IMPACT Lechinţa – visele pot deveni realitate!

Educaţie pentru copii, calificare pentru adulţi, 20 de noi afaceri, condiţii mai bune în locuinţe, pachete medicale şi sociale, acte de proprietate

Educaţie pentru copii, calificare pentru adulţi, 20 de noi afaceri, condiţii mai bune în locuinţe, pachete medicale şi sociale, acte de proprietate

         Județul Bistrița-Năsăud prin Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, în calitate de lider de parteneriat, împreună cu Fundația Sătean (Partener 1), Centrul de Consultanță și Studii Europene SRL (Partener 2), Comuna Lechința (Partener 3), Liceul Tehnologic Lechința (Partener 4), Social Intelligence Projects (Partener 6) și Asociația Proactiv Bistrița (Partener 7) derulează proiectul „IMPACT LECHINȚA – Măsuri integrate pentru îmbunatațirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud”.

Lansarea oficială  fost programată joi la Lechinţa, la eveniment participând, alături de vicepreşedintele Consiliului Judeţean – Ioan Ţintean, primarul Romeo Florian, Anca Lupu – reprezentantul legal al Centrului de Consultanţă şi Studii Europene, prof. Raluca Baciu – directorul Liceului Tehnologic Lechinţa, Adina Bucur – reprezentant Fundaţia Sătean, Adi Solcan – reprezentant Asociaţia Pro Activ Bistriţa şi Ioana Rusuroi şi Constantin Şovar– reprezentanţi Social Intelligence Projects, numeroşi beneficiari ai proiectului – elevi, părinţi, şomeri, reprezentanţi ai Primăriei Lechinţa şi ai Consiliului Judeţean, cadre didactice etc.

         În debutul conferinţei, vicepreşedintele Ioan Ţintean a subliniat faptul că astfel de proiecte, cum sunt Impact Lechinţa şi Impact Teaca – contribuie la o dezvoltare echilibrată a judeţului. „Este un proiect cu efecte benefice pe termen mediu şi lung. Mă bucur că sunt implicaţi foarte mulţi tineri care vor dobândi o calificare. Îi felicit pe cei şapte parteneri ai Consiliului Judeţean şi cred că acest proiect va avea un real impact asupra comunităţii”, a precizat Ioan Ţintean.

Primarul Romeo Florian a recunoscut că proiectul a pornit destul de greu, însă lucrurile au început să milşte, din ce în ce mai bine. „Pentru mine, proiectul are o ţintă clară. Copiii care au avut neşansa să se nască în familii defavorizate este important să îi educăm şi să calificăm cât mai multe persoane”, a declarat edilul lechinţean.

         Managerul proiectului, Cristina Gabriela Stan,  a prezentat obiectivul general al proiectului, care constă în reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate (DLI 360), din comunitatea marginalizată Lechința, satele Lechința, Vermeș, Chiraleș și Sângeorzu Nou, în care există populație aparținând minorității rome în proporție de 17.3%.

Proiectul, care se desfăşoară în perioada 13 octombrie 2017-12 octombire 2020, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014 – 2020, Axa Prioritarăa 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 4.1:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate. Valoarea totală a contractului de finanțare este de  25.935.643,70 lei.  

                                    Potrivit acesteia, grupul ţintă al proiectului este format din 1000 de persoane din Comuna Lechința, satele Lechința, Vermeș, Chiraleș și Sângeorzu Nou, dintre care: 200 copii (135 romi si 65 neromi) si 800 persoane adulte (550 rromi si 250 neromi).

         Despre fiecare activitate a proiectului Impact Lechinţa, pe domenii de intervenţie, a vorbit reprezentantul partenerului din proiect implicat direct.

         S-a pornit de la o cercetare privind validarea comunității Lechința, satele Lechința, Vermeș, Chiraleș și Sângeorzu Nou, în rândul zonelor marginalizate din județul Bistrița-Năsăud și identificarea nevoilor membrilor acesteia în realizarea incluziunii sociale a comunității, cu un eșantion de 601 persoane de etnie romă  și 1178 persoane neromi, a menţionat Anca Lupu de la Centrul de Consultanţă şi Studii Europene.        În context, acesta a ţinut să mulţumească preşedintelui Consiliului Judeţean, Emil Radu Moldovan, primarului Romeo Florian şi reprezentanţilor Primăriei Lechinţa pentru deschiderea avută în susţinerea scrierii şi depunerii acestui proiect, dar şi în fazele de implementare.

Directorul Raluca Baciu, de la Liceul Tehnologic Lechinţa, a punctat câteva aspecte ale celor şapte subactivităţi din zona de intervenţie în domeniul educaţiei. „Sunt multe rezultate deja vizibile. Am creat o echipă cu IMPACT”, a spus directorul şcolii, menţionând că de activităţile proiectului beneficiază 200 de copii, dintre care 135 de etnie romă, 150 de şcolari şi 50 preşcolari. În perioada implementării proiectului, cei 50 de preşcolari beneficiază de pachete ce conţin îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru două sezoane, vară şi iarnă. În plus, 150 de elevi din Lechinţa, Chiraleş, Sângeorzu Nou şi Vermeş sunt incluşi în programul „Şcoală după şcoală”, primind şi o masă caldă, dar şi o sumă de 100 lei/lună pentru diverse cheltuieli. Proiectul a reuşit să determine o colaborare mai strânsă a părinţilor cu şcoala, inclusiv prin programele de educaţie parentală, aceştia fiind conştientizaţi despre importanţa educaţiei copiilor lor. Nu mai puţin de 150 de mese şi scaune, dulapuri, 15 calculatoare, două laptop-uri, o multifuncţională au ajuns deja la liceul din Lechinţa, iar şase săli de clasă vor fi renovate, tot prin proiect. „Cireaşa de pe tort” o reprezintă tabăra şcolară de vară, anul acesta mergând la mare 34 de elevi şi 9 părinţi.

În ceea ce priveşte acţiunile de ocupare şi acces pe piaţa muncii, proiectul prevede participarea a 600 de adulţi (dintre care 420 romi) la activităţi de informare, consiliere şi orientare profesională, cursuri de de formare profesională (lucrător în alimentație, confecționer cablaje auto, confecționer asamblor articole din textile, lucrător în comerț, operator la prelucrarea maselor plastice, îngrijitoare bătrâni la domiciliu, lucrător finisor pentru construcții, sudor electric, frizer, mecanic auto, tâmplar manual, agent curățenie clădiri și mijloace de transport, cameristă, agent securitate), dar şi inserția pe piața muncii și acompaniere socioprofesională, inclusiv monitorizare post-inserţie timp de 7 luni. Din cele 588 persoane care vor participa la cursuri, se doreşte amgajarea a 160 persoane. La absolvirea cursurilor de formare profesională, fiecare cursant va beneficia de o subvenţie de 1800 lei. „Este un ajutor pe termen lung pe care-l acordăm acestor oameni, care va aduce un plus de valoare comunităţii”, a precizat Anca Lupu.   

Proiectul prevede şi acţiuni de promovare şi încurajare a antreprenoriatului, tot pentru 600 de adulţi, cu sesiuni de informare de grup, sesiuni individuale de consiliere şi orientare antreprenorială,  workshop-uri, cursuri de educație antreprenorială, seminarii de schimb de bune practic, sesiuni de consiliere și consultanță de grup, sesiuni de consiliere individuală. Practic, vor fi înființate, sprijinite financiar și promovate 20 de afaceri noi, pentru cele mai bune planuri de afaceri.

În ceea ce priveşte furnizarea de servicii sociale/medicale, socio-medicale, aici sunt prevăzute planuri sociale de intervenţie și crearea grupurilor de sprijin pentru beneficiarii identificați cu probleme sociale (sedințe de consiliere psihologică, grupuri de suport); campanii de informare și prevenire a bolilor infecțioase și de promovare pentru un stil de viaţă sănătos şi furnizarea de servicii medicale pentru cei 1000 de beneficiari ai grupului ţință. La Lechinţa va fi înfiinţat şi un cabinet stomatologic.    

În cadrul acțiunii de îmbunătățire a locuințelor, vor fi realizate 50 de expertize tehnice și 50 referate tehnice la tot atâtea gospodării, urmând ca aceste locuințe să fie îmbunătățite, prin lucrări de înlocuire a geamurilor, uşilor etc.

Proiectul cuprinde şi acordarea de asistența juridică în reglementarea actelor,  respectiv furnizarea de asistență juridică pentru acte de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență socială pentru 50 de persoane.

Nu în ultimul rând, sunt incluse intervenții în domeniul combaterii discriminarii, prin seminarii informative; campanii de informare și conştientizare privind combaterea discriminării, dezbateri. Vor fi selectate 200 de persoane de etnie romă care doresc să se implice în mod activ atât în lupta împotriva discriminării, cât și  în rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitatea. Acţiuni de ecologizare, de plantare a arborilor, concursuri de mediu fac parte din acest proiect.

La Lechinţa, urmează să fie promovate şi evenimente culturale, respectiv 3 ediții ale festivalului „La Fuste” – un târg al portului, tradițiilor și obiceiurilor romilor. Prima ediţie a acestui festival a debutat joi după-amiaza, în faţa Căminului Cultural. Pe parcursul celor două zile, vor evolua formaţia de dansuri tradiţionale ţigăneşti „Romafest”, invitaţi fiind Ciprian de la Bistriţa, Cristi de la Cluj şi Eugen Cassanova, în prezentarea lui MC Tzucu. De asemenea, vor fi amenajate standuri cu vânzare a produselor tradiţionale şi va fi organizată o tombolă cu premii surpriză.

        

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5