Amendă de 4.500 de lei pentru nedepunerea la termen a raportărilor contabile

Agenţii economici sunt pasibili la plata unor amenzi de până la 4.500 de lei, dacă nu depun, până vineri, 13 august, raportările contabile semestriale. Firmele, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate, sunt obligate să depună raportările contabile la 30 iunie, la unităţile fiscale teritoriale în raza cărora sunt înregistrate ca plătitoare de impozite şi taxe, până cel târziu la data de 13 august.

Bilanţurile se pot depune fie la registratura Fiscului, fie la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată. Raportările contabile semestriale se depun pe suport magnetic împreună cu exemplarele listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerului Finanţelor Publice, semnate şi stampilate, potrivit legii, o copie de pe codul unic de înregistrare, precum şi o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice.

Operatorii economici care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie, nu întocmesc raportările contabile semestriale, urmând să depună la Fisc, în acest sens, o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii.

Declaraţia trebuie să cuprindă datele de identificare ale agentului economic, denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare), adresa şi numărul de telefon, numărul de înregistrare la registrul comerţului, codul unic de înregistrare şi capitalul social. O declaraţie similară vor depune şi persoanele juridice care se afla în curs de lichidare, potrivit legii.

Nedepunerea raportărilor contabile listate, semnate şi stampilate sau a declaraţiilor, după caz, este sancţionată cu între 1.000 şi 3.000 lei, dacă perioadă de întârziere pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare periodice este cuprinsă între 15 şi 30 de zile lucrătoare sau cu între 1.500 şi 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5