Dascăli şi elevi din Salva, în Polonia. Planul Dalton în cadrul acreditării Erasmus+, an II: “S.T.E.A.M Academy”

Prof. Vasilica Găzdac- #AmbasadorErasmus

 

 

 

             În perioada 13.02 - 17.02.2023, Școala Profesională “Tiberiu Morariu” Salva a fost implicată într-un flux mixt de formare profesională cu stagii de job-shadowing pentru profesori și mobilitate de grup a elevilor în cadrul Acreditării Erasmus + din anul al doilea: “S.T.E.A.M ACADEMY” cu nr: 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053843. Școala gazdă care a găzduit evenimentul mixt a fost Zespol Szkol Publicznych Szewnie, Ostrowiec Sw, Polonia, specializată în studiul S.T.E.A.M prin intermediul metodei planul Dalton.

 Din instituția noastră, au participat în stagii de job-shadowing, 4 cadre didactice de specialități și niveluri de învățământ diferite: (Suciu Mircea, Pop Daniel, Butaciu Silvia-Paraschiva, Strugar Georgeta Mariana) iar la mobilitatea de grup, 10 elevi din ciclul gimnazial din clasele a-V-a, a-VI-a și a-VIII-a: (Răzvan B., Robert G., Denisa M.,Viorel M, Silviu B.,Paul S., Vasilica I., Darius L., Cosmin P., Andreea M.,.) însoțiți de doi profesori (Buhai Veronica și Găzdac Vasilica).

            Acreditarea Erasmus+ face parte din cadrul acțiunii cheie KA1, (mobilități) sprijinând formarea profesională a cadrelor didactice, a mobilității elevilor cu oportunități reduse, a creșterii eficientizării procesului de recunoaștere a competențelor dobândite prin intermediul certificatelor de tipul Europass. Obiectivele pentru anul al doilea din cadrul acreditării derulate în perioada (1.06.2022- 30.08.2023) ale instituției noastre se centrează pe creșterea abilităților STEAM, a comportamentelor anti-bullying și îmbunătățirea portofoliului de metode și mijloace didactice inovative în acest caz planul Dalton, creșterea competențelor lingvistice și culturale, exerciții de reflecție asupra activităților asistate ale cadrelor didactice implicate în stagiile de job-shadowing, realizarea unui auxilar didactic cu planuri de lecții, conceperea de materiale didactice atractive inspirate din stagiile de formare, încărcarea materialelor proiectului în spațiul eTwinning dar și numeroase acțiuni de valorizare și de diseminare a rezultatelor și activităților noastre în comunitățile locale, naționale și internaionale.

            Planul Dalton este un model educational progresist creat de Helen Parkhurst în 1920  în Dalton, Massachusetts, Statele Unite ale Americii si se bazează pe convingerea că de fiecare dată când copiii primesc responsabilitatea pentru studiul lor, ei caută instinctiv cel mai bun mod de realizare al acestuia si executa deciziile lor, cu pasiune  și  rigoare, ceea ce duce la succes. Planul Dalton a fost creat pentru a rezolva probleme didactice si organizatorice în și clasa cu vârste diferite de elevi si, prin urmare, Parkhurst a dorit să creeze un nou sistem care și să permită fiecărui elev să aibă un program educational adaptat la nevoile, interesele  și abilitătile sale.  Planul Dalton a influentat deja procesele de învătare în multe școli din întreaga lume, din cauza adecvarii lui la orice mediu școlar. Atmosfera in mediul în școlile care au îmbrățișat plaul Dalton este, în principal pozitivă si sprijină sentimentul de responsabilitate, îi indeamna să fie cooperanti pe elevi, responsabili și încrezători. Obiectivele planului Dalton sunt: 

  • Adaptarea programului fiecarui copil la nevoile, interesele si abilitatile sale;
  • Promovarea atât a independentei cât si a responsabilitatii;
  • Îmbunătățirea abilitătilor sociale si a respectului.

Profesorul îi ghidează, antrenează si ajută copiii să dezvolte o legătura de sustinere reciprocă atât între ei cat si între ei, părinti si educatori. Școala poloneză gazdă a îmbrățisat alternativa educațională a planului Dalton de la grădiniță până în clasele gimnaziale demonstrând calitate și inovație în procesul instructiv-educativ.

            Activitățile derulate în cadrul mobilității de grup a elevilor au constat în susținerea de ore comune cu elevii polonezi, ore desfășurate bilingv în limba engleză/limba germană sau în limba poloneză utilizând munca în echipă, învățărea bazată pe proiect, învățarea prin cooperare, învățarea digitală. Elevii au fost implicați în activități de STEAM complexe pe perioada mai multor ore  de muncă ca Salata Europeană sau Să ne cunoaștem mai bine. Un important aspect în cadrul activității de grup s-a realizat prin discuțiile pe tematica antibullyingului desfășurat împreună cu profesorii și elevii polonezi, pe implicarea în activități pe teme de științe ( Biologie, Geografie, Științe sociale, Istorie, Educație digitală, Educație media etc). Elevii români împreună cu elevii polonezi au socializat a doua parte a zilei participând la vizitele de studiu din Parcul dinozaurilor de la Baltow și în vizitarea cartierului Szewnia.

După derularea orelor din școala poloneză și servirea prânzului împreună cu elevii polonezi, elevii români însoțiți de profesorii români au fost împlicați în activități tematice și culturale în zona Ostrowiec Sw.: vizită ghidată în cartierul Szewnia cu vizitarea catedralei și a muzeului parohial, atelier de pictură la centrul de cultură din Ostrowiec Sw., vizită la parcul tematic Dinopark Baltow și la patinoar, vizită ghidată la Geopark-ul din Kielce, centrul istoric al orașului, catedrala și muzeul de istorie, vizită la Fabrica de porțelanuri din Czmielow și susținerea unui atelier de modelaj în porțelan, Ziua Gogoșilor. Elevii români au fost impresionați de facilitățile oferite de statul si municipalitatea poloneză sistemului de educație, de grija manifestată pentru mediul înconjurător, de implicarea instituțiilor locale în organizarea evenimentului de primire, de extraordinara colaborare dintre școală și părinți.

            În cadrul stagiile de job-shadowing ale profesorilor români s-au derulat asistențe personalizate la orele de la clasele primare și clasele gimnaziale în funcție de nevoile profesorilor participanți. Un aspect important l-au constituit discuțiile de proiectare și de analiză a activităților asistate împreuna cu profesorii polonezi unde s-au purtat discuții despre specificul școlii lor specializată pe planul Dalton, structura anului școlar, conținuturi, modul de organizare a lecțiilor, utilizarea codurilor de culori, a inteligenței emoționale, a muncii în echipă, a aplicațiile digitale, modalitațile de evaluare ale elevilor, catalogul electronic, discuțiile cu conducerea școlii despre activitățile din școală, proiecte, parteneriate, activitățile cu părinții etc. Activitățile de job-shadowing au fost consemnate în jurnalul de proiect prin intermediul fișelor de reflecție, vor fi continuate în format blended-learning, utilizându-se platforma eTwinning, prin realizarea unor lecții cu metode, materiale, aplicații digitale însușite în școala poloneză care vor fi puse într-un ghid didactic cu proiecte de lecție ca bune practici educaționale.

 Profesorii și elevii participanți și-au consolidat competențele lingvistice, competențele digitale, comportamente anti-bullying, competențele civice și culturale fiind atrași spre aria de STEAM prin lecțiile realizate, prin vizitele tematice, prin dezvoltarea relațiile de prietenie cu elevii și profesorii polonezi. Un aspect important în buna derulare a evenimentului mixt a fost realizat prin acțiuni de vizibilitate prin intermediul paginilor de Facebook ale celor două școli, paginile personale ale profesorilor participanți și a paginii de Twinspace a proiectului.

Mulțumim în mod special doamnei Elena Jaworska, de origine română care a contribuit prin eforturi proprii și cu sponsorizări din partea comunității române din Polonia la reușita extraordinară a mobilității, domnului consul George Negrea de la ICR Varsovia pentru participarea la activitățile noastre și nu în ultimul rând, doamnelor director de la școala poloneză, Malgorzata Turczylska, Dorota Lasek și minunatei Karina Wajcik.

Experiențele educaționale și tematice însușite în școala polonezăse regăsesc în albumele foto, în jurnalele de proiect ale elevilor și au fost evaluate prin intermediul chestionarelor de evaluare finală pentru participanți, diseminate la nivelul familiilor, colegilor de clasă, profesorilor din școală și întregii comunități locale. Multumim comunității poloneze pentru ceea ce ne-a învățat în aceste zile minunate și sperăm să continuăm colaborarea educațională și în viitor.

Programul Erasmus+ a oferit oportunitatea de a asista la lecții inovative realizate prin metoda planului Dalton pentru profesori, de a participa la lecții în școala poloneză folosind o altă limba de comunicare pentru elevi români, de a călători cu mijloace de transport verzi, de a reduce amprenta de carbon, de a fi mândri că suntem români. Impactul pozitiv asupra profesorilor, elevilor și comunității pe care-l aduce programul contribuie la formarea mentalităților deschise și la consolidarea viziunii că educația ne unește și ne aduce împreună în învățare.

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Erasmus Plus, noul program al Uniunii Europene în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului.Toate informaţiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.

 

           

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5