul european.
Obiectivele acestui proiect au fost de a promova inovarea în practicile didactice, excelența și internaționalizarea, în special printr-o cooperare transnațională sporită între profesori și între elevii participanți direct la proiect, care vizează promovarea creativității, inovației, învățării la locul de muncă și antreprenoriatului prin furnizarea de informații relevante și învăţare „practică”.
Partenerii au manifestat o dorință puternică de a-și adapta practicile de predare elevilor pentru a evita orice situație de abandon școlar, afirmându-și cu claritate și interes sporit dorința de a discuta despre practicile lor și de a crea instrumente de predare pe care să le împărtășească cu cât mai mulți educatori.Proiectul a fost benefic nu numai pentru cursanți, ci și pentru profesori. De asemenea, impactul proiectului a fost unul pozitiv la nivel local, regional și național, pentru fiecare regiune a Europei mobilizând energiile specifice ale fiecărei țări participante. 
Programul Erasmus+ a devenit o modalitate de a călători prin Europa și de a convinge alți elevi sau persoane  să vină în orașul sau regiunea lor natală.  Prin vizite educaționale la site-uri locale sau regionale, participanții vor experimenta un nou stil de viață și vor avea un model în schimbarea stilului lor de viață pe care doresc să-l abordeze.. Toate aceste experiențe nu numai că îi vor ajuta pe elevi să devină conștienți de bogăția care poate izvorî din întâlnirile lor, dar îi vor ajuta și să facă alegeri raționale pentru viitorul lor. 
Schimburile și activitățile deschise ajută la construirea unei înțelegeri umane solide față de ceilalți. Proiectul a avut ca scop, de asemenea, conștientizarea importanței acceptării celorlalți, a conștientizării faptului că fiecare persoană are o poveste, un viitor și atât de multe lucruri de împărtășit și de învățat de la ceilalți din lume dar și de importanța vorbirii limbii engleze pentru a avea mai multe oportunități în a împărți lumea cu ceilalți și de a împărtăși experiențele comune. Crearea de logo-uri comune i-a ajutat pe elevi să facă parte dintr-o „mare familie europeană” (cum a spus unul dintre elevii noștri), iar logo-urile vor simboliza unitatea lor, în ciuda originilor lor diferite.  Proiectul a dezvoltat empatia și înțelegerea între semeni dacă dorim ca lumea noastră să supraviețuiască în armonie și pace pentru generațiile viitoare.
În cele din urmă, profesorii vor împărtăși unele dintre bunele lor practici în predare și vor construi conexiuni autentice, vor dezvolta parteneriate pentru acțiuni viitoare cu elevii prin intermediul diferitelor conversații și activități în cadrul diferitelor proiecte internaționale.
 
REZULTATELE    PROIECTULUI 
  Prin diferitele activități, workshopuri si ateliere din cadrul mobilităților de proiect s-au obținut următoarele rezultate: depășirea dificultăților de inserție școlară prin creșterea încrederii și a stimei de sine, schimbul între tineri aparținând grupurilor care au întâmpinat aceleași dificultăți de inserție școlară, prin activități școlare comune ,consolidarea încrederii  în sine a profesorilor, a motivației lor cât și lărgirea cunoștințelor și a toleranței lor în ceea ce privește cultura și modul de viață a altor realități europene, îmbunătățirea competențelor lingvistice ale elevilor, observarea muncii profesorilor din diferite țări, compararea diferitelor stiluri de muncă sau rutină, schimbarea principiilor metodologice si a tehnicilor didactice inovatoare.De asemenea proiectul a avut ca rezultat instaurarea unei cooperări/emulații între elevi și profesori,punerea în valoare a competențelor sociale și de relaționare, la fel de importante ca și cunoștințele din procesul de învățare. 
  La final, tinerii vor dobândi capacitate de schimbare, de a se integra într-un grup, de a trăi o experiență colectivă, de a preveni abandonul școlar prin favorizarea întoarcerii lor spre formarea profesională și angajarea acestora pe o piață a muncii deschisă și bogată/ofertantă a Europei, de a-și dezvolta spiritul antreprenorial, relațional, comunicarea profesională, adaptabilitatea socială, cultura muncii specializate și importanța ei socială, conștientizarea importanței acceptării celorlalți și apartenența la „Marea familie europeană” .
 
PLUSVALOAREA ȘI CARACTERUL INOVATIV AL PROIECTULUI
Plusvaloarea și caracterul inovativ al proiectului au fost date de abordările comasate a topicelor interdependente/conexe/complementare: interculturalitatea/multiculturalitatea, educația antreprenorială, educația lingvistică, comunicarea  profesională și socială, prevenirea părăsirii timpurie a școlii promovând angajabilitatea si dezvoltând metode inovative de educație vocațională de achiziționare a competențelor profesionale practice. Proiectul a pus accent pe prezentarea diversității competențelor profesionale pe care care școlile europene le formează, dezvoltă și promovează.
Abordarea topicii interculturalității este o nouă metodologie ce caută să integreze, în interogația asupra spațiului educațional, datele psihologiei, antropologiei, științelor socialului, politicii, culturii, istoriei (Antonio Perotti 1992). Interculturalul își extrage seva din perspectivele deschise de conexiunile disciplinare. Educația interculturală privilegiază interacțiunea și dialogul, curajul de a ieși din sine și dorința de proiecție în celălalt, resemnificând relațiile dintre școală și alte spații educative. 
   Dincolo sau după școală trebuie să pregătim elevii pentru întâmpinarea și valorizarea multiculturalului. Schimburile interculturale sunt educative și îi echipează pe elevi pentru viață. Topica interculturalității este în strânsă legătură cu topica educației lingvistice și cea a educației antreprenoriale.
 
Echipa de proiect:
        Director prof.  SÎNGEORZAN Varvara, reprezentant legal, responsabil cu monitorizarea și calitatea activităților de proiect, Consilier științific limba engleză, competențe în managementul proiectelor europene;
Profesor economist MĂGUREAN  Ștefania Monica, responsabil de proiect, Responsabil Comisia de Programe Europene LTSH, responsabil cu monitorizarea și calitatea activităților de proiect, Consilier științific educație antreprenorială, competențe în managementul proiectelor europene, Master Sciences de Gestion France; 
Profesor consilier educativ POP Corina, competențe în activități extrașcolare și extracurriculare, profesor TIC, Responsabil TEHNIC; 
Profesor economist CROITOR Victoria, competențe  în activități extrașcolare și extracurriculare, Consilier științific  Educație Antreprenorială.  
                
Responsabil de proiect: prof. ec. Monica Ștefania MĂGUREAN
 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5