Didactica Nova

Proiectele ERASMUS pot schimba şcolile! Un exemplu de succes, Colegiul Naţional "Liviu Rebreanu" şi Şcoala Gimnazială Romuli!

 Proiectul Erasmus+ Smart Waste Management for Smarter Cluster Schools a fost derulat pe o perioadă de 2 ani și jumătate în șase școli partenere: din România (2 școli), Croația, Turcia, Lituania și Grecia. Proiectul își propune să construiască în școli noi obiceiuri durabile, prin acțiunile zilnice ale elevilor și profesorilor deopotrivă. Metoda de abordare s-a bazat pe rețeaua de școli, numite școli cluster, cu șase noduri principale, școlile partenere, care au activat și alte școli din cartier. Împreună, aceste școli au desfășurat activități pentru a activa grupul de școli implicate, pentru a dezvolta competențe de conducere pentru profesori, pentru a dezvolta competențe cheie pentru abilitățile de viață independente pentru profesori și elevi, pentru a crește spiritul civic al profesorilor  și elevilor și, în final, în fiecare școală partener, a fost elaborată o strategie pentru un management inteligent al deșeurilor.

Mijloacele utilizate de fiecare partener au fost diferite, iar rezultatele au fost creative, inteligente și amuzante. Rezultat principal a fost strategia elaborată de fiecare școală și implementată pe parcursul proiectului de către toti actorii implicaţi. Toate strategiile s-au bazat pe ierarhia  reciclării, care prioritizează reducerea și reutilizarea deșeurilor față de eliminare. Acestea au inclus practici precum transformarea în îngraşământ, reciclarea și eliminarea responsabilă a deșeurilor, precum și stoparea deșeurilor încă din faza incipientă, prin proiectarea  design-ului produselor și obiceiurile de consum. Strategiile de gestionare a deșeurilor au implicat, de asemenea, comunitatea și întreprinderile în eforturile de reducere și gestionare a deșeurilor. În plus, a fost luat în considerare și contextul local și infrastructura existentă. Activitățile desfășurate de fiecare școală au ținut cont de specificul local, și de situația existentă la începutul proiectului. Profesorii și elevii și-au pus amprenta asupra rezultatelor. Fiecare strategie dezvoltată a fost adaptată pentru o anumită școală, unicitatea modelului putând fi un bun exemplu, o bună practică pe care o altă școală o poate împrumuta.

Viziunea noastră a fost aceea de a includem activități curriculare și extracurriculare care să urmărească: dobândirea de cunoștințe și abilități legate de colectarea selectivă și valorificarea deșeurilor, construirea de atitudini pozitive cu privire la managementul inteligent al deșeurilor, dezvoltarea capacității școlii în ceea ce privește gestionarea deșeurilor și furnizarea de instrumente și resurse.

 În Croația, la școala primară „Vladimir Nazor“ Ploče elevii și profesorii au încercat să reziste consumerismului( mişcare de mase care îşi propune apărarea intereselor consumatorului faţă de abuzurile specifice societăţii de consum, precum şi îmbunătăţirea calităţii vieţii)!

Pentru o buna eficientizare trebuie sa răspundem frecvent la următoare întrebări: Chiar am nevoie de asta? Cât timp îl voi folosi? Acesta este ambalajul care poate fi reciclat? Am deja ceva în casa mea care poate servi în același scop ca acest produs? Pot sa împrumut de undeva? Cea mai mare problemă este plasticul de unică folosință. Este ceva pe care îl folosim câteva minute și apoi îl aruncăm, pentru ca acesta să rămână în mediu timp de sute de ani. Nu este ceva logic, nu-i așa? În zilele noastre, este foarte greu să rezistăm tuturor produselor care sunt concepute pentru a ne ușura viața, și tuturor strategiilor de marketing, care ne conving că avem cu adevărat nevoie de acel produs în viața noastră. Deci, cum facem faţă acestui lucru?

Cunoștințele teoretice pe care le-am dobândit au fost testate în următoarele activități concrete ale acestui proiect, desfăşurate de fiecare şcoală: vizitarea magazinului fără plastic, care oferă doar produse în ambalaje reutilizabile. Aici produsele sunt ceva mai scumpe, dar pe termen lung efectele sunt vizibile, pentru că durează mai mult. Apoi am realizat pungi reutilizabile, folosind doar cămăși vechi sau blugi uzaţi, pentru a  putea fi folosite la cumpărături și activități școlare. De asemenea, am arătat cum să reciclăm mobilierul vechi, care a fost colectat în curtea de reciclare. Matea ne-a explicat cum să citim etichetele ambalajelor care arată din ce material este făcut produsul, astfel am aflat că există 7 tipuri de ambalaje din plastic și modalităţi  de recunoaștere a celui  pe care îl putem recicla.

Am învățat diferite tipuri de deșeuri și cum să gestionăm corect fiecare dintre ele, am fost gata să înființăm „o insulă verde” cu coșuri de reciclare în școala noastră. Au instalat 4 pubele diferite pentru cele 4 tipuri de deșeuri cele mai produse la școală - plastic, metal, hârtie și deșeuri biodegradabile. Apoi au măsurat cantitatea de deșeuri care a fost aruncată în coșul de gunoi, astfel încât să putem dezvolta o strategie de reducere a deșeurilor.

             Liceul Anoixi și-a propus ca obiectiv informarea şi conștientizarea comunității școlare cu privire la problema creșterii deșeurilor, precum și consecințele acesteia asupra planetei noastre. Una dintre activitățile desfășurate a fost la Centrul Elen pentru Cercetări Marine, unde, după o prezentare cuprinzătoare privind reciclarea, elevii au colectat, sortat și cântărit deșeurile. Scopul a fost ca elevii să fie informați despre efectele distructive ale aruncării deșeurilor asupra ecosistemului marin. Centrul Elen pentru Cercetare Marină (HCMR) este o organizație guvernamentală de cercetare care funcționează sub supravegherea Secretariatului General pentru Cercetare și Tehnologie (GSRT) al Ministerului Dezvoltării și Investițiilor.

S-a organizat o activitate de ecologizare a plajei din Attica (Agii Apostoli - Kalamos) de către un grup de elevi. Participarea lor a fost spontană, entuziastă și deosebit de eficientă, deoarece 20 de saci foarte mari de deșeuri au fost îndepărtați de pe plajă. Grupul a primit mulțumirile și recunoștința nesfârșită din partea comunității locale, care a fost entuziasmată de munca minunată pe care au făcut-o.

A fost foarte important să conștientizeze toată lumea importanța problemei, pentru a ne atinge obiectivele. Asociația Părinților și a Tutorilor Liceului Anoixi a asigurat cooperarea școlii noastre cu Green City. Green City este un program de reciclare prin care cetățenii livrează deșeuri nesortate camioanelor de reciclare ale Green City. Acolo angajații le cântăresc și se acordă puncte școlii. Prin asigurarea punctelor, este posibilă achiziționarea cărţilor pentru bibliotecă, calculatoarelor și echipamentelor, pentru a îmbunătăți procesul educațional al școlii. O dată pe săptămână, pe lângă deșeurile școlii, deșeurile de la casele oamenilor erau adunate de către elevi, pentru a aduna puncte. Acest lucru i-a implicat pe părinții elevilor  și întreaga lor gospodărie, deoarece trebuiau să-și sorteze deșeurile și să le ducă la școală o dată pe săptămână.

Întrucât economia circulară și sustenabilitatea reprezintă un model de producție și consum, care implică partajarea, închirierea, reutilizarea, repararea, recondiționarea și reciclarea materialelor și produselor existente pe cât posibil, Marijampolės Jono Totoraičio Progymnasiums a decis să dezvolte o strategie de participare la proiectul Erasmus+ și realizarea ideii în rândul membrilor comunității.

Echipa de profesori și elevi a organizat un eveniment public numit „Mulțumesc perne”!, în cadrul căruia comunitatea școlară a realizat perne pentru medicii și asistentele care lucrează din greu în perioada pandemiei și le-a prezentat. O altă idee sugerată a fost de a cumpăra haine second hand, ceea ce scade consumul. În plus, înainte de a merge la cumpărături, fiecare client ar trebui să-şi planifice achiziția și să cumpere produsele care au ambalaj non-plastic. Pentru a răspândi ideile, echipa Erasmus+ a pregătit videoclipuri pentru comunitatea școlară, ce au fost mediatizate elevilor prin  televiziunea școlii în timpul pauzelor. Acest lucru a ajutat la creșterea gradului de resonsabilizare a fiecărui membru al comunității școlare.

Un alt subiect sensibil în școală a fost cantitatea de hârtie folosită. Împreună cu autoritățile școlare s-a luat decizia de a instala table inteligente în fiecare sală de clasă. A avut un impact mare asupra reducerii cantităţii de hârtie folosite în procesul de predare și învățare. Împreună cu consiliul local, școala a amenajat panouri solare, care duc la un consum inteligent de energie electrică.

O idee incredibilă privind  reciclarea a fost realizată și în școala noastră. Clubul after school a decis să pregătească rochii, folosind capace de sticle și să participe la un concurs internațional. Comunitatea școlară a fost puternic implicată în proces, deoarece fiecare capac de sticle a trebuit să fie colectat. Activitatea a atras în muncă și membrii familiei. Când rochiile au fost pregătite pentru spectacol, dar au mai rămas niște capace de sticle, au fost folosite pentru a face un coș , avand ca finalitate colectarea de  plastic și baterii.

Colegiul Național „Liviu Rebreanu” a dezvoltat o strategie mai bună de gestionare responsabilă a deșeurilor datorită acestui proiect Erasmus. Atingerea obiectivelor planificate ne-a adus o experiență mai largă și o nouă abordare a orelor noastre pe care am dori să le extindem dincolo de granițele școlii în comunitatea mai largă.

Primul nostru obiectiv a fost să creăm o infrastructură de colectare selectivă care să încurajeze reciclarea și să adopte comportamente pozitive, în ceea ce privește colectarea deșeurilor. Pentru a maximiza impactul întregului proiect, am organizat strategia, luând în considerare toate nivelurile de vârstă ale elevilor noștri.

Elevii din clasele primare și gimnaziale și-au personalizat spațiile cu cutii de gunoi amuzante, urmând criteriile de colectare a deșeurilor. În fiecare clasă, cu ajutorul voluntarilor din proiect, echipele au fost nevoite să recicleze materiale și să le folosească pentru a crea containere de gunoi pentru două categorii de deșeuri. Folosind etichetele de culoare galbenă și albastră, au făcut un coș pentru deșeuri din plastic și metal și altul, pentru articole din hârtie și carton. Astfel, simplele cutii de carton au fost reciclate și transformate creativ în mici opere de artă. Prin implicarea elevilor în procesul practic de organizare a strategiei de gestionare a deșeurilor și prin utilizarea acestei activități ca o oportunitate de a valorifica diferențele prin artă și de a focaliza pe obiective comune, mesajele cheie au fost mai bine asimilate, iar produsele au fost percepute ca puncte de referință ale identităţii  grupului. Au fost adăugate resurse tipărite despre tipurile de deșeuri colectate în fiecare sală de clasă, îmbogățind abilitățile de colectare selectivă. După îmbunătățirea spațiului de clasă și aplicarea noilor reguli, ușile clasei au fost decorate cu autocolante Waste Heroes, celebrând comportamentele pozitive.

La nivelul elevilor de liceu, încurajarea reciclării și crearea unei infrastructuri de colectare selectivă a fost implementată diferit. Abordarea inteligentă a venit de la echipa de robotică, care a creat un prototip de coș de gunoi bazat pe senzori. Produsul realizat în cadrul proiectului este una dintre soluțiile noastre pentru aplicarea unei strategii inteligente de management al deșeurilor, care dorește să crească calitatea vieții și bunăstarea la nivel individual și comunitar. Adaptarea la contextul tehnologic, precum și promovarea metodelor inteligente și implementarea acestora în activitățile educaționale, sunt principalii factori în dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor și în consolidarea responsabilității civice active. Produsul nostru se adresează persoanelor cu deficiențe de vedere, identificate de proiect ca o categorie vulnerabilă. La trecerea mâinii peste senzorul încorporat, se generează un sunet specific, care oferă posibilitatea utilizării optime și pentru ei. Rolul coșului de gunoi inteligent este de a măsura și monitoriza cantitatea colectată, iar componenta digitală asigură că abordarea răspunde nevoilor unei societăți dinamice și eficiente.

Datorită interactivității și viabilității sale, produsul poate fi un instrument inovator pentru viitor. Potențialul de prelucrare a datelor, posibilitatea aplicării acestui produs la nivel internațional în contextul globalizării și implementarea de noi strategii de management al deșeurilor, îl fac un prototip pentru produse de design de nișă. Coșul de gunoi inteligent  permite să adaptați setările și să diversificați criteriile de selecție după cum este necesar. Astfel, se poate monitoriza cantitatea de plastic și metal, hârtie și sticlă, categoria deșeurilor putând fi modificată la specificul funcționării diferitelor instituții. Prototipul a fost recompensat la Concursul Național „Made for Europe” cu premiul I, câștigând această apreciere din peste o sută de proiecte. Școli din toată țara și-au prezentat produsele realizate în cadrul diferitelor parteneriate Erasmus. Ne-a făcut să sperăm că proiectul școlar îndrăzneț poate întâlni piața antreprenorilor și poate trece de la o abordare teoretică la implementare practică la scara mai largă a comunității.

La Școala Gimnazială Romuli, obiectivele urmărite sunt crearea unei infrastructuri de colectare selectivă și încurajarea adoptării unor comportamente pozitive în ceea ce privește colectarea deșeurilor și minimizarea generării deșeurilor. În ceea ce privește cel de-al 2-lea obiectiv urmărit în realizarea strategiei în școala noastră şi anume încurajarea adoptării unor comportamente pozitive, în ceea ce privește colectarea deșeurilor și minimizarea generării de deșeuri, este de datoria noastră, a celor care cred că este nevoie de educația pentru mediu, să încercăm să transmitem acest lucru copiilor. In plus, nu doar propriilor nostri copii, ci si tuturor celor cu care intram in contact, pentru că, cei mici sunt ca un burete care absoarbe orice informație. În consecinţă ei iubesc intuitiv natura și o doresc curată, nu plină de gunoaie!În realizarea acestui obiectiv am implicat educatoarele, profesorii din învăţământul primar și profesorii care predau la gimnaziu, în special cel de educație socială, pentru a transmite forma conştiinţa  civică. S-au pregătit materiale sub formă de povești dedicate copiilor, pe categorii de vârstă, care au rolul de a educa preşcolarii şi elevii deopotrivă asupra deșeurilor de echipamente electrice și electronice și despre modul în care acestea trebuie reciclate corect, într-o manieră creativă și ludică, sub formă de text și design grafic.

                        Prin poveşti precum: „Țup, salvatorul iernii” - de Alex Donovici, „Ursulețul reciclează” - de Alexandra Wadhwani, „Să strângem gunoiul”, Desene animate cu tematică ecologică- „Captain Planet”, „Teddy Bear Nasturel” și „Ziua Curățeniei”, Oliva Verde- „Ce este reciclarea?”, dascălii şcolii noastre şi-au adus aportul la inţelegerea de către cei mici a obiectivelor propuse.  Toate aceste activități desfășurate au contribuit la implementarea cu succes a proiectului nostru. Copiii pot învăța de mici să sorteze deșeurile, să respecte mediul și să consume mai puțin. Mesajul transmis celor de la grădiniţă este că natura merită respectul nostru şi bunele obiceiuri se deprind la vârste mici!

Membrii Școlii Gimnaziale Prof. Muharrem Ergin țin în minte această zicală. Prima Doamnă a țării lor a spus: „Va fi prea târziu pentru orice dacă nu trecem de abordarea centrată pe om dincolo de abordarea egocentrică”. „Zero Waste” este un obiectiv definit ca filozofie de gestionare a deșeurilor care presupune prevenirea risipei, utilizarea mai eficientă a resurselor, revizuirea motivelor formării deșeurilor, prevenirea sau minimizarea formării deșeurilor și colectarea și recuperarea separată a deșeurilor la sursă.

„Echipele Zero Work” au fost înființate pentru a monitoriza procesul de la instalare până la aplicare și monitorizarea sistemului de management al deșeurilor. Sistemul de Management Zero Waste a fost realizat înainte de aplicarea sistemului de management al deșeurilor pentru o structurare cât mai eficientă. Echipamentul necesar a fost asigurat și amplasat în locuri adecvate. Au fost organizate traininguri pentru angajați și practicieni pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la aplicație. Deșeurile produse au fost colectate în cutiile de deșeuri amplasate. În funcție de tipul lor, gunoaiele au fost colectate în spații de depozitare temporară. Deșeurile colectate au fost livrate la unități autorizate de mediu pentru reciclare. A fost efectuată monitorizarea regulată a aplicației. S-au luat măsuri pentru defecțiuni și se fac actualizări dacă este necesar. Au fost înregistrate rezultate practice, cum ar fi cantitatea de deșeuri colectate și trimise la instalații și câștigurile obținute.

Prin participarea la acest proiect și la strategia noastră de gestionare a deșeurilor, am devenit membru care a contribuit la: economisirea a 356 de milioane de kilowați-oră de energie, echivalent cu utilizarea a 1,5 milioane de familii timp de o lună și a 130 mii de familii timp de un an; economii de apă echivalente cu o lună de utilizare a 16 milioane de familii; 265 de milioane de copaci salvați; Au fost prevenite 3 milioane de tone de emisii de gaze cu efect de seră, au fost salvați 265 milioane de copaci, echivalentul a 1,5 milioane decare de suprafață de pădure.

Prin strategia noastră și proiectul în care ne aflăm, încercăm să ne ajutăm copiii, părinții, comunitatea, angajații, personalul și orice persoană să crească productivitatea, să sporească performanța cu ajutorul unui mediu curat, să reducem costurile pe măsură ce se evită risipa, să asigurăm reducerea a riscurilor de mediu, să aibă un sentiment de „consumator sensibil” deoarece contribuie la dezvoltarea protecției mediului, să aibă titlul de „Ecologist”.  Dezvoltarea durabilă este o schimbare socială continuă și controlată, care urmărește să asigure oportunități pentru o viață bună pentru generațiile prezente și viitoare. În întreaga lume, sunt întreprinse acțiuni pentru a face o schimbare în modelul de consum și pentru a încuraja oamenii să conserve și să îmbunătățească resursele lumii. În acest demers, toți avem un rol mic de jucat, iar pașii mici făcuți în mod colectiv pot duce la atingerea obiectivului.

Dezvoltarea durabilă este posibilă, iar indivizii pot contribui!

  • Coordonatorii proiectului: Alina Creț, Petra Baciu, Liviu Rebreanu National College - Bistrița, Romania
  • Parteneri:
  1. Ruta Peckauskiene- Marijampoles Jono Totoraicio Progymnasium, Lithuania
  2. Marina Burdelez -Primary school "Vladimir Nazor" Ploče, Croatia
  3. Athina Beleri, - Gymnasio Anoixis, Greece
  4. Narcisa Monița, Peica Antonia, Telcean Mustoiuc Maria - Școala Gimnazială Romuli, Romania
  5. Ahmet Demirhan - Prof.Muharrem Ergin Ortaokulu, Istanbul, Turkey.

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5