EROII veşnica mândrie a NEAMULUI

La început de mai, în zi de Armindeni, am avut bucuria de a primi şi apoi, firesc, de a citi o carte document, scrisă după multă strădanie şi acerbe căutări de col. (r.) Ioan Cordovan, un stăruitor căutător în documente şi pe teren, un harnic mânuitor de condei care, multă vreme, a fost şi colaborator permanent al ziarului „Răsunetul” şi-a onorat prin această carte statutul.
Este vorba despre o carte deosebit de utilă şi necesară care contribuie la aşezarea în neuitare a celor care, prin vreme şi prin vremuri, au temeluit fundamentul unei Românii eterne şi care, prin sacrificiul lor, a EROILOR va dăinui veşnic.
Cartea poartă un nume inspirat, un titlu ce subliniază un ales sentiment şi care onorează pe toţi cei ce se pleacă cu recunoştinţă în faţa eroilor. Acesta este în esenţă titlul cărţii „RECUNOŞTINŢĂ PENTRU EROI” o carte apărută în condiţii grafice deosebite şi care onorează Editura Eikon din Cluj, dar onorantă este şi subiectul tratat cu aleasă sobrietate de Preşedintele Filialei Judeţene Bistriţa-Năsăud a Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor” care este col. (r.) Ioan Cordovan şi care reuşeşte să ofere generaţiilor mai tinere de cititori o carte amplă şi care prezintă nume, pe localităţi, nume de oameni care şi-au dat viaţa pentru ŢARĂ, iar faptele lor de eroism sunt trecute la loc de cinste pe drumul şi pe drumurile de aleasă preţuire, bătătorite de naţiunea română în devenirea ei istorică.
Tocmai de aceea nu putem uita aserţiunea lui Nicolae Iorga care spunea că „Neamul devine etern prin Cultul Eroilor” şi tocmai acestui scop, neuitarea eroilor, îi răspunde şi serveşte cartea colonelului în rezervă, Ioan Cordovan, care trece în revistă nu numai „situaţia monumentelor de pe teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud”, ori nominalizarea eroilor pe localităţi, dar face şi o pertinentă prezentare istorică, interesantă şi sprijinită pe argumente şi fapte, a unor momente născute în istorie şi la care au fost părtaşi mulţi dintre conjudeţenii noştri trecuţi azi la loc de cinste întru eternă amintire acolo între „eroii neamului”.
Simţim parcă şi acum în suflete o emoţie deosebită când vorbim despre medaliile şi ordinele cucerite de conjudeţeni prin acte de vitejie acolo pe câmpurile de bătaie pentru a ne dărui nouă o ţară demnă ce vine de demult, din negura istoriei şi va merge departe tocmai în eternitatea istoriei.
Noi, citind această carte şi oprindu-ne nu numai la numele de pe crucile din localităţile pe care le-am străbătut în preocupări cotidiene, nu trebuie să uităm aceste fapte şi poate, tocmai pentru că suntem în Transilvania ori Ardeal, prea adesea râvnit, ca şi alte zone din glia străbună şi ne ducem iarăşi cu gândul la Basarabia, trebuie să fim receptivi la tot ceea ce poate însemna patriotism, rememorare, regăsire şi pentru a nu repeta încercările istoriei „Cultul Eroilor” trebuie să rămână viu pentru că, repet şi eu, aidoma autorului cărţii la care ne referim azi, spusele marelui istoric şi om de cultură Nicolae Iorga „cine nu îşi cunoaşte istoria neamului este ca un copil care nu îşi cunoaşte părinţii”.
Astfel de cărţi, ca cea dăruită conjudeţenilor săi de Ioan Cordovan, ne ajută „să ne cunoaştem părinţii”, ne ajută să-i înţelegem, iar noi, ca ardeleni, dacă ne gândim la primul general căzut pentru eliberarea Ardealului trebuie să simţim un sentiment de înălţare când ştiu că Grigore Bălan, generalul şi eroul de la Arcuş şi-a dat viaţa, la doar 48 de ani, pentru a-şi elibera ŢARA nu numai Blăjenii de Sus.
Avem, în carte, atâtea nume, atâţia oameni, atâţia conjudeţeni cu care trebuie să ne mândrim şi o facem atâta vreme cât simţim româneşte.
Capitolele cărţii lui Ioan Cordovan nu trebuie să lipsească din nicio Monografie îi care se vorbeşte despre neam, istorie şi patriotism.
Din păcate EROII ne revin în minte doar de ISPAS, dar ei ar trebui să fie şi să rămână în minţi şi mai ales în inimi în fiecare zi, pentru că ei sunt cu adevărat mândria noastră de fiecare zi şi ei sunt bunul nostru cel mai de preţ pentru că mormintele lor sfinţesc pământul ţării şi doar ei şi credinţa ne ţin uniţi şi încă independenţi.
Să le păstrăm vie memoria şi să le arătăm etern recunoştinţa.
Adrian L. Mănarcă,
Senior editor

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5