„Laudaţio” Năsăud

„Laudaţio” Năsăud este un nou cor ortodox creat pe vatra culturală a urbei năsăudene spre a aduce laudă lui Dumnezeu prin rugăciuni, imnuri şi cântări bisericeşti, pentru măreţia şi bunătatea Lui nemărginită… Acest cor este rezultatul unei munci laborioase la care s-a încumetat în primul rând p.c. preot dr. George Celsie, parohul Bisericii ortodoxe nr. 2 Năsăud, secondat din aproape de Consiliul parohial şi credincioşii din parohie. Relaţiile preotului, deosebit de sincere şi fructuoase cu unul dintre cei mai mari dirijori de coruri din judeţ şi din ţară – p.c. arhidiacon profesor Cornel Pop au dat roadele scontate şi după câteva luni de muncă intensă, realizată pe patru voci, câţiva credincioşi talentaţi şi binevoitori ai bisericii, au finalizat opera de pregătire a formaţiei corale, acceptând cu stoicism şi deplină încredere toate observaţiile pertinente ale distinsului dirijor... Iată componenţa corului pe voci: Sopran - Ani Maria, Berceni Camelia, Brânduşă Rozalia, Cârcu Maria, Doboca Alina, Filimon Bogdana, Frişan Angela; Alt - Bindea Veronica, Dâmbu Mariana, Ott Maria; Tenor - Buhai Dumitru, Forfotă Gheorghe, Roş Nicolae şi Bas - Berceni Romulus, Cucoş Mihai, Echim George, Mititean Ioan, Seni Ioan, Suciu Macedon, lista rămânând deschisă pentru orice binevoitor creştin.

În perioada lunilor de pregătire a corului „Laudaţio” numeroşi corişti ai Corului năsăudean „Deisis” au sprijinit activitatea laborioasă de învăţare a repertoriului liturgic, finisându-şi de fapt, cu acelaşi dirijor care i-a format anterior, întregul program oficial al ritualului duminical. Buni la suflet şi bine cunoscători ai dictonului „Dăruind vei dobândi”, următorii corişti de la „Deisis” s-au făcut utili în naşterea şi evoluţia noului cor: Galben Mihaela, Haitonic Ana, Valeria Echim Ionaşcu Oniţa, Ionescu Mirela, Năşcuţiu Gabriela, Oancea Reghina, Olariu Camelia, Onigoaie Maria, Florica Pop (Bistriţa), Şteţco Ioana, Coasă Ghiocel, Echim Traian, Găzdac Sorin, Strugar Simion, Vasile Damian, Dohotar George, Hanţ Ovidiu, Năsăudean George, Pop Cornel jr. (Bistriţa). Fie-le răsplătită oboseala în faţa Marelui Creator... De altfel, unii dintre ei fac parte de drept din parohia ortodoxă nr. 2 Năsăud şi vor lăuda pe Dumnezeu prin cântări în parohia lor. Tuturor celor implicaţi în această operă, p.c. pr. dr. George Celsie le-a mulţumit călduros, rugându-se cu evlavie pentru binele şi sănătatea lor, dar mai cu seamă pentru bunul mers al noii formaţii corale pe care şi-o doreşte cât mai competitivă şi numeroasă.

Câteva familii de credincioşi au pregătit o agapă pentru noii corişti, printre aceştia evidenţiindu-se: Câmpean Oniţa, Celsie Monica, Costin Tavifta, Dâmbu Victoria, Hrineac Oltiţa, Ilieş Lenuţa, Mustuiuc Ana, Pădure Rodica, Roş Dorina, Scurtu Anca ş.a., iar distinsul poet Ştefan Veşcari (Bistriţa) va pregăti DVD-ul care a imortalizat evenimentul de inaugurare a noii formaţii. Cu prilejul inaugurării oficiale a noului cor bisericesc, profesorul Berceni Romulus – consilier local, a transmis mesajul de bucurie al primarului ing. D-tru Mureşan şi al CL Năsăud.

Conducerea ASTREI năsăudene (prof. Ioan Seni – preşedinte şi prof. Daniela Chira – secretar) a imortalizat evenimentul prin diplome de merit oferite tuturor celor implicaţi în eveniment, concretizând şi efortul p.c. preot Celsie, depus în înfiinţarea formaţiei corale a Bisericii năsăudene, pe care cu multă pricepere, evlavie şi solicitudine o păstoreşte, spre slava şi lauda lui Dumnezeu. La fel de elegant a fost scos în evidenţă profesionalismul, stăruinţa şi răbdarea cu care distinsul profesor arhidiacon Cornel Pop a înfiinţat CORUL Bisericii nr. 2 Năsăud, pe care l-a lansat cu multă pricepere, în rândul formaţiilor corale care aduc laudă lui Dumnezeu prin cânt şi imn religios. Momentul se înscrie cu eleganţă în rândul evenimentelor măreţe ale anului 2011 – an jubiliar în care societatea culturală ASTRA, mai veche decât ACADEMIA ROMÂNĂ, împlineşte 150 de ani de când serveşte interesul naţional prin susţinerea acţiunilor educative benefice imaginii românilor întro lume tot mai globalizată şi o Uniune Europeană tot mai puternică.

Olga Lucuţa, Ioan Seni

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5