Din septembrie, vom avea consorţii şcolare

Structurile vor rezulta prin asocierea mai multor unităţi cu personalitate juridică, indiferent de nivelul de studii şi de localitatea în care funcţionează.

Foarte posibil chiar până la sfârşitul acestui an calendaristic (dar nu mai devreme de 1 septembrie), îşi vor face apariţia primele consorţii şcolare - structuri asociative specifice învăţământului preuniversitar şi consacrate de noua Lege a Educaţiei, scrie Mediafax.

Consorţiile şcolare vor putea fi înfiinţate, prin contracte de asociere valabile între 3 şi 5 ani, de unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, indiferent de nivelul de studii, aflate în aceeaşi localitate, în localităţi diferite din judeţ sau chiar în localităţi din judeţele învecinate.

Structurile astfel create nu vor avea personalitate juridică distinctă de a unităţilor fondatoare, însă vor avea atribuţii în ceea ce priveşte facilitarea accesului la servicii educaţionale de calitate pentru toţi elevii, respectiv utilizarea optimă a unor resurse materiale, umane şi financiare proprii unităţilor de învăţământ şi/sau obţinute în comun (de exemplu se va putea realiza mobilitatea personalului didactic între unităţile de învăţământ membre ale consorţiului).

Pentru a se putea asocia în consorţii, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat sau particulare trebuie să fie autorizate/acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului, în urma evaluării externe realizate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.

Totodată, şcolile care doresc să înfiinţeze un consorţiu trebuie să obţină avize de oportunitate din partea autorităţilor administraţiei locale şi a Inspectoratului Şcolar.

Conducerea consorţiului şcolar va fi asigurată de consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ membre. Conducerea consorţiului şcolar se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea a două treimi dintre membri.

Şedinţele vor fi statutare dacă este reprezentată fiecare unitate de învăţământ preuniversitar şi sunt prezenţi cel puţin două treimi din membrii fiecărui consiliu de administraţie al unităţilor şcolare membre ale consorţiului.

Hotărârile în cadrul consorţiului şcolar vor fi aplicate prin hotărâri ale consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar partenere în consorţiul şcolar.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5