Aurel Podaru dă la iveală un nou volum Pavel Dan

După o valoroasă şi elegantă ediţie critică (în trei tomuri) a operei lui Pavel Dan, care beneficiază de un remarcabil studiu introductiv al lui Andrei Moldovan, Aurel Podaru vine în aceste zile cu un nou volum dedicat scriitorului născut în Tritenii de Sus din judeţul Cluj: „Pavel Dan. Bibliografie”, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016. Prefaţa (“Inscripţii pentru ultimul «act» al ediţiei Pavel Dan”) este semnată de distinsul profesor universitar clujean, teoretician şi critic literar de marcă, Ion Vlad, autorul volumului (printre multe altele) “ PAVEL DAN. Zborul frânt al unui destin” (Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1986).
Bibliografia, alcătuită de Aurel Podaru, începe din anul 1930, an care marchează debutul literar al lui Pavel Dan, şi se încheie la finele lui 2015, acoperind astfel o perioadă de 85 de ani. după cum putem afla şi din “Notă asupra ediţiei”.
Prima parte a volumului, OPERA, cuprinde ediţiile în limba română, prezenţa autorului în antologii, culegeri, volume colective, ediţii în limbi străine, monografii, studii, evocări în volume, schiţe şi nuvele, studii, recenzii şi articole în periodice, toate acestea fiind menţionate în ordine cronologică. Partea a II-a este alcătuită din REFERINŢE CRITICE, apărute de-a lungul anilor în periodice şi volume. Titlurile acestora sunt menţionate în ordine alfabetică. “Evenimente dedicate lui Pavel Dan” constituie un alt capitol al cărţii şi se referă la acţiuni de lansare a ediţiei critice, în ţară şi în străinătate, activitatea Societăţii de lectură Pavel Dan, Colocviile Pavel Dan, simpozioane, manifestări omagiale (aniversare şi comemorative), conferinţe pe tema vieţii şi operei scriitorului. Bibliogafia se încheie cu “Indice de autori”, unde, printr-o notă de subsol, se menţionează că “Cifrele boldate indică faptul că persoana este autor de volume, studii, articole, note, iar cele neboldate că persoana este îngrijitor de ediţie, prefaţator/postfaţator, traducător, grafician sau participant la o dezbatere pe tema vieţii şi operei lui Pavel Dan”.
Ce este, de fapt, această “Bibliografie” ?
Răspunsul la întrebare îl aflăm din ampla şi lămuritoarea prefaţă semnată, cum spuneam la începutul acestor rânduri, de Ion Vlad, unul dintre cei mai avizaţi exegeţi ai operei celui supranumit “rapsod al Câmpiei Transilvane”. “Bibliografia (am numit volumul un ultim «act» al deplinei edificări a ediţiei Pavel Dan) e departe de a fi doar un «sumar» al volumelor şi antologiilor, al studiilor şi articolelor, al manifestărilor organizate în memoria scriitorului, ne spune prefaţatorul. Probitatea ştiinţifică, implacabilă, e prezentă în calitata notelor şi variantelor şi în indicele de natură să producă cititorului convingerea că avem de-a face cu un document de istorie literară în totul exemplar. Volumul are calitatea unui document elocvent, luminând biografia şi istoria creaţiilor. Impresionează viaţa lui Pavel Dan, sfâşietoarele sale mărturisiri, încrederea în creaţie, proiectele şi tulburătoarea sa forţă morală până la ultimele clipe ale vieţii în destinul literaturii sale. Nuvelele, povestirile, schiţele, fagmentele descoperă o viziune amplă prezidată de ritualurile vieţii şi ale morţii, de etosul oamenilor pământului, de magia şi miturile Câmpiei Transilvaniei; în opoziţie, turpitudinea, grotescul, spaima, strigătul neîmblânzit al conflictelor, al păcatelor şi alalienării reprezintă alte date în universul operei.”
După care, ilustrul universitar şi scriitor clujean mai precizează. “Cititorul va remarca, sunt sigur, criteriile ordonatoare ale secţiunilor destinate creaţiei, referinţelor critice, evenimentelor aniversare şi commemorative, precum şi indicele atent verificat; de aici şi parcursul funcţional al ediţiei facilitate de cronologie, principiu suvern şi ordonator al diacroniei. De la primele încercări literare apărute în revistele transilvănene şi, ulterior, în «Gândirea», ecourile sunt încurajatoare. “ Ca să pună, într-un final, punctual pe i:
Bibliografia devine ea însăşi o componentă inalienabilă a ediţiei de Opere şi pledează pentru un scriitor situat organic în teritoriile viabile ale literaturii.”
În concluzie, am spune şi noi: Bibliografia Pavel Dan este un instrument de lucru exemplar, funcţional, extrem de util pentru istoricul literar şi nu numai. Prefaţa – mănuşă! Redactată într-un stil sobru, de mare profunzime şi simplitate. Propriu doar marilor condeieri.
În încheierea rândurilor de faţă, menţionăm că şi acest volum a văzut lumina tiparului (în condiţii grafice exemplare!) graţie generosului sprijin financiar oferit de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud (preşedinte Emil Radu Moldovan), prin Biblioteca Judeţeană George Coşbuc Bistriţa-Năsăud, al cărei director este părintele-scriitor Ioan Pintea. Iar noi, curioşi din fire, suntem nerăbdători să aflăm dacă Aurel Podaru ne va mai surprinde (cum a făcut-o de fiecare dată până acum) cu ceva inedit atunci când este vorba de marele său consătean. Căruia i-a dedicat până acum (se vede cu ochiul liber) patru cărţi, o societate de lectură şi Colocviile, revista „Paveldaniştii” toate purtând acelaşi nume: PAVEL DAN.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5