Breviar astrist (februarie 2013)

Luna februarie debuta pe plan astrist cu o amplă lansare de carte a cărui amfitrion era distinsul publicist şi membru al Ligii Scriitorilor Români – Ioan Mititean. Acţiunea era găzduită de Colegiul Naţional “George Coşbuc” – Sala profesorală. În deschidere erau felicitaţi de ziua lor – directorul Colegiului – prof. Dorel Coc şi scriitorul Ioan Mititean – ambii fiind vicepreşedinţi ai Desp. Astra Năsăud. Cele 3 cărţi „In vârful peniţei” – vol. VII şi vol. VIII precum şi vol. „De peste ocean”, aveau acelaşi autor – Ioan Mititean, secondat îndeaproape de distinsa sa soţie Lucreţia Mititean – binecunoscută pentru abilităţile domniei sale în domeniul literaturii şi artelor. Directorul Colegiului, Alexandru Dorel Coc s-a referit pe larg la vol. VII „În vârful peniţei” în care erau prezentaţi Directorii Colegiului de-a lungul celor 150 de ani de existenţă ai instituţiei, un oportun prilej de a deschide seria manifestărilor educative ce vor fi dedicate Jubileului pe care îl va sărbători instituţia în anul 2013; Despre vol. VIII „În vârful peniţei” a vorbit prof. Ioan Seni care a scos în evidenţă efortul autorului de a evidenţia rolul dascălilor din Colegiul năsăudean în misiunea lor voluntară pe linia educativă a Astrei în cei 150 de ani... D-na Floarea Pleş a prezentat cel mai proaspăt volum editat de autorii Ioan şi Lucreţia Mititean - „De peste Ocean” – o experienţă bogată trăită de autori în cele trei deplasări pe continentul american, unde-şi trăiesc viaţa membrii tineri ai familiei, o experienţă cu profunde valenţe educative pentru toate vârstele şi categoriile sociale… Familia Mititean s-a referit şi la volumul lor dedicat artistei Maricica Mihoianu din Iaşi şi amploarea manifestărilor din Copou cu prilejul lansării acestei cărţi.. De această superbă atmosferă spirituală au beneficiat numeroşi astrişti din spaţiul năsăudean: ec. Vica Istrate, pr. Florin Rusu, pr. Lucian Greab, prof. Romulus şi Valeria Berceni, Vasile Hanţ, Elisabeta Nistor, Elisabeta Vranău, Livia Gavrilaş, fam. Lucian Popoviciu, prof. Daniela Chira – secretarul Desp. Astra Năsăud, Cârcu Anca – dir. adj. al Colegiului, jr. Raus Pompei, prof. Darius Comes, Icu Craciun, Iacob Naroş, Liviu Păiuş, Gavril Moldovan, Gicu Andriescu, Valer Petrehuş, Radu Băeş, Mircea Daroşi, fam. Nechita Bumbu, Leon Catarig, Macedon Suciu, ing. Mihai Cucoş, Angela Găurean, medic Gh. Tr. Dascăl, ing. Ovidiu Maghiar, George Năsăudean…

La 9 febr. avea loc Adunarea anuală a Desp Astra Nasaud în sala festivă a Muzeului Grăniceresc – dir. dr. Lucian Vaida, adunare care a debutat cu Imnul naţional şi Imnul Astrei; momentul de reculegere pentru astriştii dispăruţi – Ioan Lăpuşneanu, Eleonora Creoşteanu, Virginia Hodorogea, dr. Lazăr Ureche, prof. univ. dr. Gh. Pop…; Te Deumul a fost susţinut de preoţii dr. George Celsie şi Lucian Greab; Adunarea a fost onorată de prezenţa d-lor: prof. univ. dr. Dumitru Acu – preşedintele Asociaţiunii (Sibiu), Alexandru Pugna – vicepreşedintele CJ BN, Florin Moldovan – administratorul public al judeţului, Angelo Manea – inspector şcolar ISJ BN, prof. Mircea Romocea – primarul oraşului, prin prof. Pahone Pop – dir. al Casei de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud, Domnica Dologa – artista romanţelor pe plaiurile noastre; Viorica Catună – rapsod popular; corul „Laudaţio” Năsăud (pr Celsie, dirijor – D-tru Buhai), postul N1 TV (Lia şi Radu Măierean, Gabriela Bodea), „Răsunetul” (dir. Menuţ Maximinian, Olga Lucuţa), „Mesagerul de BN (Radu Sîrbu), Societatea „Cultul Eroilor” BN (Ioan Cordovan, V. Măgeruşan, N. Pop), Consorţiul „Pentru o Românie Durabilă” (Luiza Iliescu, Ioan Neagoş); Conferinţa anuală a fost susţinută de studentul masterand Ersilian Roşca (UBB Cluj-Napoca), cu tema „ASTRA în viziunea regelui Carol al II-lea”, referindu-se la voluntariatul astrist din perioada interbelică şi raporturile onorabile ale autorităţilor Statului român cu Asociaţiunea Astra.
Au fost prezentate: Raportul anual (prof. Ioan Seni), Raportul financiar (ec. Vica Istrate), Raportul Comisiei de cenzori (prof. Grigore Marţian), Proiectul pe 2013 (Ioan Mititean), Rezoluţia adunării (Ioan Seni); Nuanţe noi în activitatea astristă au adus prin discuţii: Menuţ Maximinian (Bistriţa), Adrian Mănarcă (Bârgău), Leon Catarig (Rebrişoara), Icu Crăciun (Maieru), Pavel Berengea (Ilva Mare), Ana Filip (Salva), Mircea Daroşi (Nepos), Liviu Păiuş (Rodna), dr. Lucian Vaida, Romulus Berceni, Grigore Marţian, ing. D-tru Mureşan, dr. Gh. Pleş, Floarea Pleş, Lucreţia Mititean, dir. Dorel Coc Alexandru care insista pe jubileul anului 2013 – „150 ani ai Colegiului Naţional „George Coşbuc” (Năsăud); Au răspuns cu soluţii de optimizare: Al. Pugna, Florin Moldovan, prof. univ. dr. D-tru Acu, Ioan Seni; Lansarea de carte a fost dirijată de publicistul Ioan Mititean şi Liviu Păiuş (Rodna), Mircea Daroşi (Nepos), Romulus Berceni (Năsăud)..;
În timpul adunării au fost transmise Mesaje din Ţară: prof. dr. Valeria Bilţ (Tg. Lăpuş - MM), col. dr. Vasile Tutula (Cluj-Napoca), ec. Radu Gavrilă (preşedinte Desp. Astra Dej), jr. Ştefan Mihuţ (Dej), col. Ioan Cordovan, Luiza Iliescu, Ioan Neagoş (Bistriţa), Areta Moşu (Iaşi), Silvia Pop (Blaj) şi dinafara Ţării: Valentina Butnaru (preşedinte Societ. „Limba Noastră cea Română” Chişinău), dir. Ana Gheorghiţa (Liceul „Principesa Dadiani” Chişinău), Doina Focsa (preşed. Desp. ASTRA ,,Iulia Hasdeu" Cahul, R. Moldova), prof. dr. Elena Apetri (Liceul „Gh. Asachi” Herţa), prof. Vera Bălan (vicepreşed. Desp. ASTRA “Petre Ştefănucă” Ialoveni, R. Moldova), Octavian Zelinski, (presed. al ASTRA Anenii Noi, Nistru), decan Victor Axenti, conf. univ., dr.; Ioana Axenti, lector superior univ. Maria Barbă, (preşed. Astra Cercul „Onisifor Ghibu”), conf. univ. dr. Ludmila Balţatu, lector superior univ Anastasia Mocanu,.; lector superior univ. Gârneţ Margareta – de la Univ. de Stat din Cahul, R. Moldova...
Preşedintele Ioan Seni a oferit diplomele de merit pentru astriştii cu performanţe deosebite şi activitate neîntreruptă în ultimii 20 de ani: Floarea Pleş, Vica Istrate, Gr. Marţian, Ioan şi Lucreţia Mititean, pr. protopop Ioan Dâmbu, Sever Ursa, Ana Filip, Pavel Berengea, Menuţ Maximinian, Olga Lucuţa, Radu Sîrbu, dr. Lucian Vaida, Vasile Cleja, Emil Iugan – patron MISGRUP, ing. dipl. Dorel Sima – director INTEX, Ioan Neagoş, Luiza Iliescu, Ioan Cordovan, prof. univ. dr. Dumitru Acu, prof. dr. Valeria Bilţ, preşed. D Astra Tg. Lăpuş, ec. Radu Gavrilă, preşed. D Astra Dej.
Participanţii au aprobat rapoartele, propunerile şi rezoluţia adunării. Adunarea a ales noul preşedinte al Secţiunii Literare – prof. Mircea Daroşi – publicist cunoscut atât în judeţ cât şi în ţară. Comisiile adunării: pentru procesul verbal (Gabi Herţa – Romuli şi Aug. Guşă - Rodna), pentru evidenţa şi prezenţa membrilor (Leon Catarig – Rebrişoara, Pavel Berengea – Astra Ilveană), pentru reţinerea propunerilor (Ana Filip - Salva, Icu Crăciun – Maieru, Iuliu Măierean - Lechinţa), pentru încasări de cotizaţii şi decont carnete (Vasile Cleja, Şofroni Adela, Gicu Andriescu - Năsăud) şi-au făcut din plin datoria; Şi-au făcut simţită prezenţa şi alţi astrişti năsăudeni: medicul Gh. Tr. Dascăl, ing. Ovidiu Maghiar, prof. Valeria Berceni, Tuca Urâte, Maria Deac, Sabina Câmpean, Elisabeta Nistor, Andrei Cârcu, Monica şi Floarea Salvan, George Năsăudean, Vasile Hanţ, Angela Găurean, Floarea Andriescu, Floare Vaida, Ioana Mîti, Alina Marica, Dinu Puica, Suciu Macedon, Gh. Forfotă, Radu I. Nistor, Telcean Rafila, Ioana Leşan, Vasile Moţ, Lucian Popovici, Tămaş Sandu Florica şi Vasile, (Năsăud), stud. Iuliu Morariu (Salva), Cărbune Titus, Iacob Naroş (Maieru), Guşă Iacob (Rodna), Benţa Eugen (primar Poiana Ilvei), Bozga Livia şi Floroaie Silvia (Dumitra), dir. Mare Ilie şi Reghina (Ilva Mică), Emilia Someşan (Lunca Ilvei), Cătuneanu Viorica (Ilva Mare), dr. Alex. Bar, Mircea Calu, Roşca Rodica (Bistriţa), Nechita Bumbu (Nepos), Raveca Vlaşin, Mia Borzaşi, Bogdan Gavrilă, Viorel şi Doina Lăcătuş, Elena Mereuţă, Mircea Cotuţiu (Dej), Mihai Beltag, Gh. Mureşan (Josenii Bârgăului)..;
Cele de trebuinţă adunării au fost asigurate de Protopopiatul Năsăud – p.c. pr. protopop Ioan Dâmbu şi Mis Grup Anieş – patron Emil Iugan (inclusiv periodicul „ASTRA Năsăudeană”, nr. 25-26, supliment al ziarului „Răsunetul”).
Astriştii Floarea Pleş – preşedinte Astra oraş, Ioan şi Lucreţia Mititean, Romulus Berceni – vicepreşedinţi, Ana Filip – preşedinte Astra Salva, stud. Iuliu Morariu (UBB Cluj-Napoca) şi Ioan Seni – preşedinte al Desp. năsăudean au fost invitaţii postului N1 TV Năsăud – redactori Lia şi Radu Măierean, Gabriela Bodea şi personalul tehnic al postului, la emisiuni în care invitaţii au prezentat realitatea astristă năsăudeană, pe parcursul celor peste 150 ani de existenţă a Astrei, dar mai cu seamă, activităţile din ultimii peste 20 de ani de când numeroşi năsăudeni şi-au pus capacităţile şi competenţele personale în mod voluntar în slujba actului educativ de tip astrist. A predominat etalarea evenimentelor astriste din ultimii ani, cu efectul lor benefic asupra a numeroşi localnici, mai ales lansările de carte, reuşite în urma efortului enorm al autorilor, efort intelectual şi material de a edita volume ce reţin evenimente de o deosebită importanţă educativă, evenimente sau fenomene culturale, artistice, sociale şi chiar politice, care ne marchează zilnic starea de bine sau confortul spiritual în care trăim. Analiza critică a evenimentelor trăite pe plan astrist a declanşat în rândul comunităţilor locale un civism benefic adaptării noastre la exigenţele comunităţilor europene
15 febr. La Nepos, numeroşi intelectuali locali au răspuns invitaţiei prof. Mircea Daroşi – preşedinte al Astrei locale şi al Secţiunii literare a Desp. năsăudean, la lansarea cărţii „Gavril Istrate Decanul filologilor rom\ni”, Editura Mesagerul, Bistriţa, 2013, al cărui autor este; Au opinat prof. Ioan Seni, unul dintre prefaţatori, Ioan şi Lucreţia Mititean, Leon Catarig, prof. Măriuca Pop - directorul Şcolii, primarul de Feldru Grigore Ţiolan şi binenţeles, însuşi autorul. Au mai participat Grigore Sălvan, specialist în pomicultură, din partea familiei Istrate, prof. Călin Sbârci - dir adj., Olga Lucuţa – redactor la „Răsunetul”, Nechita Bumbu – pictorul care a dat explicaţiile dorite admiratorilor expoziţiei sale; Starea emoţională a evenimentului a fost dominată de suma opiniilor celor prezenţi şi care priveau cu admiraţie atât efortul autorului de a edita o astfel de carte, precum şi destinul personajului principal al cărţii – profesorul universitar dr. docent Gavril Istrate din Nepos, ajuns în al 98-lea an de viaţă.. Cartea va fi lansată şi la Iaşi, locul unde s-a stabilit distinsul om de cultură, in cadrul manifestărilor comune ale Astrei, Univ. ieşene şi a Uniunii Scriitorilor.
21 febr. Conducerea UCGN – preşedinte ing. Mihai Mureşan şi Comitetul Director au prezentat în faţa delegaţilor din cele 44 de comune grănicereşti rapoartele anului 2012. Este de admirat ambiţia acestei Uniuni de a dubla numărul de burse de la 44 câte sunt în prezent la peste 80 în anii următori, inclusiv a unui număr însemnat de burse studenţeşti, aspect care vizează şi construirea unor spaţii proprii de cazare pentru viitorii studenţi, urmaşi de grăniceri. Printre invitaţi s-au numărat şi membrii Astrei: prof. Ioan Seni - preşedinte, directorul Al. Dorel Coc – vicepreşedinte Astra, care a şi fost cooptat în conducerea UCGN în vederea distribuirii corecte a burselor. Alţi delegaţi aveau o vechime respectabilă în cadrul Astrei: exprimarul Vasile Borş (Maieru), jr. Raus Pompei (Năsăud), iar primarii Anchidim Pavelea (Runc), Sever Mureşan (Telciu), Nicolae Anghel (Coşbuc), Viorel Clapău (Rebrişoara), Aurel Horea (Ilva Mică), Alexandru Anca (Ilva Mare) ş.m.a. au susţinut cu multă eficienţă acţiunile Astrei năsăudene mai ales în relaţiile cu românii de peste Prut.. Au mai fost cooptaţi în conducerea UCGN primarii Mircea Romocea (Năsăud), Viorel Clapău (Rebrişoara), Dumitru Vasile (Maieru) şi Doru Crişan.
Astriştii din Lechinţa au susţinut activitatea educativă „Ţine-te de tradiţii” prin care s-a promovat sărbătoarea străveche românească „Dragobetele”. Au fost valorificate dansuri şi cântece vechi, portul românesc tradiţional, un exemplu în acest sens, de autentic şi valoare, dându-l binecunoscutul artist din judeţul nostru Petre Petruse. Tinerii au fost animaţi de miza unor concursuri pe teme folclorice care valorificau zestrea satului – portul, cântecul şi jocul vechi, dar un interes special a stârnit în rândul tinerilor, concursul „Miss şi Mister Dragobete”. Felicitări astriştilor implicaţi – prof. Camelia Florian, Iulius Măierean şi Daniela Hlinca care ne-au transmis şi aceste frumoase veşti. La fel de eficienţi au fost astriştii lechinţeni şi-n ianuarie când, sub îndrumarea directoarei Raluca Baciu, au depus flori la bustul lui Eminescu, au toastat şi l-au omagiat pe poet prin cânt şi poezie, atrăgând deopotrivă atât autorităţile locale cât şi un numeros public local.
Prof. Ioan Seni, preşedinte.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5