Înscrieri la creşă

120 din cele 231 de locuri din creşele administrate de Direcţia Municipală de Sănătate din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa urmează să fie eliberate prin plecarea copiilor la grădiniţă. Părinţii care doresc să-şi înscrie copii la una din cele patru creşe sunt invitaţi ca, în perioada 14 – 18 iunie, între orele 8.00 – 13.00, să depună cererea şi actele necesare la sediul Direcţiei Municipale de Sănătate situată pe strada Andrei Mureşanu (Aleea Ineu), nr. 44. Înscrierea copiilor la creşă se realizează în temeiul unei cereri din partea părinţilor, reprezentanţilor legali, însoţită de următoarele acte doveditoare: copie de pe certificatul de naştere al copilului; copii după actele de identitate ale părinţilor ∕ reprezentanţilor legali ai copiilor; adeverinţă de salariu de la ambii părinţi. Condiţiile minime cumulative pentru înscrierea copiilor la creşă pe locurile eliberate în fiecare an prin plecarea copiilor la grădiniţă: starea de sănătate corespunzătoare pentru înscrierea în colectivitate şi domiciliul părinţilor / reprezentanţilor legali, în municipiul Bistriţa. Criterii de prioritate la intrarea copiilor în creşă: părintele din familia monoparentală să fie angajat; să lucreze ambii părinţi / reprezentanţi legali ai copiilor; vârsta copilului 2 ani, împliniţi în anul în curs. În cazul în care există un număr mai mare de copii care îndeplinesc criteriile cumulative raportat la numărul de locuri libere, ultimul criteriu de departajare este data depunerii şi înregistrării cererii de înscriere în registrul unic, care se va întocmi şi conduce la sediul Direcţiei Municipale de Sănătate Bistriţa. Copiii care provin din familii monoparentale şi care îndeplinesc condiţiile minime cumulative au prioritate la intrarea în creşă; copiii care provin din aceeaşi familie vor fi primiţi în aceeaşi unitate. Comisia de evaluare a cererilor va fi formată din directorul Direcţiei Municipale de Sănătate Bistriţa, medicul creşei şi asistenta medicală şefă din fiecare creşă, evaluarea cererilor şi aprobarea ordinii de prioritate făcându-se de către comisia de evaluare. Pentru copiii admişi (lista va fi afişată după data de 20 iunie acolo unde s-a depus cererea de înscriere), de la sediul DMS se înmânează părintelui, pe bază de semnătură, o fişă medicală. Părintele / reprezentantul legal al copilului, împreună cu copilul înscris la creşă şi având fişa medicală completată, se vor prezenta conform planificării la medicul creşei pentru examinarea copilului şi întocmirea fişei de evidenţă a copilului în creşă. Copiii înscrişi la creşă şi care nu au loc la creşa solicitată vor fi direcţionaţi spre o altă creşă unde au rămas locuri libere. Copiii care nu pot fi primiţi în nici o unitate vor fi trecuţi pe o listă de aşteptare; cei care nu vor fi aduşi la creşă în maxim 10 zile de la data începerii noului an, respectiv data de 1 august la creşele nr. 1, 2 şi 4 şi data de 1 septembrie la creşa nr. 3, se consideră a fi retraşi, locurile libere urmând a fi ocupate de copiii care sunt pe lista de aşteptare. Pentru cazurile sociale s-au aprobat 5 locuri la creşa nr. 3 din str. Plăieşului nr. 2, aceste cazuri fiind semnalate de Direcţia Municipală de Servicii Sociale în urma unei anchete sociale. În cazul în care locurile rezervate cazurilor sociale nu sunt ocupate la data de 1 septembrie, acestea vor fi ocupate de primii copii înscrişi pe lista de aşteptare. Consiliul Local al municipiului Bistriţa a aprobat suplimentarea numărului de locuri prin constituirea a două grupe de copii, de câte 26 de locuri fiecare, la Creşa nr. 1 din municipiul Bistriţa, de pe Aleea Şieului, începând cu data de 1 septembrie 2010.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5