Astrişti năsăudeni prezenţi la cea de-a 107-a a-dunare anuală a Astrei, Sângeorzul de pădure, 26 28 – oct. 2012

Găzduită de Despărţământul “Teodor Muică” Sângeorgiu de Pădure din judeţul Mureş, cea de-a 107-a adunarea generală a Astrei s-a bucurat de girul şi sprijinul Consiliului Judeţean şi al Prefecturii Mureş, dar mai ales de sprijinul Consiliului Local şi al Primăriei din Sângeorgiu de Pădure. Acţiunea a fost susţinută şi de Primăriile din Tg. Mureş, Sovata, Albeşti, Daneş, Nadeş, Bălăuşeri şi Coroisânmărtin, precum şi de despărţămintele mureşene din Tg. Mureş, Reghin, Târnăveni, Gheorgheni, Dumbrăveni şi Râciu. Delegaţia astriştilor năsăudeni s-a compus din prof. Ioan Seni – preşedinte Desp., d-na Floarea Pleş – preşedinta Cercului Astra oraş Năsăud, ec. Vica Istrate – secretarul financiar al Despărţământului şi medicul Gh. Traian Dascăl – vicepreşedinte al Desp. năsăudean.
Majoritatea acţiunilor s-au desfăşurat în Sovata (sala festivă a hotelului Aluniş) şi la Casa de Cultură din Sângeorgiul de Pădure. Încă din prima zi, la Sovata s-au lansat numeroase cărţi şi reviste editate de astriştii din ţară şi din loco, au fost vernisate expoziţiile de pictură şi s-au consumat lucrările sesiunii ştiinţifice de comunicări cu cele două secţiuni: Românii de pe Văile Târnavelor şi din afara graniţelor ţării şi Astra în actualitate. Manifestările au debutat cu Imnul Naţional şi Imnul Astrei, cu mesajele preşedintelui gazdă – prof. Emilia Feier şi a preşedintelui Asociaţiunii – prof. univ. dr. Dumitru Acu, cu un Te Deum de binecuvântare. Au prezentat un cuvânt de salut delegatul Academiei Române – acad. Valentin I. Vlad – vicepreşedinte, delegatul Camerei Deputaţilor – Cristian Sorin Dumitrescu – preşedintele Comisiei pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport, delegatul Universităţii Creştine « Dimitrie Cantemir » Bucureşti – prof. univ. dr. Adriana Corina Dumitrecu – rectorul Universităţii, delegatul Astrei de la Cahul, R. Moldova – prof. Doina Focşa – preşedinte, delegatul Astrei Iaşi – prof. Areta Moşu – preşedinte şi delegatul Astrei Năsăud – prof. Ioan Seni – preşedinte ;
În plenul sesiunii ştiinţifice de comunicări au prezentat conferinţe : Dr. Ioan Ranca şi muzeograf Elena Mihu – « Valea Târnavelor – vatră strămoşească » ; prof. univ. dr. Victor Grecu – vicepreşedinte ale Asociaţiunii Astra – « Naţionalism şi internaţionalism în militantismul naţional – politic şi cultural al lui George Bariţiu » ; prof. univ. dr. Liviu Sofonea – preşedinte Comitetul pt. Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii al Acad. Române, filiala Braşov – « Astra în Uniunea Europeană şi Uniunea Europeană în Astra « ; prof. univ. dr. Elena Macavei – preşedinte al Secţiunii Pedagogice Astra – « 300 de ani de la naşterea genialului filosof iluminist Jean- Jeacques Rousseau »; dr. Ioan Lăcătuşu – Desp. Astra Sf. Gheorghe – « Din experienţa mediului asociativ românesc în asigurarea finanţării proiectelor culturale ».
În Secţiunea I – « Românii de pe Văile Târnavelor şi din afara graniţelor ţării », moderată de prof. Emilia Feier (Sângeorgiu de Pădure) şi prof. Areta Moşu (Iaşi) au prezentat lucrări bine documentate : prof. Areta Moşu – « Activităţi ştiinţifice în organizarea Desp. Iaşi » ; prof. Emilia Feier – « Un mare român de pe Târnave – prof. Ştefan Stanciu « ; prof. Mioara Muică (Sâng. De Pădure) – « Un dascăl eminent de pe Valea Târnavei Mici – Victor Pop » ; Corin Sporea (Braşov-Săcele) – « Constantin Sporea, un cunoscut astrist de la poalele Ciucaşului » ; Gh. Munteanu – vicepreşedinte C. Astra Nadeş – « Ştefan Baciu – oglindă a Nadeşului » ; Lucia Bichiş – membru Astra Daneş – « Daneşul în opera cărturarilor Simion Florea şi Cornel Regman » ; Maria Diaconu – membru Astra Daneş – « Ion Stroiescu, astrist al plaiurilor Crişului şi Târnavei » ; prof. Ionel Covrig – preşedinte Desp. Astra Târnăveni – “Dr. Romul Boilă, personalitate a Astrei de pe Târnave” ; Mariana Cristescu – M. Astra Tg. Mureş – “Dr. Eugen Nicoară – un mecena al românilor mureşeni”; Lazăr Lădariu – preşedinte Desp. Astra Tg. Mureş – “Horea Teculescu – un voevod spiritual al Perlei Târnavelor”; Dimitrie Poptămaş – vicepreşedinte Desp. Astra Tg. Mureş – “Un mare luptător pentru idealurile astriste, Alexiu Viciu”; pr. Teodor Muică – m. Astra Sâng. de Pădure – “Preotul şi senatorul Teodor Muică – un mare apărător al ortodoxismului pe plaiurile Târnavelor”; prof. Rozina Ghiorghioni – preşedinte Desp. Astra Oţelul Roşu – “Românii de pe Valea Bistrei şi din afara graniţelor ţării”; prof. Silvia Pop şi Ioan Pop – preşedinte şi director administrativ Desp. Astra Blaj – “Blajul şi corifeii Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918”; prof. Ana Hinescu – vicepreşedinte Astra Blaj – “Oameni de ieri şi de azi ai Blajului. Dicţionar esenţial”; Au mai fost înscrişi la această secţiune prof. univ. dr. Mircea Popa, conf. Univ. dr. Viorel Hodiş şi col. dr. Vasile Tutula de la Cluj..
Secţiunea a II-a a avut ca moderatori pe lector univ. dr. Mioara Bud, secretar I Astra (Sibiu) şi prof. Ioan Seni (Năsăud) şi au conferenţiat Dr. Victor Durnea – cercetător şt. I, Institutul de Filologie Română “Al. Philippide” Iaşi – “C. Stere şi Ardealul”; ec. D-tru Borţan – vicepreşedinte Astra Centrală Sibiu – “Asociaţiunea Astra, propulsor al societăţii civile româneşti”; lector univ. dr. Maria Bud – secretar I Astra Centrală Sibiu – “Împortanţa Fondului Arhivistic Naţional Astra în dezvoltarea culturii poporului român şi a dreptului românesc”; prof. Ion Onuc Nemeş – vicepreşedinte Astra Centrală Sibiu – “O posibilă reactualizare a programului Asociaţiunii Astra în satele noastre”; col. dr. Ioan Roman – vicepreşedinte al Asoc. Astra – “Astra şi globalizarea”; prof. Ioan Seni – preşedinte Desp. Astra Năsăud – “Astra şi actualitatea românească”; Floarea Pleş – preşedinte Cerc Astra oraş Năsăud – “Astra Năsăud – împliniri”; medic Gh. Tr. Dascăl – vicepreşedinte Desp. Astra Năsăud – “Cinstirea neamului prin Astra”; ec. Vica Istrate, secretar financiar al Desp. Năsăud – “Oportunităţi de finanţare a Astrei”: prof. Petru Androne Eli – m. Desp. Astra Orăştie – dirijor al corului de copii “Vlăstarele Orăştiei” – “Mesager al culturii româneşti peste hotare”; asist. Univ. dr. Claudia Bucura – m Secţ. De Tineret Astra – “Reflectarea activităţii Astrei în paginile revistei satirice “Gura satului”; prof. dr. Diana Tocaciu – consilier cultural Desp. Astra Blaj – “Ion Agârbiceanu şi Astra”; prof. Titiana Fer – preşedinte C. Astra Crăciunelu de Jos – “Contribuţia Cercului Astra la promovarea tradiţiilor locale”; prof. univ. dr. Aurel Papari – preşedintele Desp. Astra Constanţa – “Astra sub binecuvântarea Patronului Spiritual – Sfântul Mare Ierarh, Andrei Şaguna”; Seara s-a încheiat cu discuţii privind schimburile de experienţă între filiale Astrei – despărţămintele din ţară şi dinafara ţării.
A doua zi, sâmbătă, 27 oct., întreaga activitate s-a derulat la Sângeorgiu de Pădure, începând cu un Te Deum la Biserica ortodoxă română şi continuând cu dezvelirea plăcii învăţătorului Victor Pop, cel care s-a încăpăţânat să apere cu preţul vieţii limba română şi românismul în această localitate. De abea în anul 2012 s-a reuşit dezvelirea acestei plăci, cei care s-au împotrivit constant din 1990 încoace fiind consilierii udemerişti şi colegii lor de guvernare români!!! Au fost depuse coroane de flori şi la Monumentele eroilor neamului.. Manifestarea monumentală a zilei a fost însă ediţia a V-a a Festivalului jocului, obiceiului şi cântecului popular « Pe Mureş şi pe Târnavă » în care au evoluat formaţii de copii, de maturi şi de însuraţi, familii în care se păstrează cu sfinţenie pe lângă limba română, obiceiurile şi tradiţiile româneşti moştenite de la străbunii înaintaşi. Au fost admiraţi bătrânii cu cântecele lor vechi, din Nadăş, copiii din Albeşti cu ansamblul « Românaşul » care au interpretat binecunoscutul « Căluşar românesc transilvan» şi alte dansuri populare româneşti, specifice Văii Târnavelor ; Ansamblul « Doina Mureşului » din Reghin s-a prezentat la propriu şi la figurat cu « Jocul însuraţilor ». Superb ; Bărbaţii şi tinerii din Daneş, constituiţi în ansamblul « Stejarul », au prezentat un program selectat de cântece şi dansuri populare sub genericul « Flori de nalbă », spectacol animat de însuşi primarul localităţii, membru în grupul de cântăreţi şi dansatori ; Laureaţi ai mai multor festivaluri din Europa (peste 20 de ţări), ansamblul profesionist din Tg. Mureş a prezentat un minispectacol « De pe Mureş şi Târnavă » din care n-a lipsit cununa grâului, jocurile româneşti specifice ţinutului şi cântecele româneşti de veche sorginte. Tot artiştii populari târgmureşeni grupaţi în societatea culturală « Mioriţa », cunoscută în Europa prin cele 46 de turnee purtate în triumf, a prezntat un program selectat « Şiragul 40 », aplaudat şi aclamat la scenă deschisă. Românii din zonă şi delegaţii Astrei din ţară, prezenţi întro sală arhiplină au savurat din plin ca spectatori, sentimentul patriotic declanşat şi trăit de formaţiile artistice de pe Mureş şi Târnave, care au valorificat din plin moştenirea culturală românească a înaintaşilor din aceste ţinuturi. Liderii astrişti ai despărţămintelor de pe Mureş şi Târnave – prof. Dr. Luminiţa Cornea, dr. Ioan Lăcătuşu – Covasna-Harghita, prof. Marin Şara, Ilie Frandeş – Reghin, prof. Nicolae Suciu – Dumbrăveni, prof. Ioan Vasu – Râciu-Mureş, prof. Emilia Feier – Sângeorgiu de Pădure, jurnalist Lazăr Lădariu, Dimitrie Poptămaş – Tg. Mureş, prof. Ionel Covrig – Târnăveni – vorbeau despre zona Mureş – Târnave ca despre Valea Plângerii, o străveche vatră românească în care Astra apără drepturile românilor în locul instituţiilor statului român de astăzi, dar toţi românii cred în viitorul lor european şi-ntro Transilvanie românească nedespărţită de Ţara Mamă…
În aceeaşi zi după masă, delegaţii Astrei au audiat conferinţa « Asociaţiunea Astra, promotoare a valorilor europene » susţinută de prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu – rector al Univ. Creştine « Dimitrie Cantemir » din Bucureşti, o conferinţă cum rar poţi întâlni la astfel de manifestări festive. În final D-na rector a promis revigorarea Despărţământului Astra Bucureşti şi o relaţie mai bună cu instituţiile centrale ale Statului ; Au urmat discuţii pe marginea Raportului de activităţi pe anul trecut, a Programului de activităţi pe anul în curs, rezultând numeroase propuneri, sugestii, hotărâri şi rezoluţia adunării.
Comisia de reţinere a propunerilor a fost alcătuită din preşedintele Desp. Astra Năsăud – prof. Ioan Seni, preşedintele Desp. Dej – ec. Radu Gavrilă şi preşedintele Astrei Târnăveni – prof. Ionel Covrig. Printre propunerile reţinute se numără cele referitoare la adaptarea managementului Astrei zilelor în care trăim, revizuirea Statutului şi Regulamentului Astrei în vederea adaptării Astrei la condiţiile oferite de Uniunea Europeană ; oportunitatea abordării unor relaţii noi cu autorităţile locale, judeţene sau naţionale în folosul comunităţilor locale sau judeţene; realizarea unor activităţi educative pe bază de fonduri atrase pe plan intern sau extern ; susţinerea acţiunilor unioniste din Basarabia ; protejarea drepturilor minoritarilor români atât în ţară cât şi înafara ţării ; o colaborare mai consistentă cu Academia Română, universităţile din ţară, cu alte societăţi sau instituţii culturale, cu mass media românească, cu românii de pretutindeni…
Preşedintele Asociaţiunii – prof. Dr. D-tru Acu a adus mulţumiri tuturor membrilor conducerii centrale a Astrei, inclusiv membrilor din Birou, felicitându-i pentru cât au reuşit să ofere ţării prin Astra. În noua conducere a Astrei Centrale au fost aleşi cu unanimitate de voturi, ca preşedinte – prof. univ. dr. Dumitru Acu, ca vicepreşedinţi: prof. Ion Onuc Nemeş – cultură; prof. univ. dr. ing. Octavean Bologa – organizatoric; ec. Dumitru Borţan – financiar-economic; prof. Areta Moşu – dispeceratul românilor dinafara graniţelor; prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu, rector Univ. “Dimitrie Cantemir” Bucureşti – relaţiile Astrei cu oficialităţile statului; secretar I – lector univ. dr. Maria Bud; secretar II – prof. Paul Gruian; preşedinte al Comisiei de cenzori – ec. Vica Istrate (Năsăud); preşedinţi de secţiuni: literară – prof. univ. dr. Victor Grecu; pedagogică – prof. univ. dr. Elena Macavei; de tineret – prof. Alin Munteanu; tehnică – prof. univ. dr. ing. Octavean Bologa; economică – ec. Radu Gavrilă (Dej); ştiinţifică – prof. univ. dr. Dumitru Acu; În Comitetul Central al Astrei intră toţi preşedinţii de despărţăminte şi încă un membru la fiecare o sută de membri/despărţământ. În acest fel, din despărţământul Năsăud avem în Comitetul Central al Astrei pe prof. Ioan Seni (preşedinte desp.), Floarea Pleş – preşedinte or. Năsăud, prof. Dorel Coc, dir. C.N. “G. Coşbuc” – pentru Şcolile năsăudene; prof. Pavel Berengea – preşedinte Astra Ilveană pentru toate localităţile ilvene; prof. Ana Filip – pentru zona Salva, Coşbuc, Telciu, Romuli; Sever Ursa – pentru zona Maieru, Anieş, Rodna, Şanţ şi Sâng. Băi; prof. Leon Catarig – pentru Rebrişoara, Rebra, Parva; prof. ing. Tudorica Pampa – pentru Bistriţa; medic Gh. Traian Dascăl – pentru Cristeştii Ciceului şi Dumitra. Tot la nivelul Astrei Centrale va funcţiona o Comisie de etică şi moralitate, de prevenire a eventualelor încălcări statutare.
În ultima zi, duminică – 28 oct. au fost prezentate volumele şi revistele editate de Astra şi astriştii ei, au fost reţinute concluziile finale prin care delegaţii întorşi în teritoriu să-şi analizeze starea de fapt în despărţământ, să-şi revizuiască lista membrilor şi încasarea cotizaţiei, să-şi revizuiască programul anual, făcând o analiză pertinentă în cadrul adunării anuale/2012 şi luarea măsurilor ce se impun pentru eficientizarea activităţii astriste pe plan local, în colaborare cu autorităţile locale, instituţiile de învăţământ şi cultură, presa de opinie..
Cea de-a 107 adunare generală a Asociaţiunii Astra, desfăşurată la Sângeorgiu de Pădure – Sovata, judeţul Mureş s-a încheiat cu surprize plăcute pentru astriştii năsăudeni: Profesorul Ioan Seni – preşedintele Despărţământului năsăudean a primit “Premiul pentru Literatură “Octavean Goga” al ASTREI pe anul 2011 şi în acelaşi timp, în sensul paragrafelor 5 şi 6 din Statutele Astrei a fost declarat MEMBRU de ONOARE al Asociaţiunii ASTRA, în şedinţa Comitetului Central al Asociaţiunii Transilvane pentru literatura română şi cultura poporului român, ţinută la Sibiu la data de 22 oct. 2012.
Ioan Seni, Năsăud

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5