BAROUL BISTRIŢA-NĂSĂUD anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat!

UNIUNEA  NAȚIONALĂ  A BAROURILOR  DIN  ROMÂNIA

BAROUL  BISTRIȚA-NĂSĂUD

Bistrița, str.B-dul. Independenței, bl.71, sc.B, ap.16, jud.Bistrița-Năsăud

Tel./Fax (0263) – 212454

 

A N U N Ţ

 

BAROUL BISTRIŢA-NĂSĂUD  anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice

 

  • SESIUNEA  APRILIE 2024

 

Examenul se va susţine în mod unitar, în cadrul Institutului pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor I.N.P.P.A. (în continuare I.N.P.P.A.) şi se va desfăşura prin I.N.P.P.A.  cu sediul în Bucureşti, str.Vulturilor, nr.23, sector 3, la data 7 aprilie 2024, pentru toţi candidaţii.

Examenul se va susţine la Bucureşti.

Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, se transmit în intervalul 19 februarie 2024 (ora 8:00) –  15 martie 2024 (ora 16:00) în format electronic, la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx  vor avea anexate următoarele acte:

Cererile vor fi însoţite de actele prevăzute în Regulamentul de examen:

- cerere – tip – ANEXA nr.2 la REGULAMENTUL CADRU;

- certificat de naştere, în copie certificată pentru conformitate;

- actul de identitate, în copie;

- diploma de licenţă, în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;

- dovada de plată a taxei de înscrierte la examen, în original;

- certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

- certificat  privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică;

- certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie;

Notă:*certificatul privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică poate fi emis de către orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru.

Taxa de examen este de 1.800 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucureşti nr.RO56RNCB0082044172480001

deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea  - Bucureşti cu menţiunea ,,Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar sesiunea aprilie 2024”, respectiv ,,Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv , sesiunea aprilie 2024”.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon (0263) – 212454.

 

 

D E C AN,

Av. IULIAN-ALIN MORUŢAN

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5