Lucrările de modernizare a Școlii Gimnaziale "Mihai Eminescu" din Năsăud vor continua în viitorul exercițiu financiar!

Lucrările de modernizare și reabilitare a Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu din Năsăud vor continua, urmând să fie fazate pentru exercițiul financiar european 2021-2017. Primarul Dorin Vlașin consideră că, până la finele anului, va fi aprobată solicitarea de etapizare, prelungire a unuia dintre cele mai importante și complicate proiecte pe care Primăria Năsăud le implementează în oraș.
În luna septembrie, au debutat lucrările la prima parte a proiectului, cea care vizează reabilitarea spațiilor exterioare, începând cu trotuarele limitrofe școlii. Deja a fost transmisă o primă cerere de rambursare, pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.
Proiectul prevede și amenajarea unui parc, cu o suprafață a spațiilor verzi construite de 900 mp, pentru un număr de 11.591 de beneficiari ai spațiilor publice urbane. Nu în ultimul rând, vorbim de reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirii Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, care presupun lucrări de consolidare, reabilitare și modernizare a zonelor afectate, atât interioare cât și exterioare, montarea de tâmplarii noi, modernizarea instalațiilor termice și sanitare etc.
Aceste lucrări ample vor face obiectul unei noi proceduri de achiziție, odată cu actualizarea indicatorilor tehnico-economici.
U.A.T. Oraşul Năsăud, este beneficiar al proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dotarea Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Năsăud şi a infrastructurii urbane adiacente ”, Cod SMIS 126113, finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 -Sprijinirea regenerării orașelor mici şi mijlocii, Prioritatea de Investiții 9B - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților
defavorizate din regiunile urbane şi rurale, Obiectiv specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Năsăud, investiția aparținând categoriei A, conform specificaților ghidului solicitantului aferent acestui apel de proiecte, precum și construirea unui parc și reabilitarea unui număr de patru trotuare, investiția aparținând categoriei B. Astfel, prezentul proiect contribuie prin activitățile și obiectivele stabilite la realizarea Obiectivului specific 13.1 al Priorității de Investiții
9b, respectiv la îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România. Prin cele două obiective de investiție propuse, se vor asigura atât condițiile corespunzătoare în cadrul Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” pentru asigurarea unui mediu optim de învățare, dar și infrastructura rutieră favorabilă revitalizării fizice, economice și sociale a comunității. Totodată, prin caracterul integrat al investițiilor din acest proiect, se va contribui la creșterea standardului de viață, aflat în strânsa legătura atât cu îmbunătățirea ofertei educaționale, cât și cu îmbunătățirea aspectului și calității infrastructurii publice urbane.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5