Suplimentul "Răsunetul Cultural", realizat de Societatea Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud şi USR Cluj

Paveldanistul Aurel Podaru

Icu Crăciun

Până la publicarea ediției critice a operei lui Pavel Dan (vol. I-III, cu un studiu introductiv de Andrei Moldovan, Cluj-Napoca, ed. Eikon, 2012) și a Bibliografiei Pavel Dan, cu o prefață intitulată „Inscripţii pentru ultimul <> al ediţiei Pavel Dan” de Ion Vlad (ed. Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016), - despre aceasta din urmă vom face vorbire mai la vale -, Aurel Podaru, „împătimitul și statornicul admirator” al operei celui mai reprezentativ scriitor al câmpiei transilvane – cum îl numește profesorul clujean – a editat sau a scris (în calitate de autor, coeditor sau coautor) și alte cărți dedicate celui care s-a retras din viață la doar 30 de ani din cauza unei boli necruțătoare. Este vorba de volumele: „Amintiri despre Pavel Dan” (ediție îngrijită de Ion Buzași și Aurel Podaru, prefață de Ion Buzași, cronologie de Sergiu Pavel Dan, ed. Limes, Cluj-Napoca, 2003), „Pavel Dan și Blajul” (ediție îngrijită de Ion Buzași, Sergiu Pavel Dan și Aurel Podaru, ed. Clubul Saeculum, Beclean, 2007), „Pavel Dan – Literatura populară. Caiete”, (ediție îngrijită şi postfaţă de Aurel Podaru, cu o prefață de Andrei Moldovan, ed. Clubul Saeculum, Beclean, 2007) și „Umbletul cuvintelor. Prozatori turdeni” (antologie alcătuită și îngrijită de Aurel Podaru, prefață de Andrei Moldovan, ed. Limes, Cluj-Napoca, 2009); la care se mai adaugă studiile pertinente, publicate în: Mișcarea literară, Discobolul, Steaua, Cetatea culturală, Făclia, Cuibul visurilor etc.
Revenind la lucrarea „ Pavel Dan. Bibliografie” (apărută cu sprijinul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin Biblioteca Județeană George Coșbuc), Aurel Podaru precizează în Notă asupra ediției că aceasta se referă la perioada „cuprinsă între 1930, anul care marchează debutul scriitorului în literatură, și 2015”. Din această carte am aflat că între 1938-2012 au apărut 18 ediții din opera scriitorului, că este prezent în 3 antologii, culegeri sau volume colective, că este tradus în 8 limbi: turcă, franceză, portugheză, maghiară, rusă, germană, engleză și spaniolă (înregistrându-se până în prezent 12 ediţii în limbi străine), că până astăzi au mai fost scrise și alte monografii, eseuri şi studii despre viața și opera sa: Monica Lazăr („PAVEL DAN 1907-1937”), Ion Vlad („Zborul frânt al unui destin”), Constantin Cubleșan (cu 2 cărți: „Opera literară a lui Pavel Dan” şi „PAVEL DAN. Prozatorul Câmpiei Transilvane”), Gabriela Chiciudean („Globul de argint al creatorului”) și Valentin Vișinescu („Pavel Dan şi Turda”), dar și remarcabila Antologie critică gândită și îngrijită de Petru Poantă și Victor Cubleșan: „Pavel Dan – 1907-1937” (ed. Tribuna, Cluj-Napoca, 2007), unde semnează: Eugen Ionescu, Cornel Regman, Nicolae Manolescu, Monica Lazăr, Nicolae Balotă, Aurel Sasu, Mircea Braga, Ion Vlad, Cornel Ungureanu, I. Negoițescu, Constantin Cubleșan, Victor Cubleșan, Sergiu Pavel Dan, Ion Buzași, Gabriela Chiciudean, Mircea Popa, Mircea Muthu, Gheorghe Glodeanu, Virgil Stanciu, Claudiu Groza, Valeria Manta-Tăicuțu și Anamaria Blănaru. Impresionante sunt cele 448 de referințe critice, semnate de tot atâția autori, publicate în diferite volume și reviste ale vremii, unde, pe lângă cei citați mai sus, merită amintiți: I. Chinezu, V. Papilian, C. Bogdan-Duică, Ion Breazu, M. Sebastian, G. Călinescu, Mircea Zaciu, V. Fanache, T. Murășanu, Dan Hăulică, Al. Cistelecan, Vintilă Horia, N. Prelipceanu, Mircea Popa, Ion Agârbiceanu, Corneliu Coposu, Valeriu Cristea, Aurel Martin, Ovidiu Papadima, Cornel Regman, Ion Simuț, Nicolae Florescu, B. Elvin, Emil Boșca-Mălin, Ioan Mircea Casimcea, Constantin Noica, Ioan Alexandru, Liviu Petrescu, Gavril Scridon, Teodor Vârcolici, Mihail Ralea, M. Papahagi, Iosif Pervain, Ștefan Augustin Doinaș, C-tin Ciopraga și mulți alții.
În total, această lucrare are 576 de posture bibliografice, unde numele lui Pavel Dan este prezent, începând cu: antologii, culegeri, volume colective, ediții în limbi străine, monografii, studii și evocări în volume, schițe, nuvele, recenzii, articole în periodice și continuă cu referințele critice și evenimentele dedicate prozatorului: colocvii, simpozioane, manifestări omagiale, aniversare și comemorative. Ei bine, toate acestea au trecut prin sufletul lui Aurel Podaru, cel care a reușit să dea literaturii române o ediție critică integrală a operei prozatorului, la care se adaugă acum această bibliografie, „un document de istorie literară în totul exemplar”, după cum menţionează şi Ion Vlad în prefaţa sa. Un document, am mai adăuga noi, util şi necesar istoricilor literari interesaţi de opera acestui autor cu un destin atât de tragic.
Meticulos și devotat prozatorului de la Triteni, Aurel Podaru adaugă în finalul cărții și un Indice de autori unde sunt puși – după cum scrie la pag. 15 – „autori de volume (cărți proprii, istorii literare, dicționare și antologii), studii, eseuri, articole, note care fac referire la opera lui Pavel Dan, având în vedere și îngrijitorii de ediții, prefațatorii/postfațatorii, traducătorii și graficienii”.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5