Vezi ce tratamente fito sanitare trebuie aplicate la măr, la început de aprilie !

La  MĂR  se vor aplica 3 tratamente astfel :

- tratamentul I - pentru combaterea gărgăriţei florilor de măr (Anthonomus pomorum), insectelor minatoare, ouălor de afide şi acarieni, păduchelui din San-Jose, păduchelui lânos, făinării cu unul din urmatoarele amestecuri de pesticide:

  1. CALYPSO 480 SC – 0,02% + MICROTHIOL SPECIAL  – 0,3% + KUMULUS DF – 0,3% sau KARATHANE M 35 CE – 0,06% sau SULFOMAT 80 PU -0,3% sau  SULFOLAC 80 WG – 0,3% ; 
  2.  POLECI – 0,03% - 0,05% + KUMULUS DF – 0,3% sau KARATHANE M 35 CE – 0,06%  sau SULFOLAC 80 WG – 0,3%; 

                Tratamenul  se va efectua în perioada 02 aprilie - 08 aprilie 2018 - atunci când 10 – 15 % din mugurii florali sunt dezmuguriţi (bracteele sunt distantate şi la vârf se vede uşor culoarea verde-argintiu)

                             

ATENŢIE – Tratamentul se va începe pe versanţii sudici şi cu  soiurile timpurii  iar perioada de avertizare se va prelungi cu numărul de zile cu ploi, temperaturi scăzute şi vânt puternic.

- tratamentul II - se va efectua la începutul înfrunzitului mugurilor florali (urechiuşa de şoarece) dacă  plouă cel puţin 0,3 mm şi temperatura atmosferică este mai mare de 6 grade celsius. Tratamenul se va încheia în 4 – 6 zile. În cazul în care lipseşte unul din criteriile de mai sus tratamentul nu se efectuează.

                              

- tratamentul III – se va efectua între fazele de răsfirarea inflorescenţei şi înfoierea corolei (perioada se poate prelungi  până  când 0,5% din inflorescenţe au câte un boboc înflorit) acest tratament trebuie efectuat fiind considerat tratament cheie în prevenirea şi combaterea rapănului.

   

 Pentru combaterea rapănului, făinării, focului bacterian, moniliozei, bolilor de scoarţă şi muguri, insectelor minatoare şi defoliatoare, gărgăriţei mugurilor (Sciaphobus squalidus)(tratamentul II şi III) se va interveni cu:

  1. ZEAMA BORDELEZĂ TIP „MIF”– 0,5% sau CHAMPION 50 WP – 0,3% sau FUNGURAN OH 50 WP –0,3% sau KOCIDE  2000 – 0,25% sau ALCUPRAL 50 PU – 0,3% + SHAVIT 25 EC – 0,05% sau KUMULUS DF – 0,3% sau KARATHANE M 35 CE – 0,06%  + CALYPSO 480 SC – 0,02% sau MOSPILAN 20 SG  0,025% - 0,03 %;
  2. ANTRACOL 70 WP – 0,3% + KARATHANE M 35 CE – 0,06% + DECIS MEGA 50 EW – 0,015%;
  3. CLARINET  - 0,1% + DECIS MEGA 50 EW – 0,015%.

 

Luati masurile ce se impun pentru protectia  mediului inconjurator !

- Se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de către ,,COMISIA INTERMINISTERIALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR”, avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMÂNIEI .

- Respectati  cu  strictete  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala şi 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

          Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător.

Utilizarea lor corectă include aplicarea principiilor bunelor practici fito­sanitare si îndeplinirea conditiilor stabilite în conformitate cu articolul 31 si specificate pe etichetă. Aceasta respectă, de asemenea, dispozitiile Directivei 2009/128/CE si, în special, principiile generale de combatere integrată a dăunătorilor prevăzute la articolul 14 si în anexa III la respectiva directivă.

In vederea protejarii sanatatii oamenilor si a animalelor, protectiei albinelor si a mediului

inconjurator, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeaza pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, au obligatia sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.

Constituie contravenţii următoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piaţă şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor autorizate;

nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează;

 

 

REGISTRU

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

 

Data efectuă-rii

tratam

(ziua luna, anul)

Cultu-ra şi

locul unde

este

situat

terenul

Tim-pul apli

cării

 

Tratamentul efectuat

Numele, pre-numele pers.

Responsabile  de efectuarea tratamentu-lui, semnătura

Data

începerii recoltării produsului

agricol

Nr. si data

document prin care s-a dat  în consum populaţiei

Agentul de dăunare:

boli/

dăunători/

buruieni

Denu-

mire

ppp

folosit

Doza

Omolo-

gată

/doza folosită

Supra-

faţa,

ha

Cantităţi

utilizate

(kg, l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

 

Producătorul agricol numerotează paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul,

purtând semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

 

 

                                                               ÎNTOCMIT,

 

                                                               ing. Dina VASILIU

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5