IMPACT Teaca va schimba în bine viaţa a 1000 de preşcolari, elevi şi adulţi din Teaca, Viile Tecii şi Pinticu

·        Programe educaţionale pentru 200 copii, programe de fomare pentru 600 adulţi, 160 persoane încadrate, 20 de afaceri noi, 50 gospodării îmbunătăţite

Judeţul Bistriţa-Năsăud, în calitate de lider de parteneriat, împreună cu Fundaţia „Sătean” (Partener I), Centrul de Consultanţă şi Studii Europene (Partener II), Comuna Teaca (Partener III), Liceul Teoretic „C. R. Vivu” Teaca (Partener IV) şi Social Intelligence Projects SRL (Partener VI) derulează proiectul „Impact Teaca – Măsuri integrate pentru îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunităţile marginalizate ale comune Teaca”.

         Proiectul, al cărui contract de finanţare are o valoare totală de 24.788.192, 65 lei, şi care se derulează în perioada 27 septembrie 2017 – 27 septembrie 2020, este cofinanţat prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 „Incluziune socială şi combaterea sărăciei”.

         Lansarea oficială a fost programată luni, la Căminul Cultural din Teaca, la eveniment participând, alături de vicepreşedintele Consiliului Judeţean – Vasile Puica, primarul Damian Iustian Muntean, Anca Lupu – reprezentantul legal al Centrului de Consultanţă şi Studii Europene, Adina Bucur – agent grup ţintă Fundaţia „Sătean”, prof. Niculae Iacob – director Liceul Teoretic „C. R. Vivu” Teaca, Constantin Şovar  şi Ioana Rusuroi – reprezentanţi Social Intelligence Projects SRL, Daniela Cîmpeanu – reprezentant Comuna Teaca,  Emil Neia Lăcătuş – preşedinte Partida Romilor Pro Europa Bistriţa-Năsăud, dar şi numeroşi beneficiari ai proiectului – elevi, părinţi, şomeri.

         În debutul conferinţei, vicepreşedintele Vasile Puica a subliniat faptul că pe lângă numeroasele investiţii în diferitele domenii de activitate pe care le derulează,  Consiliul Judeţean a promovat şi aceste două proiecte cu impact social, la Lechinţa şi Teaca, în fapt în comunităţi „unde a găsit un teren propice”, atât prin implicarea primarilor – printre cei mai buni din România -, cât şi a cetăţenilor. „Teaca este o comună foarte bine gospodărită de primarul Damian Iustian Muntean, un primar vrednic, implicat, care iubeşte oamenii pe care-i conduce. Rezultatele se văd în infrastructura culturală, educaţională, dar şi în multe alte obiective. Consiliul Judeţean este şi va rămâne un partener de nădejde al comunei Teaca”, a subliniat vicepreşedintele Puica.

Managerul proiectului, Gabriela Maria Bechiş, a prezentat obiectivul general al proiectului, anume reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate, din comunitatea marginalizată Teaca, satele Teaca, Viile Tecii şi Pinticu, în care există populaţie aparţinând minorităţii rome în proporţie de 23%, dar şi cele nouă obiective specifice. Potrivit acesteia, grupul ţintă al proiectului este format din 1000 persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din satele Teaca, Viile Tecii şi Pinticu, dintre care 800 adulţi (550 romi, 250 neromi) şi 200 copii (135 romi şi 65 neromi). De asemenea, în grupul ţintă sunt incluse persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice, precum şi alte categorii de persoane defavorizate.

Primarul Damian Iustian Muntean a prezentate beneficiile proiectului „IMPACT TEACA”, care înglobează programe educaţionale pentru 200 copii; programe de formare profesională pentru 600 persoane adulte; integrarea durabilă pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile pentru 160 persoane; programe de educaţie inclusive inovatoare furnizate prin intermediul TIC; sprijin în deschiderea a 20 afaceri noi; pachete de servicii medicale/sociale/socio-medicale pentru 1000 persoane; îmbunatatirea condiţiilor de locuit pentru 200 de persoane sărace, minimum 50 de gospodării, programe de nediscriminare pentru 1000 persoane, dar şi sprijin în procesul de reglementare a actelor de proprietate pentru minimum 50 persoane.

         Directorul Liceului Teoretic „C. R. Vivu” Teaca, prof. Niculae Iacob, a subliniat faptul că „acest proiect  - Impact Teaca – este unul benefic pentru şcoală, deoarece reuşeşte să pună la dispoziţie o paletă generoasă de soluţii pentru problemele şi provocările pe care le întâmpină instituţia şcolară”, provocări legate de un anumit nivel al finanţării, de posibilităţile limitate pe care le are şcoala când trebuie să ofere servicii suplimentare, mai ales pentru elevii care provin din grupuri dezavantajate economico-social, dar şi de a asigura o bază materială modernă. „Din datele pe care le avem până acum suntem îndreptăţiţi să credem că vom reuşi să ameliorăm o parte din indicatorii pe care-i urmărim prin acest proiect, şi anume limitarea fenomenului abandonului şcolar, reducerea absenteismului şi, de ce nu, creşterea performanţei şcolare pentru acei elevi care provind din grupuri dezavantajate. Sper ca toată echipa să acţioneze concertat şi din multele beneficii expuse mai este unul: poate pentru prima dată mai multe instituţii din domenii diferite sunt puse împreună şi sunt determinate să urmărească acelaşi obiectiv, să îmbunătăţească viaţa acelor comunităţi dezavantajate”, a declarat prof. Niculae Iacob.

         În timp ce Adina Bucur, de la Fundaţia „Sătean”, a făcut apel către beneficiari să facă o publicitate mai mare acestui proiect, Anca Lupu, de la Centrul de Consultanţă şi Studii Europene,  şi-a exprimat speranţa ca peste doi ani să poată susţine că toţi indicatorii şi obiectivele propuse au fost îndeplinite, ba chiar depăşite, iar în ochii beneficiarilor să vadă „mulţumire, împlinire”.

         Constantin Şovar, reprezentantul Social Intelligence Projects SRL, a punctat deschiderea autorităţilor judeţene şi locale pentru aceste proiecte, Bistriţa-Năsăud fiind printre puţinele judeţe unde sunt în implementare două proiecte având ca lider Consiliul Judeţean.

Nu în ultimul rând, consilierul judeţean Emil Neia Lăcătuş, liderul Partidei Romilor Pro Europa, a evidenţiat colaborarea foarte bună cu Primăria Teaca şi Consiliul Judeţean, menţionând că şi alte comunităţi precum Reteag, Cetate, Dumitriţa etc., ar putea face obiectul unor asemenea proiecte pe viitor. Potrivit acestuia, obiectivul priomordial al proiectului Impact Teaca îl reprezintă educaţia, de altfel una din priorităţile Partidei Romilor, dar şi programele de formare profesională pentru adulţi, în vederea integrării pe piaţa muncii sau promovarea tradiţiilor şi a culturii romilor.

           ***

         Despre fiecare activitate a proiectului Impact Teaca, pe domenii de intervenţie, a vorbit reprezentantul partenerului din proiect implicat direct.

1.   Intervenţia în domeniul Educaţiei (Activitatea 1)

Un număr de 200 copii (135 romi şi 65 neromi; 150 şcolari şi 50 preşcolari) va beneficia de următoarele beneficii:

·                              32 de seminarii informative organizate, pentru conştientizare importanţei educaţiei;

·                    50 de preşcolari vor beneficia de pachete ce vor conţine îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru 2 sezoane, vară/iarnă

·   ·        programe de tip Şcoală după şcoală - 150 copii (din învăţământul primar şi secundar)

·        programe de educaţie parentală - pentru 200 de părinti/ tutori ai celor 200 de copii beneficiari a măsurilor de educatie

·        organizare tabere şcolare de vară pentru 25 de părinti/tutori şi 100 de copii dintre beneficiarii măsurilor de educaţie pentru o perioadă de 7 zile (prima seria a fost în vara lui 2018)

2.   Actiuni de ocupare şi acces pe piata muncii (Activitatea 2)

Participarea unui numar de 600 de adulti, dintre care: 420 romi si 180 neromi la: Informare, consiliere şi orientare profesională, cursuri de formare profesională, inserţia pe piaţa muncii şi acompaniere socio-profesionala: 600 persoane (420 romi şi 180 neromi)

 Organizare programe de formare profesională: lucrător în alimentaţie (ajutor de bucătar), lucrător în alimentaţie (ajutor de ospătar), confecţioner cablaje auto, confecţioner asamblor articole din textile, lucrător în comerţ , operator la prelucrarea maselor plastice, îngrijitoare bătrâni la domiciliu, lucrător finisor pentru construcţii, sudor electric, frizer, mecanic auto, tâmplar manual, agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport, cameristă, agent securitate

ü Acordarea de subvenţii absolvenţilor programelor de formare profesionala - 1800 de  lei/persoană/curs calificare (360 ore x 5lei/oră) şi 500 lei de lei/persoană pentru curs de perfecţionare (100 ore x 5lei/oră).

ü 160 persoane (35% femei) – număr care împreună cu cele 20 locuri de munca create în cadrul acţiunii de antreprenoriat (prin crearea a 20 afaceri) reprezintă 30% din cele 600 de persoane care vor beneficia de măsurile acţiunilor de ocupare şi acces pe piata muncii.

 

3.   Actiuni de promovare şi încurajare antreprenoriat (Activitatea 3) – pentru 600 de adulţi: sesiuni de consiliere antreprenorială, seminarii, workshop-uri si cursuri de antreprenoriat.

Rezultat final va fi selectarea a 200 de persoane care au demonstrat că au competenţe de a dezvolta o afacere pe cont propriu pentru a beneficia de serviciile de consiliere şi consultanţă în vederea elaborării unui plan de afaceri; selectarea celor mai bune 20 planuri de afaceri, înfiinţarea noilor afaceri de către câştigătorii subvenţiilor (micro-granturi), susţinerea lor financiară şi promovarea acestora ca exemple de bună practică (vor fi organizate 8 ateliere de lucru). Vor fi create minim 20 locuri de muncă.

4.   Furnizare de servicii sociale/medicale/socio-medicale (Activitatea 4)

Tot grupul ţintă al proiectului  - format din 1000 de persoane  -  va beneficia de servicii sociale/medicale/socio-medicale.

Acordarea serviciilor medicale pentru diverse afecţiuni (consultaţii medicale de bază şi de specialitate) într-un cabinet medical dotat corespunzător.

Furnizarea serviciilor socio-medicale în sprijinul persoanelor cu posibilităţi motrice reduse  (bătrîni, persoane cu handicap) -  kinetoterapie

Primăria Teaca a pus la dispoziţie deja un spaţiu, a început achiziţia de echipamente medicale, iar în momentul în care va fi semnat contractul cu Sanovil vor fi furnizate serviciile medicale.

5.   Acţiuni de îmbunătăţire a locuinţelor (Activitatea 5)

Un număr de 200 de persoane, 50 gospodarii (40 gospodării preponderent cu populaţie romă, 10 gospodării cu populaţie neroma) vor beneficia de servicii de locuire prin acţiuni specifice de îmbunătăţire.

6.   Asistenţă juridică în reglementarea actelor (Activitatea 6)

Un număr de 50 de persoane (40 romi şi 10 neromi) va beneficia de următoarele servicii: furnizarea de asistenţă juridică pentru acte de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obţinere a drepturilor de asistenţă socială.

 

7.   Intervenţii în domeniul combaterii discriminării (Activitatea 7)

Tot grupul ţintă al proiectului va beneficia de măsuri de conştientizare şi combatere a discriminării prin campanii de promovare.

Identificarea si selectia a 200 de persoane de etnie rromă care doresc să se implice în mod activ atât în lupta împotriva discriminarii, cât şi în rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitatea; 20 sesiuni a Laboratorului de Combatere a Discriminării; Club al femeilor care suferă de discriminări multiple pentru 280 de femei rome si nerome din comunităţile Teaca, Viile Tecii şi Pinticu; organizarea de evenimente culturale: 3 ediţii ale festivalului "La Fuste"  - târg al portului, tradiţiilor şi obiceiurilor rromilor; acţiuni de ecologizare, plantare de pomi; 4 campanii de ecologizare a spaţiilor verzi din curtea şcolilor şi a primăriilor

***

Prima ediţie a festivalului „La Fuste” a debutat duminică după-amiaza. Pe parcursul celor două zile, vor evolua formaţia de dansuri tradiţionale ţigăneşti „Romafest”, printre invitaţi fiind Ciprian de la Bistriţa.

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5