Din statistica Dicţionarului culturii şi civilizaţiei populare din Ţara Năsăudului, editat sub egida ASTREI năsăudene

Cele mai multe fişe le-au realizat: Liviu Păiuş (Rodna) - 159; Ioan şi Lucreţia Mititean (Năsăud) - 113; Ioan Lăpuşneanu (Năsăud) - 85; Ana Filip şi Fetti Romana (Salva) - 69; Leon Catarig (Rebrişoara) - 63; Ioanela Alis şi Ioan Seni (Năsăud) - 61; Lenuţa Târlişan (Rebrişoara) - 47; Floarea Pleş (Năsăud) - 43; Sever Ursa (Maieru) - 41; Aurica şi Ştefan Bachiş (Rebra) - 29; Iuliana şi Eleonora Feştilă (Lunca Ilvei) - 28; Grigore Marţian (Năsăud-Luşca) - 26; Mărioara Buta (Poiana Ilvei) - 25 etc. Peste 20 de fişe au mai realizat: Florentina Popu (Coşbuc, Telciu); Olimpia şi Pavel Berengea (Ilva Mare), Maximinian Menuţ şi Alexandru Pugna (Bistriţa); Cristi Ilovan şi Ienciu Maria (Telciu); Reghina şi Ilie Mare (Ilva Mică); Leon Cârdan, Strugar Dan, Szabo Zinuca, Hodoroga Florin, Raveca Gaveniuc (Sângeorz Băi); Gavrilă Rus (Zagra); Ştefan Roş (Parva,). Un număr apreciabil de fişe au depus Nadia şi Cornel Urian (Cristeştii Ciceului), Floare Vaida (Mocod), Vasile Dâncu (Runcu Salvei), Gabriela Herţa (Romuli), Aurel Pop (Năsăud), Mircea Daroşi (Nepos), Ciocârlă Virgil (Sângeorz-Băi), Florin Bindea (Mititei)… Toate localităţile au primit aceleaşi solicitări, prin acelaşi număr de adrese, dar au răspuns diferit… Aducem sincere mulţumiri celor cu rezultate meritorii.

Fiecare localitate din ţinutul năsăudean, de la Mocod la Rodna şi Văile Ilvelor, Rebrei, Sălăuţei şi Zăgrii este reprezentată în acest Dicţionar... Majoritatea bibliotecilor şcolare din acest ţinut au intrat deja gratuit în posesia acestuia, în baza unei confirmări semnate de directorul şcolii, în care s-a consemnat şi numărul de inventar sub care a fost înregistrat în biblioteca şcolii. Până la sfârşitul lunii ianuarie sunt aşteptaţi şi ceilalţi directori de şcoli să-şi ridice Dicţionarul, altfel acesta va fi distribuit celor interesaţi... Pentru seria a II-a a Dicţionarului se fac comenzi de către fiecare localitate la prof. Ioan Seni, tel. 0742 055 356, până la sfârşitul lunii ianuarie 2010, când întreaga comandă va fi trimisă la editură şi-n circa două-trei săptămâni toţi cei interesaţi vor intra contracost în posesia acestuia... Orice comandă ulterioară poate deveni tardivă... Coordonator, prof. Ioan Seni

Breviar astrist

• 28 XI 2009 - Adunarea anuală a DNA; Lansarea Dicţionarului culturii şi civilizaţiei populare din Ţara Năsăudului în Aula CN”GC” - organizator D. Astra Năsăud - preşedinte prof. I Seni; Au onorat acţiunea primarul ing. D. Mureşan, acad. D. Protase, preşed. Astrei - prof. Univ. Dr. D. Acu, Sibiu, prof. Areta Moşu - preşed. Astra Iaşi, dir. Al. Dorel Coc, Sever Ursa, Ana Filip, Pavel Berengea, Biroul DNA (I Mititean, I Lăpuşneanu, R. Berceni, Gr. Marţian, V Istrate, M. Măgureanu, Fl. Pleş, Dana Chira, Ioana Mîti...), conducerea VRR din Cluj Napoca (V Toderici, Barbu Bălan, I Cârcu..), Ioana Precup (Oradea), V Oşorheian (Alba Iulia), R Vlaşin (Dej), numeroşi năsăudeni, bistriţeni şi astrişti ai Văii Someşului, Sălăuţei, Ilvelor, Rebrei, Bârgăului...

• 1 XII 2009 - Depuneri coroane la Monumentul Eroilor; Simpozion: Al Bohăţiel (Ironim Marţian, Tr. Pavelea, I. Seni, prof. Univ. Dr. T Bohăţiel); Lansarea Monografiei Năsăudului; Organizator primarul ing. D Mureşan şi C.L; Invitaţi - Parlamentari, primari, consilieri, numeroşi localnici, astrişti...; prof. Univ. Dr. Ironim Marţian, col.dr. V Tutula; Concert de colinde: N Gălăţan - Ans. Casei de Cultură; Profesorii de la C.N”G. Coşbuc”; Corul “Tudor Jarda” Bistriţa, dirijor prof. Răzoare; solişti operă; Corul Deisis Năsăud; grupul de la Casa Copilului, judocanii lui Marius Muti;

• 10 XII 2009 - Concert de colinde la C.N”G.C” - organizator dir. Al. Dorel Coc - vicepreşedinte DNA, Steluţa Vîju - dir. adj., prof. Consilier Daniela Chira - secretar al DNA, Ioana Mîti - preşedinte C. Astra din Colegiu; Invitaţi - colindători din Poiana Ilvei (pr. Leon Pop, dir. I. Coruţiu, primar C-tin Tăutu...), Rebrişoara (dir. M. Ilovan, V. Rusu, L. Muti, G. Mâti, primar N Bodiu, consilier Călin Ciuta) ş.a. Surpriza concertului - formaţia de colindători a Colegiului - cadre didactice, grupurile de copii din Poiana şi Rebrişoara...

• 23 XII 2009 - Lansarea anuarului APIR, filiala BN; Lansarea Dicţ. Culturii şi civilizaţiei Ţării Năsăudului; Concert colinde. Organizatori: dir. Claudiu Şular, prof. Dănuţ Archiudean, insp. şc. Florian Filip, prof. D. Macarie…; Invitaţi: dir. Muzeului judeţean - dr. Chiş, exprimar V. Moldovan, membrii Astrei năsăudene - I. Seni (Năsăud), Mare Ilie (Ilva Mică), Remus Deac (P. Bârgăului) ş.a.

• 26 XII 2009 - Dezvelirea bustului “Liviu Rebreanu” în Şcoala de la Ilva Mare, donator - medic Gh. Tr. Dascăl; Organizatori: primarul C-tin Anca, dir. Şt. Sas, preşedintele Astra Ilveană - prof. Pavel Berengea, membrii Astrei din Ilva Mare - Ironim Ureche, Ana Berengea, Şt. Candale, Olimpia Berengea, Sorina Lupşan, N. Pralea ş.a. Invitaţi - deputatul I. Olteanu - colegiul electoral Năsăud, preoţii Bisericii, reprezentanţii Prefecturii BN, redactori ai presei judeţene (O Lucuţa, R Sîrbu), numeroşi ilveni şi fii ai satului care au asistat şi la un reuşit Concert de colinde şi obiceiuri de iarnă prezentate de ansamblul “Colindiţa” - instructori prof. Pavel şi Olimpia Berengea, Sorina Lupşan... Lansare de carte: Au fost prezentate de către prof. Pavel Berengea şi Ironim Ureche cărţile “Un tren întârziat”, autor Anghel Popa şi “Drum cosit”, autor Viorica D. Cătuneanu. Au fost oferite diplomele Astrei intelectualilor merituoşi...

• 27 XII 2009 - a XIII-a ediţie a Festivalului ilvean de colinde şi obiceiuri de iarnă găzduit de Lunca Ilvei. Organizatori: Primar Flaviu Lupşan şi dir. Şcolii - prof. Ionel Balea. Fiecare localitate din cele prezente - Ilva Mică (instr. Prof. Mare Ilie şi Reghina), Poiana Ilvei (Buta Mărioara, Sandu Pop, Valer Benţa, dir. I. Coruţiu), Măgura Ilvei (Lucreţia Ruşti, Sevestian Ureche, dir. Dana Şuşcă), Ilva Mare (Pavel Berengea, Ol. Berengea, Ironim Ureche, N. Pralea, dir. Şt. Sas, primarul Anca C-tin) şi Lunca Ilvei (solista Livia Someşan, Sabin Pădure, Ironim Someşan) a prezentat un program reprezentativ, selectiv, diversificat, impresionând prin calitatea interpretării şi portul popular autentic. Oaspeţi deosebiţi: deputatul Ioan Olteanu - vicepreşedinte Camera Deputaţilor, Iancu Luca - C.J. BN, Cătălin Păun - Prefectura BN, Nicolae Gălăţan- dir. CJC BN, I Simionca - referent judeţean; numeroşi astrişti locali şi năsăudeni - fam. Ioan şi Lucreţia Mititean, prof. Gavril Moldovan, I. Seni - preşedintele D.N.Astra, iar de la Astra Iaşi - preşedinta Areta Moşu însoţită de Liviu Păun - scriitor şi tânărul Alexandru Nemţanu. Delegaţia fiecărei comunităţi a fost sprijinită de comisia culturală a C.L. comunal şi de insuşi primarul localităţii sale... Au fost aşteptate cu interes şi formaţiile din Leşu...! Primăria din Lunca Ilvei (primar Flaviu Lupşan), ASTRA Năsăud (preşed. Ioan Seni) şi CJC BN (dir. Nicolae Gălăţan) au oferit diplome binemeritate tuturor celor implicaţi în festival...

• 27 XII 2009 - Concert de colinde comun la Poiana Ilvei cu grupurile de colindători ai C.N. “G. Coşbuc.” Năsăud şi cei din Poiana Ilvei. Organizatori: Pr. Leon Pop şi primar C-tin Tăutu - Poiana; dir. Al. Dorel Coc - vicepreşedinte D.N.Astra; cons. educ. Daniela Chira - secretar al D. N. Astra. Au impresionat cadrele didactice ale celor două unităţi şcolare, marea majoritate a acestora fiind membrii ai Astrei, elevi ai celor două şcoli, autorităţi locale

• 6 ianuarie 2010 la C.N “G.Coşbuc” - Dezbateri pe marginea vizionării filmului Călăuza. Organizatori - dir. Al. Dorel Coc, dir. adj. Steluţa Vîju, prof. Daniela Chira şi Ioana Mîti - preşed. C. Astra din Colegiu. Monitorizare - prof. Nicolae Bosbiciu; Participanţi - membrii Astrei din şcoală...

• 9 ianuarie 2010 - la Grupul Şcolar “Liviu Rebreanu” din Maieru s-a organizat Simpozionul internaţional “Şcoala românească - şcoală europeană”, urmărind dezbateri pe tema parteneriatelor educaţionale între şcoli, ONG-uri şi instituţii de stat; importanţa metodelor interactive; eficienţa noilor educaţii la nivelul claselor rurale; Au fost jurizate o expoziţie de desene pe tema “Iarna” şi creaţii literare pe aceeaşi temă, precum şi mai multe reviste şcolare; A urmat Festivalul concurs de “Datini şi obiceiuri de iarnă” în parteneriat cu instituţiile judeţene de educaţie şi cultură - ISJ BN, CCD, CJC BN şi Centrul Cultural Municipal Bistriţa, filialele astriste din Năsăud, Chişinău, Cernăuţi şi Iaşi, fiind antrenate şcolile şi centrele educative din Nort sur Erdre (Franţa)... Organizatori: dir. Ioan Bindea, Cristina Hădărău, Ancuţa Crăciun, Daniela Lorinţiu, primarul Vasile Borş - membri ai Astrei Maieru. Participanţi şi beneficiari - elevii şi cadrele didactice ale şcolilor din Maieru, mulţi localnici, părinţi şi membri ai Astrei. Toţi cei merituoşi au primit diplome de excelenţă

• Au sosit la conducerea Desp. Năsăudean revistele ASTREI de la Iaşi - “Revista română”, de la Blaj - “Astra blăjeană”, de la Cluj - Almanahul VRR nr. 11, de la Maieru - “Cuibul visurilor”, de la Rodna - “Cetatea Rodnei”, “Astra năsăudeană” nr. 15-16, iar de la C.N”G.Coşbuc” - revista “Amalgam”...

• În luna ianuarie se anunţă numeroase lansări de carte în cadrul manifestărilor Eminescu şi Unirii mici; De asemenea, numeroase parteneriate la care sunt invitaţi şi membrii ASTREI...

Preşedinte - prof. Ioan Seni; Secretar - prof. Daniela Chira

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5