Breviar astrist – oct. 2012

15 sept. 2012, a doua zi a Sfintei Cruci, la Cristeştii Ciceului s-a inaugurat în vechiul cimitir, Monumentul Fiilor Satului – o Cruce metalică de peste 10 m, prin grija comitetului de organizare a Bisericii ortodoxe din localitate condus de p.c. pr. Pompei Mureşan, şi susţinerea financiară a familiei Marius şi Carmen Câţcăoan şi a familiei medicului Gh. Tr. Dascăl şi soţia Nadia. Acţiunea a fost susţinută de primarul - ing. Şerban Petru, viceprimarul - Oprea Gheorghe, directorul Şcolii - prof. Urian Cornel, profesorii Nadia Urian,. Chirtoş Leontina, Râpan Aurel, Butoi Ancuţa, educatoarea Runcan Mihaela, Ana Tătar, familia prof. Meruţiu şi numeroşi fii ai satului. Ceremonialul inaugurării s-a împlinit cu sprijinul fanfarei din Telciu (dirijor prof. Ioan Mureşan), formaţie care a intonat Imnul Ţării şi Imnul Eroilor. Astra, Academia Română, Primăria şi Şcoala au depus coroane la Monumentul inaugurat şi piatra de mormânt a primului învăţător al satului – Alecsa Rus. N-au fost neglijate ruinele criptei familiei Torma, ruine pe care s-a fixat cu acest prilej, o placă cu următorul conţinut: „Aceste ziduri, rămăşiţele criptei cu osemintele familiei Torma. Cripta a fost profanată de soldaţii hitlerişti în anul 1944”. Liturghia de la Sf. Biserică şi cuvântul festiv la dezvelirea Monumentului au fost susţinute de pr. Pompei Mureşan, la care s-au adăugat mesajele domnului primar ing. Petru Şerban şi al medicului Gh. Tr. Dascăl. La astriştii năsăudeni – Ioan Seni şi Romulus Berceni, astriştii din Dej – familia Petre şi Raveca Vlaşin, jr. Şt. Mihuţ s-au adăugat membrii Astrei din localitate, ex. insp. g-l dr. Vasile Marc şi alţi numeroşi oaspeţi din Ţinutul Ardealului. Discuţiile la Căminul Cultural s-au încins pe seama altor numeroase evenimente locale şi judeţene, importante pentru comunitatea Cristeştiului.
Felicitări astriştilor măiereni, rodneni, năsăudeni şi dejeni – Icu Crăciun, Macavei al Macavei (bistriţean), Iacob Naroş, Sever Ursa, Liviu Păiuş, jr. Şt. Mihuţ, care, la 24 sept. au participat la „Întâlnirile Clubului Saeculum” din Beclean, eveniment care a întâlnit pe profesorii universitari ai UBB din Cluj_Napoca, dr. Ştefan Borbely şi dr. Constantina Raveca Buleu cu scriitorii şi intelectualii interesaţi din judeţ, pe tema „Ezoterismului românesc interbelic”… Felicitări organizatorilor din Beclean, astriştilor locali şi numeroşilor oaspeţi..
29/30 sept. comuna Rebrisoara a trăit momente festive de o înaltă ţinută intelectuală, în organizarea ediţiei I a Zilelor Şcolii prin omagierea patronilor ei, Iacob şi Ioachim Mureşanu, firi vizionare, pentru viitorul românilor ardeleni, altruişti implicaţi până la contopirea lor cu idealurile înălţătoare ale românilor, idealuri pe care le-au promovat cu un zel tipic naţiunilor ce-şi doresc emanciparea prin cultură, prin presă, prin şcoală, biserică, dar mai cu seamă prin Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român – ASTRA, fiind consemnaţi în rândurile acesteia ca membri fondatori şi pe viaţă. Fără reuşitele ASTREI, la sfârşitul secolului XIX şi începutul sec. XX, în formarea şi consolidarea conştiinţei naţionale româneşti, n-ar fi existat starea naţională de spirit în făurirea Marii Uniri şi nici evoluţia României progresiste ulterioare…
Reuşita evenimentului a fost asigurată de actuala conducere a Consiliului Judeţean – Radu Moldovan - preşedinte, atât prin finanţarea cărţii „Iacob şi Ioachim Mureşanu – patronii spirituali ai Şcolii din Rebrişoara” (edit. Eikon, 2012 – director Vasile G. Dâncu), cât şi prin buna derulare a vastelor festivităţi, care au respectat cele mai elegante rigori ale unei sărbători mai mult decât reuşite: prezenţa autorităţilor la festivităţi – Alexandru Pugna – vicepreşedinte CJ BN, Nastasia Ani Bob – prefectul jud. BN, a prof. univ. dr. Emil Burzo – preşedintele filialei Cluj a Academiei Române, a prof. univ. dr. Dumitru Acu – preşedintele Asociaţiunii ASTRA, cu sediul central la Sibiu, a primarului comunei – patron Viorel Clapău, d-l Ioan Simionca CJC BN, ing. Mihai Mureşan – consilier judeţean. Mesajele lor transmise în timpul festivităţilor deveneau o recompensă binemeritată la enormul efort pe care l-au depus gazdele în pregătirea acestei sărbători – prof. Rodovica Ciuta – director, Cârcu Domnica – dir. adjunct, Leon Buzilă – consilier educativ, Leon Muti – moderator, Eugenia şi Monica Muti, Adela Hoha – colaboratori la proiect; Mulţimea a admirat: depunerea de coroane; intonarea imnului naţional şi al şcolii de către elevi; mesajul ASTREI naţionale prezentat de însuşi preşedintele acesteia – prof. univ. dr. D-tru Acu, fiu al satului; prezentarea cărţii amintite, despre care au vorbit autorul – Leon Muti, editorul – Vasile G Dâncu, academicianul invitat – Emil Burzo, drd Nicolae Bosbiciu – consilier local; o excepţională sesiune de comunicări moderată de eminentul om al şcolii – prof. Leon Muti, fondator şi secretar al ASTREI locale, sesiune ce a cuprins expuneri de excepţie ale reprezentanţilor „Casei Mureşenilor” din Braşov, dar şi a astriştilor năsăudeni jr. Pompei Raus şi dr. Gh. Pleş. Păcat că rebrişorenii n-au audiat şi expunerea „Cultura rebrişoreană în peisajul spiritual naţional”.., ar fi aflat care sunt numeroasele volume de referinţă în care se vorbeşte cu mult respect despre alte zeci de personalităţi rebrişorene..; Oricum, apariţia cărţii „Rebrişoreni de top” se impune, şi la ea se lucrează de câţiva ani. S-au lăsat aşteptate intervenţiile conducerii Şcolii, ale foştilor directori, dar totul a fost acoperit cu multă dibăcie şi măiestrie de către moderatorul sesiunii.. Medicul Emil Cârcu, entuziasmat pe cinste de intensitatea evenimentului, aducea în numele tuturor participanţilor, mulţumirile şi felicitările binemeritate ilustrului profesor rebrişorean Leon Muti, iar noi toţi ceilalţi susţinem cu firească îndreptăţire acordarea de către Consiliul Local al titlului de „Cetăţean de Onoare” al localităţii sale natale Rebrişoara, cetate culturală pentru care Domnia sa trăieşte cu cea mai mare intensitate fiecare reuşită din evoluţia şi istoria ei..
Vizitarea şcolilor şi a bisericilor a scos în evidenţă imaginea altor rebrişoreni de top: preotul Nicolae Hoha – preşedintele ASTREI locale, cu un minunat cor de copii sprijinit de profesorii Macedon Doboacă, Adela Hoha şi Sanda Buzilă – astrişti cu renume în localitate; pastorul Ionel Bădiţa cu un alt frumos cor de copii şi oameni ai bisericii care te întâmpină la tot pasul cu multă căldură şi solicitudine; preotul astrist Ştefan Roş cu o realizare excepţională şi unică în viaţa satului său – transformarea Bisericii vechi din Grui într-un veritabil brand turistic; vizitarea Muzeului sătesc – custode, vicepreşedintele Astrei locale Leon Catarig, muzeu reuşit cu mari eforturi, dar care prezintă o imagine complexă, de ansamblu, văzută în timp, asupra localităţii Rebrişoara..;
Spectacolul excepţional de cântece şi dansuri populare pregătit de veteranul astrist Doruţ Podobea şi înfrumuseţat de prestaţia excepţională a celebrului cântăreţ de talie naţională Cristian Pomohaci, încheia cu brio prima zi a manifestărilor, la succesul cărora au mai contribuit şi prof. Andrei Cârcu, ansamblul „Păuniţa” din Sângeorz Băi cu celebrul dirijor Ioan Moldovan şi tânăra solistă Maria Mănăstire, profesorii Gabriel Nechiti şi Leon Scridon din Feldru şi eleva Nicoleta Pop din clasa a VIII-a, o viitoare privighetoare a cântecului popular rebrişorean.
Astriştii năsăudeni – Floarea Pleş – preşedinte, Vica Istrate – secretar financiar, familia Romulus şi Valeria Berceni, Ioan Şi Lucreţia Mititean – vicepreşedinţi, Grigore şi Florica Marţian, drd. Nicolae Bosbiciu, dir. Mărioara Secheli, Florica şi Vasile Tămaş, Livia Gavrilaş – secretar oraş, fam. medicului D-tru Tofeni, fam. prof. Ioan Frişan, Ioan Roş, Pavel Berengea (Ilva Mare), Sever Ursa, Icu Crăciun şi Iacob Naroş (Maieru), Ioan Scurtu (Sângeorz-Băi), dr. Adr Onofreiu, col. Vasile Cotu (Bistriţa), Mihai Beltag, Nicu Vrăsmaş, George şi Tuca Mureşan (Astra Bârgău), Mircea Daroşi şi Nechita Bumbu (Astra Nepos), Nicoleta Mureşan (Astra Rebra), Olimpia Salvan (Astra Mititei) au trăit din plin frumuseţea evenimentului în care s-au evidenţiat şi distinşii astrişti locali Calin Ciuta, Cornel Burduhos, Nicolae şi Smaranda Lup, Macedon şi Ana Ilovan, pr. Radu Vălean, George Mâti, Vasile Rusu, fam. Valer Varvari, fam Mitică Rotar, fam. Mihai Bodea, medicul de familie Ţăranu, Monica şi Maria Muti, Claudiu Pop, D-tru Buzilă, Leon Morar; consilierii locali Ilovan Daniel, Ştefan Sârbu, Macedon Buhai, Onişor Cârcu, Bosbiciu Nicolae, Nicolae Burduhos, Radu Varvari, Vasile Mureşan, Leon Olari, Vasile Mutu, Cosmin Bodiu, Macedon Pop, Linul Viorel.. ; cetăţenii de onoare Emil Sângeorzan, Emil Cârcu, Onişor şi Ioan Cârcu, Ioan Mureşan, Leon Catarig cu familiile lor; deosebit de importante sunt şi susţinerile firmei Exmitiani, Ani Tour, Ocolul Silvic Someş-Ţibleş (ing. Mihai Mureşan), presa judeţeană (Olga Lucuţa şi Radu Sîrbu) şi locală din Năsăud.
Felicitări tuturor gazdelor rebrişorene – celor trei directori ai Şcolii „Iacob şi Ioachim Mureşanu” – Rodovica Ciuta, Domnica Cârcu şi Leon Buzilă, moderatorului Leon Muti, primarului Viorel Clapău, care debutează strălucit la începutul mandatului său, cu o manifestare culturală de două zile în care, parafrazându-l pe Cristian Pomohaci, „Era plină ulicioara de oaspeţi la Rebrişoara”…
Olga Lucuţa şi Ioan Seni

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5