Moblilitatea, în atenţia directorilor

Joi, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, a avut loc şedinţa cu directorii unităţilor de învăţământ din judeţ. În prim plan a fost calendarul mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul scolar 2012 – 2013. Ca urmare a restructurării reţelei scolare, a transformării unor unităţi de învăţământ în unităţi de alt nivel şi a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ, inspectoratele şcolare revizuiesc deciziile de restructurare a reţelei şcolare şi în baza acestora emit noi documente de numire pentru personalul didactic titular al sistemului naţional de învăţământ afectat de aceste schimbări. Pentru cadrele didactice titulare pe nivel gimnazial/şcoala de arte şi meserii în unităţi cu clase V-XII/XIII sau I-XII/XIII, care îndeplinesc condiţiile de ocupare a unui post didactic de nivel liceal, la solicitarea acestora, inspectoratele şcolare emit noi documente de numire în care se precizează nivelul cel mai înalt de învăţământ al unităţii, în funcţ ie de postul/catedra ocupat(ă).

Organizarea si desfăsurarea examenului naţional de definitivat, proba scrisă, este pe 17 iulie 2012, iar afişarea rezultatelor pe 23 iulie. Pentru concurs desfăşurarea probei scrise, are termen 2 august 2012, afişarea rezultatelor finalefiind pe 9 august. Etapa I de repartizare în sedinţă publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7,00 (sapte) la concursul de titularizare, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate în vederea angajării pe perioada nedeterminată, repartizarea în sedinţă publică, la nivelul centrului de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel

puţin nota 7,00 (sapte), pe posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în zilele de 10 şi 13 august 2012. Etapa a II-a de repartizare - repartizarea în sedinţă publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 5,00 (cinci) la concursul din sesiunea 2012 si a candidaţilor care solicită angajare în baza notelor de la concursul din sesiunea iulie 2010 si/sau la concursul din sesiunea iulie 2011, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru angajare pe perioadă determinată, în perioada 15-16 august 2012. Etapa a III-a de repartizare - repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, în sedinţă publică, la nivel

judeţean, a cadrelor didactice titulare pentru completare de normă didactică si a candidaţilor rămasi nerepartizaţi după concursul din sesiunea 2012, precum si a candidaŃilor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza notelor de la concursul din sesiunea iulie 2010 si/sau la concursul din sesiunea iulie 2011: numirea în funcţiile de conducere, îndrumare si control neocupate prin concurs-termen: 20 august 2012, soluţionarea completărilor de normă didactică; termen: 23-24 august 2012. Urmează alte etape, până la transmiterea la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului a situaţiei statistice globale privind repartizarea

candidaţilor pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, termen: 17 septembrie 2012. Au participat adjuncţii Mircea Romocea şi Olivia Duicu, precum şi toţi inspectorii din judeţ.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5