Activități internaționale în cadrul acreditării ERASMUS+, an II:“S.T.E.A.M Academy”

Elevi şi profesori de la Școala Profesională “Tiberiu Morariu” Salva, într-un proiect în Antalya, Turcia

 În perioada 28.11 - 02.12.2022, Școala Profesională “Tiberiu Morariu” Salva a fost implicată într-un flux mixt de formare educațional cu stagii de job-shadowing pentru profesori și mobilitate de grup a elevilor în cadrul Acreditării Erasmus + din anul al doilea, “S.T.E.A.M Academy” cu nr: 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053843. Școala gazdă care a găzduit evenimentul mixt a fost Antalya Tobb Fen Lisesi, din Antalya, Turcia, specializată în studiul științelor fiind școală pilot în zonă.

 Din instituția noastră, au participat în stagii de job-shadowing cu specific pe STEAM și anti-bullying, 4 cadre didactice de specialități și niveluri de învățământ diferite: (Hirsman Iulia, Buhai Veronica, Buga Nicoleta, Linul Crina) iar la mobilitatea de grup, 10 elevi din ciclul gimnazial din clasele a-VI-a și a-VIII-a: ( Răzvan B., Sebastian C., Denis C.,  Nicola C., Marius D., Robert G., Denisa M., Denisa P., Bogdan D., Patrick C.) însoțiți de doi profesori ( Daniel Pop și Găzdac Vasilica).

            Acreditarea Erasmus+ face parte din cadrul acțiunii cheie KA1, (mobilități) flexibilizând formarea profesională a instituției în funcție de planul de dezvoltare, de obiectivele propuse pe termen lung și de nevoile identificate la nivelul corpului profesoral, elevilor, părinților și a comunității locale. Obiectivele pentru anul al doilea din cadrul acreditării (1.06.2022- 30.08.2023) ale instituției noastre se centrează pe creșterea abilităților STEAM, a comportamentelor anti-bullying și îmbunătățirea portofoliului de metode și mijloace didactice inovative, creșterea competențelor lingvistice și culturale, exerciții de reflecție asupra activităților asistate ale cadrelor didactice implicate în stagiile de job-shadowing, realizarea unui auxilar didactic cu planuri de lecții, fișe de lucru inspirate din stagiile de formare, încărcarea materialelor proiectului în spațiul eTwinning, acțiuni verzi și numeroase acțiuni de valorizare, diseminare a rezultatelor noastre.

Acreditarea aduce elemente de noutate: acțiunile verzi, realizabile în cadrul instituției, comunității locale, prin utilizarea în activitățile proiectului a materialelor prietenoase cu mediul, prin crearea de păduri, spații de relaxare și grădini Erasmus+ cât și prin intermediul mobilităților verzi derulate cu trenul, microbuzul etc; acțiunile de incluziune care oferă șanse de implicare elevilor cu nevoi speciale, elevilor cu situații sociale dar și prin atragerea în școală a unor experți invitați internaționali pentru formarea tuturor cadrelor didactice din instituție pe diferite nevoi de formare profesionale.

            Activitățile derulate în cadrul mobilității de grup a elevilor au constat în susținerea de ore comune cu elevii turci, ore desfășurate bilingv în limba turcă și limba engleză sau în limba germană utilizând munca în echipă, învățărea bazată pe proiect, învățarea prin cooperare, învățarea digitală.Elevii au fost implicați în activități de socializare la orele de educație fizică, orele de relaxare, orele de jocuri out-door, pauzele artistice pentru a se cunoaște mai bine, pentru a discuta despre avantajele studiului științelor, pentru a identifica oportunități de a crea forme de artă prin intermediul muzicii, tehnicilor Marble sau Amprentă, iar la final pentru a juca amical un meci de fotbal. Un important aspect în cadrul activității de grup s-a realizat prin discuțiile pe tematica cyber-bullyingului desfășurat împreună cu profesorii și elevii turci, găsirea unor soluții pentru evitarea situațiilor riscante pe internet și pe rețelele de socializare prin intermediul activităților interactive utilizându-se aplicații digitale ( Padlet, Jinsawplaney, Mentimeter, PPT).  

Echipa română a fost invitată să viziteze un liceu care pregătea viitori piloți și mecanici pentru aviația civilă și militară unde se găsește o bibliotecă unică în Turcia amenajată într-un avion Boeing, achizitionat printr-un parteneriat între Turkish Airlines, instituțiile locale, guvernul turc; momentul vizitei a fost extrem de emoționat pentru elevii noștri pentru că au avut șansa să simuleze zboruri intr-un cockpit, să interacționeze cu profesori și elevi pasionați de zbor, să viziteze hangarele școlii, să citească cărți în această bibliotecă.

După derularea orelor din școala turcă, elevii români însoțiți de elevii turci au fost împlicați în activități cultural-științifice în zona Antalyei: vizită ghidată în orașul vechi, Muzeul de Istorie din Antalya, Moscheea Murat Pașa, Centrul de Științe al orașului, Grădina Zoologică, cascadele Duden, Kursunlu și siturile istorice Perge, Side, Manavgat, Aspendos.

            Aspectele importante în formarea profesională a profesorilor participanți la stagiile de job-shadowing le-au constituit asistențele personalizate la orele de limbi străine, de consiliere, de științe ( fizică, biologie, chimie) dar și orele de consultații și analiză a activităților asistate împreuna cu profesorii turci unde s-au prezentat specificul școlii pilot specializată pe științe, structura anului școlar, nivelul conținuturilor, modul de organizare a examenelor , aplicațiile digitale, modalitațile de evaluare ale elevilor, catalogul electronic, tipurile de teste aplicate, învățarea frontală alternată cu învățarea unul la unul și peer-learningul, învățarea bazată pe competențe, discuțiile cu conducerea școlii despre activitățile din școală, proiecte, parteneriate, activitățile cu părinții etc. Activitățile de job-shadowing au fost consemnate în jurnalul de proiect prin intermediul fișelor de reflecție apoi vor fi continuate în format blended-learning, utilizându-se platforma eTwinning și prin realizarea unor lecții cu metode,materiale, aplicații digitale însușite în școala turcă.

 Profesorii și elevii participanți și-au consolidat competențele lingvistice, competențele digitale, comportamente anti-bullying, competențele civice și culturale fiind atrași spre aria de STEAM prin experimentele practice realizate, prin vizita tematică la școala de aviație, prin dezvoltarea relațiile de prietenie cu elevii și profesorii turci. Un aspect important în buna derulare a evenimentului mixt a fost realizat prin acțiuni de vizibilitate prin intermediul paginilor de Facebook ale celor două școli și a paginii de Twinspace a proiectului. Dorim prin acest articol, să mulțumim pentru eforturile depuse pentru minunata noastră experiență educațională, în special coordonatoarei turce, doamna profesoara Aynur Tascigil, profesorului Umit Adiguzel și directorului Mahmut Tayyar Yetuk

Experiența educațională a fost consemnată în jurnalele de job-shadowing, în albumele foto, în jurnalele de proiect ale elevilor și evaluate prin intermediul chestionarelor de evaluare finală pentru participanți, diseminată la nivelul familiilor, colegilor de clasă, profesorilor din școală și întregii comunități locale. Programul Erasmus+ a oferit oportunitatea de a învăța și experimenta lucruri noi atât pentru profesori și elevi, de a călători pentru mulți dintre participanții noștri pentru prima dată în viață cu avionul, pentru a vedea litoralul și Marea Egee, în special elevii cu sprijin de incluziune, pentru a sărbători Ziua Națională a României îmbrăcați în ii năsăudene, însoțiți de tricolor în Antalya, Turcia. Impactul pozitiv pe care-l aduce programul contribuie la formarea mentalităților deschise și la consolidarea viziunii că educația ne unește și ne aduce împreună în învățare.

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Erasmus Plus, noul program al Uniunii Europene în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului.Toate informaţiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.

Prof. Vasilica Găzdac

Dir.Prof. Fetti Romana

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5