Ediţie jubiliară a Festivalului ilvean de colinde, tradiţii şi port popular

A treia zi de Crăciun se desfăşura, conform obiceiului, cea de-a XV-a ediţie a Festivalului ilvean de colinde, tradiţii şi port popular, ediţie găzduită de localitatea Ilva Mare. În faţa unei săli arhipline, în cuvântul său, primarul Alexandru Anca etala încă o dată evenimentele culturale ale anului, în primul rând sărbătorirea împlinirii a 300 de ani de la atestarea documentară a comunei, evidenţiindu-şi cetăţenii respectiv intelectualii implicaţi în pregătirea acestor evenimente culturale. Aducea mulţumiri formaţiilor ilvene prezente la ediţia jubiliară a prezentului Festival, felicitându-şi colegii primari şi Consiliile locale ilvene care susţin şi menţin perpetuarea acestei strălucite sărbători. În cuvântul său, profesorul Pavel Berengea, preşedintele Astrei ilvene evidenţia eforturile colegilor săi astrişti de a menţine acest festival prin care copiii ilvenilor devin demni păstrători şi continuatori ai tradiţiilor de altădată, valorificând frumosul şi autenticul din obiceiurile, tradiţiile şi portul moştenit de la înaintaşi. De asemene, mulţumea primarului pentru sprijinul acordat în deplasarea sa cu formaţiile ilvene la numeroasele festivaluri din judeţ şi din ţară la care Ilva Mare este invitată de regulă, evidenţiind şi parteneriatele încheiate cu formaţiile artistice similare din alte judeţe. Un cuvânt laudativ a avut pentru Centrul Jud. de Cultură şi Inspectoratul Şcolar...

Prof. Ioan Seni evidenţiază importanţa Festivalului ilvean de colinde, un fel de parteneriat artistic util şi eficient între şase localităţi ilvene, care-şi propun păstrarea şi valorificarea tradiţiilor şi a portului popular moştenit de la străbuni, scoţând în evidenţă atât efortul fondatorilor – insp. G-l Leonida Ştefănescu, a astriştilor din fiecare localitate ilveană în frunte cu preşedintele lor Pavel Berengea, a preşedintelui Astrei năsăudene Ioan Seni, cât şi a ilvenilor de astăzi – părinţi, educatoare, învăţători, profesori, directori de şcoli, primari, preoţi, directori culturali, rapsozi.., care menţin festivalul ca pe un totem sfânt prin care-şi pot cinsti inaintaşii şi îşi pot admira prezentul. Pierderea festivalului i-ar lăsa pe ilveni fără o parte din identitatea lor, fără rădăcini... Preşedintele Desp. năsăudean le-a transmis salutul astriştilor din Sibiu, Blaj, Iaşi, Cluj-Napoca..., a conducerii Astrei Centrale şi a celei năsăudene, a presei judeţene, îndemnându-l pe prof. Pavel Berengea să întâmpine jubileul de 150 de ani al Astrei cu un volum ce ar putea fi editat şi lansat în 2011 – anul jubiliar, volum care să reflecte toate cele 15 ediţii ale Festivalului. Îl felicită pe primarul Alex. Anca pentru frumoasa organizare a celei de a XV-a ediţii, pe directorul şcolii – prof. Ştefan Sas pentru calitatea deosebită a dascălilor care susţin şi menţin festivalul: educatoare, învăţători şi profesori, pentru calitatea copiilor pe care-i educă în şcoala ilveană, pentru calitatea părinţilor care-şi înţeleg menirea şi se fac părtaşi autentici la procesul devenirii tineretului ilvean. Le mulţumeşte astriştilor ilveni pentru implicare voluntară şi altruistă în bunul mers al problemelor comunităţilor locale...

Festivalul a fost deschis cu Pluguşorul învăţătorului Nicolae Fântână Pralea din Ilva Mare, interpretat de bine instruiţii săi elevi, Pluguşor care, într-o formă versificată specific ilveană, evidenţia valoarea aleşilor locali, a primarului, a şcolii, a harnicilor ilveni pe care criza nu-i poate opri în bunul lor obicei de a-şi valorifica pământul pe care-l au sau tradiţiile pe care le-au moştenit.

În ordinea distanţelor au evoluat pe scenă formaţiile statornic prezente la festival. Ilva Mică se prezintă cu ansamblul “Flori ilvene” – instructori prof. Ilie Mare – directorul şcolii, şi educatoarea Reghina Mare, ansamblu bine cunoscut în judeţ şi în ţară care a prezentat obiceiul “Şezătoarea” şi un colaj de coline. S-a evidenţiat întregul grup, atât prin compoziţia sa – de la copii de grădiniţă, la elevi din învăţământul primar, gimnazial, liceal şi chiar studenţi, cât şi prin calitatea interpretării şi o costumaţiei cromatice specifice Ilvei Mici. S-au distins prin interpretare, tinerii Ovidiu Sângeorzan, Maria Neştiut, Delia Gaftone, Aurel Marc, Ilie Siminic şi toţi ceilalţi...

Poiana Ilvei este prezentă cu grupul de colindători “Poieniţa” – instr. educ. Mărioara Buta şi formaţia “Irozii” – instr. înv. Alexandru Pop. Poienarii au surprins plăcut întreaga asistenţă prin repertoriul de colinde bine selectat şi bine interpretat de copiii Şcolii Generale “Sever Pop”, copii care puneau în valoare şi frumosul port de iarnă al poienarilor. Parteneriatul concertului de colinde cu Colegiul Naţional “George Coşbuc” Năsăud le-a îmbogăţit mult experienţa interpretării artistice şi a prezenţei scenice. Personajele grupului “Irozii” şi-au interpretat rolurile cu multă măiestrie artistică. Atât instructorii cât şi directorul Ioan Coruţiu care a condus întreaga delegaţie şi-au primit binemeritatele diplome oferite de Primărie şi Astra.

Delegaţia Măgurii, condusă de directoarea Şcolii Generale – prof. Daniela Şuşcă s-a prezentat în festival cu formaţia “Colindiţa” şi grupul de teatru religios “Irodul” – ambele instruite de prof. Lucreţia Ruşti şi directorul educativ înv. Maria Chindriş. Au impresionat plăcut colajul de colinde – specific locului, costumaţia copiilor - de la cel mai mic preşcolar la cel mai înalt gimnazist. Piesa de teatru religios “Irodul” a fost jucată de un număr impresionant de copii, într-o costumaţie adecvată şi cu texte bine puse în valoare. Întreaga delegaţie a fost răsplătită cu vii şi binemeritate aplauze, iar instructorii cu diplomele corespunzătoare.

Colindătorii din Lunca Ilvei conduşi de directorul educativ, prof. Adela Văsieş şi directorul cultural Ileana Brumă s-au prezentat în festival cu grupul “Brăduleţul” – instructor educatoarea Lidia Someşan, binecunoscuta cântăreaţă de muzică populară din zona ilveană, care a selectat pentru “luncanii” săi un colaj de colinde bine apreciate şi mult aplaudate de public. Instructorul Ionuţ Giurgean a pus în scenă “Jocul ieduţilor” şi “Jocul caprei”, după melodii cântate la taragot, vioară, braci şi două acodeoane, entuziasmând benefic o sală arhiplină care l-a răsplătit cu vii şi binemeritate aplauze. Costumele şi formaţiile luncanilor au sporit şi mai mult imaginea elegantă a celor care conduc cu răspundere această comunitate – primarul Flaviu Lupşan, directorul Ionel Balea, consilierii locali.., care au găzduit tradiţional ediţia precedentă a Festivalului.

Formaţiile gazdă din Ilva Mare au încheiat ediţia a XV-a a Festivalului. Preşcolarii din Valea Leşului, instruiţi de educatoarea Reghina Ureche au prezentat piesa religioasă “Irozii” şi un buchet de colinde alese de educatoarea lor, bucurându-se de aplauze binemeritate. Ansamblul “Cununiţa” instruit de profesoara Olimpia Berengea, s-a evidenţiat prin frumuseţea costumelor şi calitatea colindelor interpretate. “Belciugarii” mici, instruiţi de prof. Ionuţ Berengea, noul director educativ al Şcolii, a entuziasmat plăcut numerosul public prezent la festivitate. “Belciugarii” mari, instruiţi de prof. Pavel Berengea, preşedintele Astrei ilvene, au smuls publicului numeroase ovaţii şi ropote de aplauze. Este o formaţie binecunoscută în decorul artistic al judeţului şi al ţării, fiind prezentă în fiecare an la festivaluri şi concursuri organizate la Bistriţa, Bucureşti şi alte centre judeţene. De altfel, prin persoana lui Berengea Pavel, Ilva Mare şi-n general Valea Ilvelor este bine cunoscută în mediile culturale ale Astrei la nivel naţional şi internaţional, acolo unde distinsul profesor îi prezintă pe ilvenii săi în toată splendoara imaginii lor de buni gospodari, iubitori de cultură, tradiţii şi istorie, statornici în tot ceea ce fac pentru mai binele lor şi a urmaşilor lor.

În repertoriul formaţiilor participante, fără să se repete, au fost prezentate colinde precum La Vifleem, colo-n jos, Asta-i seara de Ajun, În Vifleem, colo-n oraş, S-a născut un prunc în iesle, Înger alb din cerul sfânt, Colo-n freamătul mulţimii, Coborât-o, coborât, Acum prorocirile ş.a. Întregul program a fost prezentat de d-şoarele Anca Sanda Sofica, Adriana Ionaşcă, Iulia Constantin. Primăria, Şcoala şi Astra ilveană au oferit Diplome de Onoare tuturor delegaţilor, instructorilor şi directorilor de şcoli prezenţi la Festival, iar conducerea Despărţământului Astra Năsăud a oferit Diplome de Merit primarilor Alexandru Anca (Ilva Mare), Flaviu Lupşan (Lunca Ilvei), Avram Valer (Măgura Ilvei), C-tin Tăutu (Poiana Ilvei), Aurel Horia (Ilva Mică) precum şi directorilor de şcoli din aceleaşi localităţi: Ştefan Sas, Ionel Balea, Dana Şuşcă, Ioan Coruţiu, Ilie Mare. Au mai fost înmânate astfel de diplome directorilor educativi, instructorilor prezenţi cu formaţii artistice la festival, membrilor Astrei (secretar - prof. Şt. Candale ş.m.a.). Publicul şi organizatorii au regretat, ca şi-n ediţia precedentă, absenţa cunoscutelor formaţii şcolare din Leşu...

Directorul Şcolii din Ilva Mică, prof. Ilie Mare a anunţat delegaţiile participante şi publicul ilvean despre hotărârea Primăriei, Consiliului Local, Şcolii Generale, a Bisericii şi a Cercului Astra din Ilva Mică de a organiza ediţia următoare a Festivalului în această localitate, prilej deosebit de a sărbători în această localitate jubileul împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român – ASTRA.

Olga Lucuţa,

Prof. Ioan Seni, preşed. Desp. Năsăud Astra

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5