Din 16 august, pot fi înregistrate cererile pentru ajutorul de minimis!

Prima sesiune de depunere a cererilor pentru obţinerea ajutorului de minimis se va derula în perioada 16.08.2013 - 31.10.2013, în limita bugetului anual alocat schemei, anunţă Ministerul Finanţelor Publice, pe site-ul propriu. Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 400 milioane lei. Înregistrarea on-line a Cererilor de acord pentru finanţare se va realiza conform prevederilor “Ghidului solicitantului”, urmând ca ulterior validării înregistrărilor, Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative, conform prevederilor H.G. nr. 274/2013, să se depună sau să se transmită prin poştă sau alte servicii de curierat la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de minimis”.

Schema de ajutor de minimis instituitǎ prin H.G. nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, modificată şi completată prin H.G. nr. 453/10.07.2013 (denumită în continuare H.G. nr. 274/2013) are ca obiectiv stimularea realizării de investiţii de către întreprinderile mici şi mijlocii şi crearea de noi locuri de muncă.
Întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi care fie au o cifră de afaceri anuală netă care nu depăşeşte echivalentul în lei a 50 milioane euro, fie deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.
Beneficiarii ajutorului de minimis sunt întreprinderile care îndeplinesc cumulativ o serie de condiţii, şi anume: sunt incadrate în categoria IMM-urilor, au sediul şi îşi desfăşoară activitatea în România; desfăşoară activitate economică; nu au primit ajutoare de minimis pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori; prezinta un plan de investiţii pentru care se solicită finanţarea, cu evidenţierea cheltuielilor eligibile; prezintă un studiu tehnico-economic din care rezultă viabilitatea proiectului de investiţii.
De asemenea, IMM-urile trebuie să prezinte un angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă existente la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, precum şi crearea pana la finalizarea investiţiei şi mentinerea, pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, a 5 locuri de muncă, din care cel putin 2 locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de până la 100.000 euro inclusiv; a 7 locuri de muncă, din care cel puţin 3 locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de munca în ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro până la 200.000 euro inclusive.
În plus, solicitanţii nu trebuie să înregistreze debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat; nu se află în procedura de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, inchidere operaţionala, lichidare etc.
Sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile legate de investiţiile în active corporale referitoare la realizarea de construcţii noi industriale, pentru învăţământ, ştiinţă, cultura şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement; achizitia de construcţii; echipamente tehnologice – maşini, utilaje si instalatii de lucru; aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare; mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activităţii întreprinderii; echipamente IT.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5