Vezi ce tratamente fitosanitare se fac în livezi, la răsadurile de legume şi în parcuri în această perioadă!

BULETIN DE AVERTIZARE nr. 2 din 27 martie 2019.  La  MĂR  se vor aplica 3 tratamente astfel :

- tratamentul I - pentru combaterea gărgăriţei florilor de măr (Anthonomus pomorum), insectelor minatoare, ouălor de afide şi acarieni, păduchelui din San-Jose, păduchelui lânos, făinării cu unul din urmatoarele amestecuri de pesticide:

1.   CALYPSO 480 SC – 0,02% + MICROTHIOL SPECIAL  – 0,3% + KUMULUS DF – 0,3% sau KARATHANE M 35 CE – 0,06% sau SULFOMAT 80 PU -0,3% sau  SULFOLAC 80 WG – 0,3% ; 

2.    POLECI – 0,03% - 0,05% + KUMULUS DF – 0,3% sau KARATHANE M 35 CE – 0,06%  sau SULFOLAC 80 WG – 0,3%; 

         Tratamenul  se va efectua în perioada 29 martie - 04 aprilie 2018 - atunci când 10 – 15 % din mugurii florali sunt dezmuguriţi (bracteele sunt distantate şi la vârf se vede uşor culoarea verde-argintiu)

                             

ATENŢIE – Tratamentul se va începe pe versanţii sudici şi cu  soiurile timpurii  iar perioada de avertizare se va prelungi cu numărul de zile cu ploi, temperaturi scăzute şi vânt puternic.

- tratamentul II - se va efectua la începutul înfrunzitului mugurilor florali (urechiuşa de şoarece) dacă  plouă cel puţin 0,3 mm şi temperatura atmosferică este mai mare de 6 grade celsius. Tratamenul se va încheia în 4 – 6 zile. În cazul în care lipseşte unul din criteriile de mai sus tratamentul nu se efectuează.

                 - tratamentul III – se va efectua între fazele de răsfirarea inflorescenţei şi înfoierea corolei (perioada se poate prelungi  până  când 0,5% din inflorescenţe au câte un boboc înfloritacest tratament trebuie efectuat fiind considerat tratament cheie în prevenirea şi combaterea rapănului.

   

 Pentru combaterea rapănului, făinării, focului bacterian, moniliozei, bolilor de scoarţă şi muguri, insectelor minatoare şi defoliatoare, gărgăriţei mugurilor (Sciaphobus squalidus)(tratamentul II şi III) se va interveni cu:

1.   ZEAMA BORDELEZĂ TIP „MIF”– 0,5% sau CHAMP 77 WG– 0,2 % sau FUNGURAN OH 50 WP –0,3% sau KOCIDE  2000 – 0,25% sau ALCUPRAL 50 PU – 0,3% + SHAVIT 25 EC – 0,05% sau KUMULUS DF – 0,3% sau KARATHANE M 35 CE – 0,06%  + CALYPSO 480 SC – 0,02% sau MOSPILAN 20 SG  0,025% - 0,03 %;

2.   MERPAN 50 WP– 0,25% + KARATHANE M 35 CE – 0,06% + DECIS 25 WG – 0,003%;

3.   CLARINET  - 0,1% + DECIS 25 WG – 0,003%

 

BULETIN DE AVERTIZARE nr. 3 din 27 martie 2019

La PAR  se vor aplica 2 tratamente pentru combaterea focului bacterian al rozaceelor, arsurii bacteriene comune,  puricelui melifer, păduchelui din San-Jose şi alţi păduchi ţestoşi, ouă de afide, acarieni, insecte defoliatoare şi minatoare astfel :

- tratamentul I – se va efectua la începutul înfrunzitului mugurilor florali (urechiuşa de şoarece) dacă  plouă cel puţin 0,3 mm şi temperatura atmosferică este mai mare de 6 grade celsius. Tratamenul se va încheia în 5 – 6 zile. În cazul în care lipseşte unul din criteriile de mai sus tratamentul nu se efectuează.

 

- tratamentul II – se va aplica între faza de răsfirarea inflorescenţei şi înfoierea corolei (perioada se poate prelungi până cănd 0,5% din mugurii florali au câte o floare desfăcută) – acest tratament trebuie efectuat fiind considerat tratament cheie în prevenirea şi combaterea rapănului.

 

Se va folosi unul din următoarele amestecuri de pesticide :

1.   ZEAMA BORDELEZĂ TIP „MIF”– 0,5% sau CHAMP 77 WG– 0,2 % sau FUNGURAN OH 50 WP – 0,3% + MOSPILAN 20 SG  0,025% - 0,03 %;

     2.   ALCUPRAL 50 PU – 0,3% sau  KOCIDE  2000 – 0,25% + CALYPSO 480 SC – 0,02%;

     3.   CLARINET  - 0,1% + DECIS 25 WG – 0,003%

         La  PRUN se vor aplica 2 tratamente pentru combaterea moniliozei, hurlupilor , bacteriozelor, păduchelui din San-Jose, ouălor de afide şi acarieni astfel:

         - tratamentul I – se va aplica la umflarea mugurilor ( buton verde ) şi se va încheia în 5 – 6 zile;

 

         - tratamentul II – se va aplica începând de la faza de buton alb până la deschiderea primelor flori cu:

                             ZEAMA BORDELEZĂ TIP „MIF”– 0,5% sau ALCUPRAL 50 PU - 0,3% sau CHAMP 77 WG – 0,3% sau  KOCIDE  2000 – 0,25% sau FUNGURAN OH 50 WP – 0,3% +  MOSPILAN 20 SG  0,025% - 0,03 %;

 

BULETIN DE AVERTIZARE nr. 4 din 27 martie 2019

         La CIREŞ, VIŞIN, CAIS si PIESIC se vor aplica 2 tratamente pentru combaterea moniliozei, ciuruirii bacteriene şi micotice, păduchelui din San-Jose, ouălor de afide astfel :

- tratamentul I – se va aplica la umflarea mugurilor ( buton verde ) şi se va încheia în 5 – 6 zile;

 - tratamentul II – se va aplica începând de la faza de buton alb până la deschiderea primelor flori cu unul din următoarele amestecuri de pesticide:

        1. ZEAMA BORDELEZĂ TIP „MIF”– 0,5% +  DECIS 25 WG – 0,003%;

2. CHAMP 77 WG – 0,2% sau ALCUPRAL 50 PU – 0,2% + FASTAC 10 EC – 0,015%.

3. FOLICUR SOLO – 0,075%  + DECIS 25 WG – 0,003% sau KARATE ZEON – 0,015%.

 

 

BULETIN DE AVERTIZARE nr. 5 din 27 martie 2019

         RASADURILE DE LEGUME ( tomate, ardei, vinete, varză, gulii ) - se vor stropi împotriva bolilor foliare şi de tulpină, afidelor, musculiţei albe, acarienilor cu:

1. PREVICUR 607 SL  0,15% - 0,25% sau FOLPAN 80 WDG – 0,2% sau MERPAN 50 WP – 0,2% + DECIS 25 WG – 0,003% sau KARATE ZEON – 0,015%;

2. DITHANE M 45 - 0,2% + DECIS 25 WG – 0,003% sau KARATE ZEON – 0,015%.

         Produsele care se folosesc pentru prevenirea şi combaterea bolilor se vor aplica săptămânal iar produsele care se folosesc pentru combatrea dăunătorilor se vor utiliza doar la apariţia atacului.

         Trataţi USTUROIUL – pentru combaterea atacului produs de musca usturoiului (Suillia lurida Meig. ) la culturile înfiinţate în toamnă cu unul din produsele :

ACTARA 25 WG – 0,02% sau DECIS 25 WG – 0,003% sau NOVADIM PROGRESS – 0,2%.

         Tratamentul se va efectua când usturoiul are 2 – 3 frunze formate si se va repeta la un interval de 8-12 zile fata de primul.

 

BULETIN DE AVERTIZARE nr. 6 din 27 martie 2019

         Tratati CAPŞUNUL pentru combaterea putregaiului pielos al fructelor şi coletului, pătarea albă şi purpurie a frunzelor cu unul din fungicidele :

ALCUPRAL 50 PU – 0,2% sau CHAMP 77 WG – 0,3% sau ZEAMA BORDELEZĂ TIP „MIF”– 0,5%.

         Tratamentul se va efectua la apariţia primelor frunze.

 

         Trataţi ZMEURUL pentru a combate septorioza, antracnoza, arsura lăstarilor, pătarea cenuşie a frunzelor cu unul din produsele :

ALCUPRAL 50 PU – 0,2% sau CHAMP 77 WG – 0,3% sau ZEAMA BORDELEZĂ TIP „MIF”– 0,5%.

         Tratamentul se va efectua la umflarea mugurilor .

 

 

BULETIN DE AVERTIZARE nr. 7 din 27 martie 2019

ALINIAMENTELE, PARCURILE si  ARBORETELE, se vor trata împotriva Omidei paroase a buxusului --- Cydalima perspectalis cu:

 

KARATE ZEON – 0,015 % sau FASTER 10 CE – 0,02% sau NOVADIM PROGRES – 0, l %  sau PIRINEX QUIK – 1,5 l/ha

Tratamentul se poate repeta la un interval de 7-14 zile.

 

Alte Recomandări importante :

Luati masurile ce se impun pentru protectia  mediului inconjurator !

- produsele se solubilizeaza separat, se omogenizeaza si apoi se pulverizeaza ;

- resturile de solutii sau apa rezultata in urma spălării echipamentelor de stropit nu trebuie sa ajungă in apropierea apelor de suprafața, sanțuri etc.

-este interzis pășunatul  sau folosirea ierbii în hrana animalelor din livezile tratate  timp de 14 zile.

- executarea tratamentului, pe timp linistit fără vânt.  Nu aplicați tratamentul daca viteza văntului este mai mare

de 4-5 m /s.

- cititi cu atentie eticheta produsului pe care il folositi ;

- la realizarea amestecurilor se verifica compatibilitatea pesticidelor, fizica si chimica.

- Se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de către ,,COMISIA INTERMINISTERIALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR”, avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMÂNIEI .

- Respectati  cu  strictete  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala şi 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

          Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător.

Utilizarea lor corectă include aplicarea principiilor bunelor practici fito­sanitare si îndeplinirea conditiilor stabilite în conformitate cu articolul 31 si specificate pe etichetă. Aceasta respectă, de asemenea, dispozitiile Directivei 2009/128/CE si, în special, principiile generale de combatere integrată a dăunătorilor prevăzute la articolul 14 si în anexa III la respectiva directivă.

In vederea protejarii sanatatii oamenilor si a animalelor, protectiei albinelor si a mediului  inconjurator, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeaza pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, au obligatia sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.

Constituie contravenţii următoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piaţă şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor autorizate;

nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează:

 

 

 

Nume şi prenume fermier/soc. comercială.......................                                                                          

Domiciliu fermier/sediul social al societăţii ......................

(Comuna, judeţul)  

Ferma (nume/număr, adresa)..............................................                                                                             

 

REGISTRU de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuă-rii

tratam

(ziua luna, anul)

Cultu-ra şi

locul unde

este

situat

terenul

Tim-pul apli

cării

 

Tratamentul efectuat

Numele, pre-numele pers.

Responsabile  de efectuarea tratamentu-lui, semnătura

Data

începerii recoltării produsului

agricol

Nr. si data

document prin care s-a dat  în consum populaţiei

Agentul de dăunare:

boli/

dăunători/

buruieni

Denu-

mire

ppp

folosit

Doza

Omolo-

gată

/doza folosită

Supra-

faţa,

ha

Cantităţi

utilizate

(kg, l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Producătorul agricol numerotează paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul,

purtând semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

                                                         

                                                                                    ÎNTOCMIT,

                                                                                ing. Dina VASILIU

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5