SEMNAL EDITORIAL

Aurel Podaru scoate la lumină o nouă ediție din opera lui Pavel Dan

Icu Crăciun

În pragul Marii Uniri, Aurel Podaru, unul dintre cei mai avizați istorici literari contemporani ai vieții și operei lui Pavel Dan, scriitorul retras din viață la doar 30 de ani, a editat volumul Ursita (Editura Mega, Cluj-Napoca, 2017), cu o prefață de Ion Vlad, cel care semnase și prefața volumului Pavel Dan Bibliografie alcătuiută de Aurel Podaru (Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2012). Volumul de faţă cuprinde şate nuvele din ediția princeps, Urcan bătrânul (Editura Fundației pentru Literatură și Artă Regele Carol II, București), apărută postum (1938), sub îngrijirea lui Ion Chinezu, după cum urmează: Urcan bătrânul, Înmormântarea lui Urcan bătrânul, Zborul de la cuib, Priveghiul, Copil schimbat, Ursita și Iobagii. Alături de acestea, cartea mai cuprinde pagini de Jurnal (1926-1929), 12 scrisori către: Dumitru Dan (unchiul prozatorului stabilit la Galați), Teodor Murășanu, Ion Chinezu și Ion Breazu, o cronologie amănunțită a vieții și operei autorului, o notă asupra ediției, o cronologie în imagini, dar și indici de personaje, nume de locuri (localități, ape, forme de relief, țări etc.) întâlnite în aceste nuvele. Menționez faptul că din 1938 și până astăzi au apărut 19 ediții din opera lui Pavel Dan, că acesta este prezent în 3 antologii, culegeri sau volume colective, că este tradus în 8 limbi: turcă, franceză, portugheză, maghiară, rusă, germană, engleză și spaniolă, totalizând 12 ediții.
Meticulos și devotat prozatorului de la Triteni, Aurel Podaru are și alte cărți scoase la lumină singur sau în colaborare, dedicate acestuia, cum ar fi: Amintiri despre Pavel Dan (ediție îngrijită împreună cu Ion Buzași, prefață de Ion Buzași, cronologie de Sergiu Pavel Dan, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2003), Pavel Dan – Literatura populară. Caiete (cu o prefață de Andrei Moldovan, Editura Clubul Saeculum, Beclean, 2007), Umbletul cuvintelor. Prozatori turdeni (cu o prefață de Andrei Moldovan, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2009). Vă reamintesc faptul că Aurel Podaru, împreună cu Ion Buzași, Sergiu Pavel Dan au marcat centenarul nașterii scriitorului transilvănean (în 2007) cu volumul Pavel Dan și Blajul (Editura Clubul Saeculum, Beclean), lucru pe care l-au făcut și Gabriela Chiciudean (cu Pavel Dan sau globul de cristal al creatorului, Editura Academiei Române, București), Constantin Cubleșan (Pavel Dan. Prozatorul Câmpiei Transilvane, editura Limes, Cluj-Napoca), Petru Poantă și Victor Cubleșan (Pavel Dan (1907-1937) – antologie critică, Editura Tribuna, Cluj-Napoca) și Valentin Vișinescu (Pavel Dan și Turda, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca). Precizez faptul că până astăzi, au mai fost scrise și alte monografii, eseuri, studii despre Pavel Dan; e suficient a-i aminti pe Monica Lazăr (Pavel Dan 1907-1937) sau Ion Vlad (Zborul frânt al unui destin). În anul 2014, același Aurel Podaru – „împătimitul și statornicul admirator al operei celui mai reprezentativ scriitor al Câmpiei Transilvane”, cum îl numește profesorul Vlad - va contribui, alături de alți paveldaniști la înființarea Asociației Culturale Pavel Dan, cu scopul promovării operei acestui mare prozator, al organizării primei ediții a Colocviilor Pavel Dan (Incursiuni în viața și opera lui Pavel Dan), pentru ca, în anul următor, 2015, să apară primul număr al revistei Paveldaniștii, revistă semestrială de cultură, avându-l redactor-responsabil pe A.P., iar secretar de redacție pe Mircea Ioan Casimcea.
În opinia lui Ion Vlad - teoretician și critic literar clujean -, ediția Opere, alcătuită de Aurel Podaru (cu un studiu introductiv de Andrei Moldovan, vol. I-III, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2012), este „cea mai completă și mai riguroasă ediție” dedicată lui Pavel Dan, iar prozatorul din această frumoasă ediție „recreează o lume potrivit unei viziuni consubstanțiale gânditorului decis să refacă în dimensiuni vaste, în tonalități unde enormul, tragicul, grotescul, fiorul morții și ceremonialurile moștenite de la oamenii pământului prezidează destinele”.
Volumul apare cu spijinul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud (preşedinte Emil Radu Moldovan) prin Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud (director Ioan Pintea), într-o ținută grafică exemplară, avându-l ca tehnoredactor pe Dinu Virgil Ureche, corectura fiind asigurată de Traian Săsărman.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5