Nereguli la Finanţe, AJOFM, şi în sănătate, depistate de Curtea de Conturi

Nici pe la primării lucrurile nu stau foarte bine

Curtea de Conturi a constatat în raportul pe 2010, publicat pe site-ul instituţiei, că Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud nu a verificat legalitatea şi realitatea tranzacţiilor derulate de societăţi comerciale care în anul 2010 au realizat cifra de afaceri semnificativă şi care au înregistrat obligaţii de plată datorate la bugetul consolidat de valori scăzute sau înregistrează TVA de rambursat. Potrivit raportului Curţii de Conturi, valoarea estimativă a abaterii este de 713.000 lei. Mai mult, DFFP Bistriţa-Năsăud nu a avut în vedere “controlul modului de utilizare de către agenţii economici a sumelor transferate din Trezorerie, pentru plata drepturilor salariale, deşi aceasta reprezintă o zonă potenţială de risc, de sustragere de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul general consolidat al statului”.

Fiscul bistriţean nu este singura instituţie publică din judeţ unde au fost depistate nereguli. Curtea de Conturi a identificat abateri şi la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa-Năsăud. Astfel, un activ fix corporal, în valoare de 1,275 milioane lei, recepţionat în data de 23.08.2010, nu a fost înregistrat în contul corespunzător (Clădiri) şi pentru acesta nu s-a calculat amortizarea aferentă perioadei septembrie-decembrie 2010.

La AJOFM BN, dar şi la alte agenţii judeţene din ţară, nu s-a constituit obligaţia de plată sub forma contribuţiilor pentru asigurări sociale de sănătate datorată de către agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă pentru indemnizaţiile pentru şomaj, în cuantumul prevăzut de lege şi nu au fost virate aceste obligaţii legale la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Abaterea a fost cauzată de precizările făcute de ordonatorul principal de credite, transmise agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă. Au fost astfel calculate şi virate contribuţii mai mici decât cele datorate, prin aplicarea unei cote de contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate de 5,5% faţă de cota legal datorată de 6,5%. Raportul mai arată că AJOFM BN nu a aplicat sancţiunile legale tuturor angajatorilor care nu au depus la termen sau au depus cu întârziere declaraţia privind obligaţiile de plată a

contribuţiilor sociale şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

O altă neregulă vizează salarizarea fără temei legal a directorilor de la AJOFM BN şi de la alte 11 agenţii din ţară, în perioada 28.02-19.07.2010, ca urmare a neadoptării unor măsuri care să vizeze intrarea în legalitate a raporturilor de muncă încheiate în baza unor contracte de management, potrivit prevederilor OUG nr. 105/6.10.2009, declarate neconstituţionale prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.629 din 3 decembrie 2009.

Valoarea estimativă a abaterii a fost în sumă de 391 mii lei, reprezentând drepturi salariale şi stimulente acordate, precum şi contribuţii aferente achitate de către agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă.

În domeniul sănătăţii, în raportul Curţii de Conturi apar nominalizate Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa şi Spitalul Orăşenesc din Beclean. Pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa, se impută faptul că nu au fost iniţiate proceduri legale de recuperare a debitelor reprezentând cheltuieli de spitalizare pentru pacienţii agresaţi sau accidentaţi. Nu doar la Bistriţa nu au fost făcute astfel de demersuri, ci şi la alte patru spitale judeţene.

La Spitalul Orăşenesc Beclean au fost plătite drepturi salariale peste nivelurile legale prevăzute în contractul individual de muncă şi sporuri necuvenite, precum şi contribuţiile aferente acestor drepturi acordate.

Nici pe la primării lucrurile nu stau foarte bine

Acţiunile de audit şi control efectuate de camerele de conturi în anul 2011 la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale au determinat constatarea unor abateri şi nereguli care au determinat nerealizarea unor venituri cuvenite bugetelor publice, au cauzat prejudicii bugetelor locale, sau au influenţat calitatea gestiunii economico-financiare a entităţilor verificate.

Nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi conducerea contabilităţii li se impută Primăriei Bistriţa şi Primăriei Dumitra. Primăria Prundu Bârgăului nu a stabilit veniturile din exploatarea masei lemnoase, suma fiind de 198.000 lei.

Comunele Josenii Bârgăului, Dumitriţa, Budacu de Jos, Feldru, Rebra şi municipiul Bistriţa figurează la capitolul nerespectării prevederilor legale referitoare la administrarea patrimoniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale. Autorităţilor locale din Dumitra li se impută şi abateri de la legislaţia din domeniul achiziţiilor publice.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5