Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul operatorului regional Aquabis SA