„Paveldaniştii” – o nouă revistă de cultură în peisajul literar transilvănean

Ioan L. Şimon

Apariţia unei reviste în peisajul literar românesc nu poate fi decât un real câştig intelectual şi informativ mai ales pentru cititorii pasionaţi de valorile clasice ale literaturii noastre. O asemenea revistă, de o ţinută intelectuală ireproşabilă şi un format elegant, este „Paveldaniştii”, revistă editată de Asociaţia Culturală Pavel Dan, avându-i la cârmă pe scriitorii Aurel Podaru (redactor responsabil) şi Mircea Ioan Casimcea (secretar de redacţie), primul dintre ei fiind şi editorul monumentalei ediţii critice a operei complete Pavel Dan (Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2012), în trei volume, cu un studiu introductiv de Andrei Moldovan.
Din articolul de fond „Întemeietorii”, semnat de Aurel Podaru, aflăm că bazele Asociaţiei Culturale Pavel Dan au fost puse în data de 14 decembrie 2013, la Câmpia Turzii, când a fost ales un comitet de conducere format din 11 membri, dintre care un preşedinte, trei vicepreşedinţi, un secretar, un trezorerier şi cinci membri. Funcţia de preşedinte i-a revenit iniţiatorului acestei „isprăvi”, Aurel Podaru. Menţionăm că printre membrii fondatori se află şapte profesori universitari din Cluj-Napoca, Alba Iulia, Blaj, Sibiu, baia mare, iar ca preşedinte de onoare a fost ales Constantin Cubleşan, autorul a două cărţi despre opera lui Pavel Dan. În februarie 2014, tot la Câmpia Turzii, a fost dezbătut şi aprobat Statutul Asociaţiei şi au fost prezentate de Aurel Podaru primele obiective al activităţii nou-înfiinţatei asociaţii: Înscrierea Asociaţiei în registrul ONG-urilor cu personalitate juridică, dezvelirea unei plăci memoriale pe locul unde a fost casa în care s-a născut şi a copilărit Pavel Dan (Tritenii de Sus), şi organizarea primei ediţii a Colocviilor Pavel Dan, obiective realizate integral, cu menţiunea că în loc de placă memorială, artistul plastic Petru Tegla, fiu al satului, a realizat un adevărat monument dedicat prozatorului supranumit „rapsod al Câmpiei Transilvane”. Prima ediţie a Colocviilor Pavel Dan, la care au participat scriitorii: Constantin Cubleşan, Mircea Popa, Victor Cubleşan (toţi din Cluj-Napoca), Andrei Moldovan (Beclean) şi, bineînţeles, Mircea Ioan Casimcea (Turda), Aurel Podaru (născut în Beclean şi stabilit de aproape 50 de ani în Beclean), alături de care s-au aflat profesorii care fac parte din Comitetul Director al Asociaţiei, a fost o reuşită peste aşteptările organizatorilor. Cu ecouri largi în presa cotidiană şi literară din judeţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud, articole inedite sau reproduse în primul număr al revistei „Paveldaniştii”, apărut în luna septembrie 2015. În paginile căreia mai semnează: Dan Istrate, Manole Ciui (originar din Săsarm, judeţul Bistriţa-Năsăud), Victor Moldovan, Ioan Latiş, Valer Turcu-Iorga, Carmen Deneş (din Beclean), Mircea Ioan Casimcea, Marian Oprea, Anca Kiş.
Un citat bine ales din Jurnalul lui Pavel Dan este aşezat drept moto pe frontispiciul reviste, împreună cu sigla Asociaţiei Culturale Pavel Dan, având în centrul imaginii un portret al autorului: „… Şi-mi vine să le scriu, să prind toată lumea, tot aerul, toate firele de iarbă de pe ţintirim, într-o operă care să miroase a primăvară, a flori, a fum de bălegar, a vis şi a fericire” , un citat care ilustrează o dată în plus dragostea nemărginită a scriitorului pentru spaţiul fascinant al Câmpiei transilvane, un tărâm care numai el îţi poate aduce liniştea şi fericirea şi pe care îl eternizează prin cuvânt.
Interesante ni se par şi cele „Şapte opinii despre Pavel Dan”, consemnate de Valer Turcu-Iorga şi aparţinând scriitorilor: Constantin Cubleşan, Mircea Popa, Victor Cubleşan, Andrei Moldovan, Mircea Ioan Casimcea, Aurel Podaru şi consilierului local Şimon Zoltan. Ne-a reţinut atenţia şi eseul profesoarei Anca Kiş: „Thomas Hardy vs. Pavel Dan: Dezrădăcinarea ţăranului în mediul rural anglosaxon şi autohton”.
Această „foaie”, cum o numeşte redactorul-responsabil Aurel Podaru, are şi o valenţă educativă, în special pentru elevi, dar şi în mare măsură şi pentru profesori, idee lansată în „Scrisoare către profesorii de limba română de pretutindeni”, prin care participanţii la Simpozionul „Opera lui Pavel Dan în liceu”, desfăşurat la Beclean, Bistriţa şi maieru, cu participarea prof. univ. dr. Sergiu Pavel Dan, fiul scriitorului, invită pe profesorii de limba şi literatura română „să reconsidere opera lui Pavel dan, să cugete în ce măsură luarea în seamă a prozei sale ar fi în beneficiul elevilor, iar dacă vor considera că este oportun să o propună discipolilor lor, să procedeze în consecinţă, având toată libertatea în acest sens.” Profesorul Ioan Latiş scrie despre prima ediţie a Colocviilor Pavel Dan, un text amplu şi detaliat, iar la rubrica „Ecouri în presă” sunt reproduse textele despre acest eveniment, cu totul inedit în istoria comunei Tritenii de Jos şi publicate în ziarele „Făclia”, „Răsunetul” şi „Ziarul 21”, semnate de Mircea Ioan Casimcea, Carmen Deneş şi Marian Oprea. În pagina 15 a revistei, Aurel Podaru îl prezintă pe Pavel Dan în ipostaza de culegător de folclor, fiind vorba despre „Cântece din Tritul de Jos”, drept informatoare fiind menţionată Ana Ceclan (n. Murăşan), nimeni alta decât prototipul personajului Ana (soţia lui Valer), protagonişi ai ciclului Urcăneştilor.
În fine, pe ultima pagină, o fotografie color cu participanţii la colocviul amintit mai sus în jurul monumentului realizat de artistul plastic Petru Tegla (fiu al satului) şi dedicat lui Pavel Dan, şi un text insoţitor: „De la placa memorială la monument”, semnat A. P.
În concluzie, putem afirma că revista „Paveldaniştii” promite să fie o publicaţie complexă şi mobilizatoare care va antrena intelectualii ardeleni, şi nu numai, într-un demers de emulaţie culturală şi spirituală demn de numele marelui fiu al Câmpiei transilvane, Pavel Dan, iar în ceea ce ne priveşte, urăm organizatorilor şi membrilor Asociaţiei Culturale Pavel Dan felicitări de „bene meriti”, iar revistei viaţă lungă şi la cât mai mulţi cititori!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5