„Cetatea Rodnei” a plecat din nou la drum

Ioan Mititean

De Sfintele Sărbători Pascale a intrat în casele cititorilor revista de la poale de munte „Cetatea Rodnei”, sprijinită de un triunghi cultural, primarul comunei, Valentin Grapini, Liviu Păiuş şi Gherasim Solovăstru Domide, care au adunat în jurul lor atâţia cărturari rodneni ce promovează imaginea satului grăniceresc, a satului someşan, părtaşi la evenimente de tot felul.
În cele 48 de pagini, revista prezintă imaginea Rodnei în ţară şi în afara graniţelor, dezvoltarea comunei, şcoala şi biserica şi atâtea obiective planificate în mandatul primarului, printre care facilitarea investiţiilor şi în special a celor care creează noi locuri de muncă pentru rodneni. Se preconizează acţiuni de modernizare a satului Valea Vinului, care va fi o staţiune de interes local şi să sperăm că şi Casa Scriitorilor, ajunsă în degradare, va funcţiona ca locaş de cultură, intrând mai nou, în patrimoniul comunal, deoarece Uniunea Scriitorilor a neglijat-o în totalitate după 1990.
Redactorul şef Gherasim Domide tratează la pagina 4, prima ediţie a zilelor comunei Rodna şi inaugurarea dedicată bicentenarului academicianului Florian Porcius şi inaugurarea Căminului cultural. În acest cadru, scriitorului şi folcloristului Liviu Păiuş i s-a conferit titlul de “Cetăţean de onoare” al comunei Rodna, cu laudaţio prezentat de scriitorul măierean Icu Crăciun, care a încheiat cu dictonul “Carpent tua poma nepotes” – “Roadele strădaniilor tale le vor culege nepoţii”.
La paginile 9-14, Florin Vlaşin şi Dorin Dologa fac o incursiune printre trupele române din primul război mondial, unde peste 265000 de soldaţi şi-au pierdut viaţa, au fost răniţi sau luaţi prizonieri, printre care şi un număr de 25 rodneni au pierit departe de ţară, care merită întreaga noastră apreciere. Păstrăm vie amintirea lor prin scrierile care evocă faptele lor şi prin monumentele ridicate în memoria acestora.
Ca în fiecare număr al revistei rodnene, Adrian Onofreiu intră în Cetate cu elemente noi. De data aceasta prezintă tema “Rodna, nucleu al mişcării socialiste în debutul perioadei interbelice”, vorbind despre adunarea Partidului Socialist, ţinută la Rodna la 2 mai 1920, la care au participat peste 200 de muncitori din Rodna Veche , unde s-a propus ca şi candidat de deputat al Partidului Socialist în circumscripţia Rodna Veche pe Zaharia Pop.
Doamna Mădălina Onofreiu şi-a făcut mutaţia în Cetatea Rodnei, aşa că la căsuţa de la pagina 18, prezintă o altă perspectivă asupra personalităţii lui Florian Porcius. Profesorul Emil Bălăi revine şi în acest număr cu Folclorul Ţării Năsăudului, tezaur de mare forţă şi creativitate.
“Amintirile ne copleşesc, amintirile ne năpădesc atunci când ne gândim la cei mai frumoşi ani ai copilăriei” ne spune Augustina Guşă, în eseul “Arc peste timp”. Apreciază anii de şcoală, dascălii şi colegii, pe care îi simte în curăţenia sufletului, mai ales a acelora care rămân copii şi se bucură de taine împreună cu ei, ştiu să se dăruiască lor, luminând ca o flacără fără fumegare. La pagina 28, profesorul Emil Bălăi, dă viaţă scriitorului miner Ioan Cărăşel amintindu-şi câteva versuri din cărţile sale.
La pagina 30, prof. Rodica Bălăi, mărturiseşte că în carnetul său de adrese este un cimitir, parafrazându-l pe Emil Cioran, vorbind despre regretata ei colegă Nora, plecată la ceruri, o dăscăliţă cu reale calităţi ce i-a rămas în suflet aceeaşi fiinţă frumoasă şi vie. La pagina 31 doamna Octavia Domide prezintă mineritul în Munţii Rodnei într-o expoziţie la Muzeul Transilvaniei din Cluj cu contribuţia Muzeului din Rodna prin Liviu Păiuş, Florica Grapini şi Ileana Horga, custodele muzeului local.
Măiereanul Iacob Naroş, la pagina 32, vorbeşte la superlativ despre fata din Lucăşeşti -Suceava, Elena Câmpan, cu o vastă activitate scriitoricească în cadrul Asociaţiei Conexiuni. La pagina 34, scriitorul Icu Crăciun îl aduce în faţă pe folcloristul Ion Pop Reteganul, ca şi gazetar, pedagog şi etnograf având ca tutore pe Liviu Păiuş, admiratorul “Poveştilor ardeleneşti”.
La pagina 36, Rodica Bălăi prezintă cartea lui Cornel Cotuţiu “Ce râmâne”, un roman cu fraze ample şi stufoase, tensiune, admiraţie şi emoţie.
Universitarul Sorin Login poposeşte la căsuţa cu nr. 37 cu proză scurtă “Iubire amară”, iar Octavia Domide îl prezintă pe memorandistul Gherasim Domide la 165 de ani de la naştere, sărbătorit la Bistriţa de către Episcopia Greco-Catolică de Cluj - Gherla. Doamna Ileana Grecu Dindelegan din Zalău, la pag. 41 prezintă secvenţe ale istoriei presei din Ardeal pe baza documentelor existente în arhiva familiei. La pag. 43, din nou proză scurtă sub semnătura lui Toma G. Rocneanu, iar prof. dr. ing. Gabriela Nedelcu Teodorescu din Iaşi la pag. 44, prezintă pe scriitorul năsăudean Ioan Mititean cu cartea ”Pagini de ziar, pagini de carte” premiată internaţional cu GOLD MEDAL.
Profesorul Nicolae Domide din Bistriţa revine cu Dialectul dacoromân şi subdialectele sale – muntean şi moldovenesc, o variantă lingvistică cu mare întindere. Revista se încheie cu un eseu semnat de Ioan Mititean “Floarea Pleş, un nume de referinţă a Astrei”.
Sincere felicitări tuturor colaboratorilor.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5