Monografia oraşului Năsăud

(1245-2008)

A ieşit de sub tiparul Editurii Napoca Star Cluj-Napoca, primul volum din „Monografia oraşului Năsăud” (1245-2008), lucrare monumentală, apărută sub egida Consiliului Local şi a Primăriei oraş Năsăud, prin grija şi implicarea nemijlocită a primarului urbei, ing. Dumitru Mureşan, la iniţiativa Societăţii Cultural - Ştiinţifice „Virtus Romana Rediviva” Cluj-Napoca şi a Despărţământului Năsăud al Astrei.

Volumul I al monografiei are 765 de pagini, redactor ştiinţific al lucrării fiind prof. univ. dr. Ironim Marţian, iar secretar general de redacţie col (r.) dr. Vasile Tutula, fiind structurat pe 13 capitole. Lucrarea este „deschisă” (cum altfel?!) de primarul oraşului, ing. Dumitru Mureşan, printr-o prefaţă intitulată: „O monografie aşteptată cu mult interes”, din care redăm mai jos câteva rânduri: „… Nevoia scrierii unei monografii a Năsăudului a fost mai mult decât necesară, având în vedere mutaţiile intervenite după Revoluţia din Decembrie 1989. Deschiderea arhivelor ne permite acum să valorificăm mai bine o serie de documente mai puţin cunoscute publicului larg, dar şi specialiştilor. Sunt convins că autorii vor depune în continuare eforturi stăruitoare pentru ca în următorii 2-3 ani să fie tipărite şi celelalte două volume… Este o bucurie pentru mine şi membrii Consiliului Local Năsăud, pentru toţi cetăţenii oraşului – năsăudeni, luşcani şi prislopeni – că primul volum apare în acest an aniversar, când sărbătorim 160 de ani de la Revoluţia Română de la 1848-1849 şi 90 de ani de la făurirea Statului Naţional Unitar Român, la 1 Decembrie 1918, la Alba – Iulia… Prin conţinutul ei, Monografia Oraşului Năsăud (1245-2008) va deveni un izvor nesecat de documentare şi informare ştiinţifică pentru tineretul şi oamenii însetaţi de cunoaştere, o oglindă în care să ne privim cu mai multă încredere şi speranţă spre ceea ce avem de făcut, în prezent şi viitor, pentru binele comun… Pentru munca depusă, doresc să adresez sincere felicitări şi mulţumiri iluştrilor îndrumători – academician Dumitru Protase, prof. dr. Teodor Tanco, laureat al Academiei Române, autorilor primului volum…, redactorului ştiinţific – prof. univ. dr. Ironim Marţian… prestigioasei Edituri „Napoca Star” Cluj-Napoca, condusă cu profesionalism de inf. Dinu Virgil şi prof. Ileana Voichiţa Vereş, dar şi locuitorilor Năsăudului… Convins fiind că demersul nostru este unul cultural-ştiinţific, am toată încrederea şi speranţa în colectivul de autori, care îşi vor înzeci eforturile şi puterile spre a susţine deviza noastră „Virtus Romana Rediviva” şi Spiritul Astrist, în concordanţă cu timpurile pe care le trăim”.

Profesorul universitar doctor Ironim Marţian, în „Preliminarii”, argumentează necesitatea apariţiei lucrării, prezentând capitolele care alcătuiesc volumul I al Monografiei Oraşului Năsăud: I. Identitatea Năsăudului (Traian Pavelea); II Cadru geografic şi natural (Romulus Berceni); III Repere istorice din cele mai vechi timpuri până la desfiinţarea Regimentului II de graniţă (Dan Lucian Vaida, Claudia Septimia Petean, Ioan Seni); IV. Evoluţia Năsăudului în perioada 1851-1876 (Adrian Onofreiu); V. Năsăudul în perioada 1876-1918 (Simion Lupşan); VI. Năsăudenii şi Marea Unire (Ioan Seni); VII. Năsăudul în perioada interbelică (Simion Lupşan); VIII. Năsăudul în timpul ocupaţiei maghiare (septembrie 1940-octombrie 1944) (Florina Pop, Vasile Tutula); IX. Populaţia Năsăudului (Vasile Tutula); X. Grai, toponimie, onomastică, lexic (Mircea Prăhase); XI. Portul popular năsăudean (Florica Pop); XII. Evoluţia administrativă a oraşului Năsăud (a doua jumătate a secolului XIX – sfârşitul secolului XX) (Dumitru Mureşan); XIII. Organizarea judecătorească şi administrarea justiţiei în ţinutul năsăudean (Raus Pompei), urmate de „Abrevieri şi semne grafice”, „Unităţi de măsură”, „Bibliografia”, scurte rezumate în limbile engleză şi germană şi grupajul iconografic „Oraşul Năsăud în imagini”.

Aşa cum ne informa primarul oraşului Năsăud, ing. Dumitru Mureşan, lansarea oficială a primului volum din Monografia oraşului Năsăud, va avea loc cel mai probabil în octombrie, la aniversarea liceului năsăudean.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5