20 de ani de activitate astristă la Năsăud

Anii 2010 şi 2011 sunt ani aniversari pentru ASTRA (Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român). Astfel, în anul 2011 se vor împlini 150 de ani de la crearea Asociaţiunii ASTRA (1861) în care Desp. năsăudean era al XV-lea, iar după 1890 al XXI-lea din peste 100 de despărţăminte; tot în anul 2011 se vor împlini 130 de ani de la crearea Desp. Năsăud al ASTREI, act săvârşit la 21 aug. 1881, dar după circa 66 de ani va fi desfiinţat de statul comunist, (1947); se vor împlini în anul 2010 - 140 de ani de la prima adunarea a ASTREI găzduită pe plan naţional la Năsăud, era cea de-a X-a; se împlinesc 20 de ani de la reluarea activităţii ASTREI năsăudene -1990, societate culturală cu personalitate juridică proprie, filială a ASTREI Centrale.

O activitate prolifică astristă de 20 de ani deabea încape între coperţile unei cărţi, necum într-un articol de presă. De aceea vom puncta doar aspectele principale ale acestei activităţi:

• Actualul Despărţământ s-a creat în Aula Liceului „George Coşbuc”, când în martie 1990 se pregăteau actele în vederea obţinerii prin Hotărâre judecătorească a personalităţii juridice. Printre fondatori se numărau prof. Octavean Ruleanu, Grigore Găzdac, Nichifor Someşan, Viorel Pălăgeşiu, dir. Adriana Lupoaie, pr. D-tru Tomi, jr. Pompei Raus, ing. D-tru Mureşan (actualul primar), prof. Grigore Marţian, Ioan Lăpuşneanu, Ioan Seni, Sever Ursa, Ana Filip, C-tin Catalano, Ştefan Roş, Ştefan Bachiş, Victor Neamţu, Traian Ciociu, Ioan Costea, Ioan Radu Nistor, Tr. Pavelea, Pahone Pop, Gh. Pleş, ec. Vica Istrate, medicul Eusebiu Moga, Vasile Cleja, Nicolae Baciu, Ioan şi Lucreţia Mititean ş.m.a. În primii ani s-au creat Cercurile ASTREI la Năsăud – Colegiul Naţional, Cercul oraş, Şcoala Generală şi Poştă, cercurile din Salva, Zagra, Coşbuc, Rebrişoara, Rebra, Parva, Feldru, Sângeorz-Băi, Maieru, Astra ilveană cu cele şase comune componente, Beclean, Cristeştii Ciceului şi mai recent la Rodna, Telciu, Dumitra şi Mititei; ulterior s-au afirmat şi secţiunile Despărţământului: literară, istorică, bisericească, ştiinţifică, şcolară, tineret, etnografică, muzicală, muzeală, medicală, juridică, sport şi turism etc.

• Despărţământul şi-a desfăşurat anual adunările generale, prezentându-se de fiecare dată, raportul conducerii, raportul financiar, al comisiei de cenzori şi proiectul de acţiuni etc. Adunările anuale au fost găzduite de localităţile: Năsăud (1990, 1999, 2001, 2008 şi 2009), Maieru (1991, 2006), Sângeorz-Băi (1992, 1996), Salva (1993, 2005), Zagra (1994), Ilva Mare şi Măgura Ilvei (1995), Rebrişoara (1997, 2007), Coşbuc (1998), Feldru (2000), Beclean (2002), Cristeştii Ciceului (2003, 2004). Fiecare adunare însemna împlinirea unor acţiuni de interes local: sesiuni ştiinţifice, dezveliri de plăci comemorative, monumente sau busturi pentru personalităţi locale sau naţionale, prezentări power point, lansări de carte, spectacole organizate pe plan local şi în parteneriat cu Centrul Judeţean de Cultură şi alte ansambluri din alte judeţe. Colaborarea cu Inspect. Şcolar Judeţean BN, CCD BN, Consiliul Judeţean sau Prefectura judeţului, Primăriile şi Consiliile locale au asigurat un spor de interes şi o implicare corespunzătoare a astriştilor şi autorităţilor comunităţilor locale, iar colaborarea cu Universităţile din Cluj, Sibiu sau Iaşi, ori cu extensiile acestora din ţară, sau cu VRR-iştii din Cluj etc. au creat o imagine elegantă a ASTREI atât în ţară cât şi înafara ei.

• ASTRA năsăudeană este iniţiatorul şi girantul Concursului interdisciplinar „Dr. Paul Tanco”, organizat de preşedintele Secţiunii ştiinţifice prof. dr. Gh. Pleş şi care a depăşit limita celor 13 ediţii în care s-au afirmat Şcolile gazdă din Năsăud, Zagra, Salva, Bistriţa, Lechinţa, Beclean, Sângeorz-Băi, Maieru, Rodna etc, partenerul principal fiind ISJ-ul BN, Protopopiatul Năsăud, Primăriile şi Consiliile locale, numeroşi sponsori…

• ASTRA ilveană gestionează problemele organizatorice care aparţin de buna organizare a celor 13 ediţii împlinite a Festivalului ilvean de colinde, obiceiuri de iarnă şi port popular, festival ce scoate în evidenţă forţa culturală a fiecărei localităţi ilvene: Ilva Mică, Poiana, Măgura, Ilva Mare, Lunca şi Leşu, forţa şcolilor, a căminelor culturale, a Primăriilor şi Consil. Locale, a bisericilor, al astriştilor, instructorilor sau rapsozilor locali, inclusiv al sponsorilor.

• Anual, conducerea Despărţământului acordă cu ajutorul sponsorilor săi tradiţionali (Intex Năsăud, Miss Grup SRL, Somplast, Primăria Năsăud, toate Cercurile Astra etc) şi a sumelor atrase la ASTRA prin depunerea a 2% din impozitul încasat de stat, diplome şi premii elevilor din şcolile năsăudene care obţin anual media generală cea mai mare la profilele: informatică, filologie, ştiinţele naturii, pedagogic, economic, silvic şi gimnaziu.

• Membrii Astrei năsăudene publică studii şi materiale de presă în periodicele judeţului (Răsunetul, Didactica Nova, Curierul năsăudean, Plaiuri năsăudene, Astra năsăudeană etc), în revistele ASTREI din ţară (Astra blăjeană, Foaia poporului - Sibiu, Revista română – Iaşi etc), în Arhiva Someşană (Muzeul Grăniceresc), Almanahul VRR (Cluj-Napoca), Studii şi cercetări etnoculturale (Muzeul Judeţean Bistriţa), Revista Bistriţei, Anuarul APIR BN, Zestrea (Bistriţa), făcând o bună imagine Năsăudului şi împrejurimilor sale şi oamenilor săi. Numeroşi astrişti conduc reviste şcolare în care-şi publică materiale educative. Mulţumiri calde „Răsunetului”..

• Numeroşi astrişti au publicat şi editat numeroase cărţi, monografii, volume de poezii sau eseuri prin intermediul cărora au organizat ulterior reuşite lansări de carte. Sunt recunoscuţi ca valoroşi autori de carte Liviu Păiuş, Emil Bălăi, Iacob Guşă, Mircea Mureşianu, Sever Ursa, Icu Crăciun, Virgil Ciocârlă, Monica Măgurean, Pavel Berengea, Ofilat Varvari, Mircea Daroşi, Leon Muti, Nicolae Hoha, Vasile Rusu, Vasile Tutula, Gavrilă Rus, Mircea Prahase, Lazăr Ureche, C-tin Catalano, Ana Filip, Vasile Dâncu, Nicolae Bosbiciu, Grigore Marţian, Romulus Berceni, Ioan şi Lucreţia Mititean, Floarea Pleş, Şt. Ghioc, Maria Sângeorzan, Ioan Lăpuşneanu, Traian Pavelea, Radu Băeş, Daniel Pavelea, Gabriela Sermeşan, Ioan Tebieş, Cristina Rusu, Alis Seni, Viorica Cătuneanu, Ioana Precup, Elisabeta Luşcan, Veronica Oşorheian, V Petrehuş

• Marea majoritate a membrilor ASTRA din Despărţământ au contribuit la documentarea Dicţionarului culturii şi civilizaţiei populare din Ţara Năsăudului, vol. I, Edit. Napoca Star, 2009, coordonator – prof. Ioan Seni, prefaţă – academician Dumitru Protase.

• Numeroşi astrişti (Romulus Berceni, Paula Burdeţi, Traian Pavelea, Pompei Raus, Mircea Prahase…) au colaborat la Monografia oraşului Năsăud, vol. I, Edit. Napoca Star, 2009 fiind alături de primarul ing. D-tru Mureşan, prof. univ. dr. Ironim Marţian şi col. dr. Vasile Tutula…

• Printre „Membrii de onoare” ai Desp. Astra Năsăud: se numără acad. Ştefan Pascu, acad. Dumitru Protase, scriitor (Cluj-Napoca), prof. univ. dr. D-tru Acu (Univ. „Lucian Blaga” Sibiu, preşedintele Asociaţiunii, prof. dr. Dorel Cosma (dir. Casei de Cultură Bistriţa), Ioan Moise (redactor „Răsunetul” Bistriţa), prof. Mircea Prahase (dir. Complexului Muzeal BN), prof. univ. dr. doc. Gavril Istrate şi prof. univ. dr. Al. Husar (ambii de la Univ. „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi), Valentina Butnaru (preşedinta Societăţii „Limba Noastră cea Română” din Chişinău, ec. Nicolae Trifoiu şi prof. univ. dr. Ironim Marţian (VRR Cluj-Napoca), medic Gh. Tr. Dascăl (Năsăud) – unii au primit Diploma de onoare a Conducerii Centrale, alţii pe cea a Desp. Năsăud

• Expoziţiile d-lor Nechita Bumbu, Valer Gălan, prof. Ionică Urs au fost admirate atât la acţiunile Astrei, cât şi cu alte prilejuri oferite de distinşii maeştri. De asemenea, expoziţia filatelică a d-lor Valer Petrehuş şi Mircea Calu (Bistriţa) impresionează şi încântă vizitatorii.

• Un parteneriat util şi oportun se va impune pe viitor cu Societatea naţional-patriotică „Cultul eroilor” şi împreună – parteneriate statornice cu instituţiile de cultură din fiecare localitate şi de la nivelul judeţului; Relaţiile culturale realizate pe plan interjudeţean, naţional şi internaţional trebuie să continue în beneficiul tuturor zonelor astriste sau neastriste, a tuturor beneficiarilor..

Preşedinte, prof. Ioan Seni.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5