Cum se obţine Certificatul privind domiciliul înregistrat în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor!

Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului  Bistrița-Năsăud, cu sediul în municipiul Bistrița, str. Dogarilor, nr. 4C, informează cetăţenii că, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului României nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale,  cu modificările, prin Legea nr.223/23.04.2002 și Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reședința unor persoane, aprobate prin H.G. nr. 220/2006 cu modificările și completările ulterioare, au dreptul să solicite emiterea unui certificat care să ateste domiciliul.

Certificatul privind domiciliul înregistrat în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, necesar în vederea obținerii unor drepturi sau a apărării intereselor acestora în străinătate, precum și Formularul standard multilingv eliberat în baza Regulamentului (UE) 2016/1191, poate fi solicitat personal sau prin împuternicit cu procură specială ori împuternicire avocațială, la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Judeţului Bistrița-Năsăud, Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, pe raza căruia/căreia au domiciliul, sau la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor București.

Cererea de eliberare a Certificatului privind domiciliul înregistrat în Registrul național de evidență a persoanelor va fi însoțită de următoarele documente:

  • actul de identitate în original;
  • procură specială în original și, după caz, traducerea acesteia în limba română, legalizată, de asemenea în original, în situația în care documentul este autentificat de către autoritatea străină competentă;
  • împuternicire avocațială, dacă se solicită eliberarea certificatului prin avocat, împuternicit de către titular sau reprezentantul legal al acestuia;
  • actul de identitate al mandatarului în original, dacă Certificatul se solicită prin împuternicire sau avocat.

 

DIRECTOR EXECUTIV

                                          Lucian Borgovan

 

Comentarii

08/05/23 12:42
Dorel

Mai, ati inventat tot felul de prostii si de evidente peste evidente . Poi nu exista o evidenta a populatiei la nivel national ? Ma terminati odata cu tot felul de " evidente " asa... numai sa creati posturi pentru altii, care sa mai tina si aceasta evidenta .

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5