Un cercetător cu un palmares impresionant: Dr. ing. Nicolae Minoiu

După o perioadă activă mai îndelungată sau mai scurtă, fiecare ajungem într-un moment dat în care procedăm aproape involuntar la o autoevaluare a propriei activităţi, ori aceasta ne este făcută vrem nu vrem de cei din jur: de colectivul de muncă, de comunitate, de familie etc. Toţi avem satisfacţii atunci când putem spune că ne-am înregistrat cu o activitate pozitivă şi cu atât mai mult dacă ajungem în postura vrednicului nostru concitadin, d-l Dr. ing. Nicolae Minoiu, membru al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “ Gheorghe Ionescu-Siseşti”, fost ani buni secretar ştiinţific al Staţiunii de Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă Bistriţa, cu un palmares, ce poate fi socotit de-a-dreptul impresionant.

Dr. ing. Nicolae Minoiu şi-a făcut debutul profesional la Staţiunea de cercetări viticole Blaj, iar experienţa dobândită şi calităţile sale profesionale de excepţie le-a valorificat ulterior din plin la Bistriţa, atât la Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă cât şi pe Valea Ghinzii şi pe diferite loturi experimentale, unde a demonstrat că se pot obţine şi la noi recolte de struguri dintre cele mai bune.

La S.C.D.P. în colaborare cu regretatul său coleg, inginerul Ivan Ioan a avut un aport de prim ordin în crearea multor soiuri noi de măr, păr, cireş şi vişin, dintre care se detaşează, prin calităţile sale cu totul deosebite soiul de măr Auriu de Bistriţa, obţinut prin încrucişarea soiurilor Golden Delicious şi Parmen auriu, care poate concura cu cele mai bune soiuri similare străine, care se vând la preţuri de câteva ori mai mari decât cele autohtone în principal datorită inerţiei şi posibil necunoaşterii de către mulţi dintre cumpărători a valenţelor fructelor bistriţene.

Cunoştinţele profesionale şi experienţa vastă dublate de calităţile personale de excepţie i-au permis să abordeze cu pasiune şi rezultate dintre cele mai meritorii problematica complexă şi deosebit de vastă a prevenirii şi combaterii bolilor şi dăunătorilor la culturile agricole, pomii şi arbuştii fructiferi, mai ales a virusului plum-pox una dintre cele mai distructive maladii virale ai speciilor pomicole sâmburoase: prun, piersic, cais, domeniu în care a implementat şi utilizat cu rezultate dintre cele mai bune testul Elisa şi alte procedee şi metode ştiinţifice noi, ce şi-au dovedit din plin eficacitatea.

Prestigiul şi reputaţia sa ştiinţifică, cunoaşterea principalelor limbi de circulaţie internaţională au făcut ca vreme de mai bine de trei decenii să fie dorit şi invitat la aproape toate reuniunile şi manifestările ştiinţifice internaţionale în domeniu desfăşurate în ţări de pe aproape întreg mapamondul. Nu întâmplător multe dintre deplasările sale externe au fost sponsorizate de ţările organizatoare.

Toate acestea s-au constituit în activităţi de mare interes pentru neam şi pentru ţară fiind folosite pentru schimb de experienţă, obţinerea de material documentar ( lucrări ştiinţifice) şi biologic (ramuri altoi, puieţi), ce s-au adăugat şi au completat fondul ştiinţific şi genetic autohton. A rămas memorabilă o întâmplare de la o întrunire ştiinţifică ce a avut loc în USA, în luna ianuarie 2000, la care organizatorii au decis implementarea principalilor indicatori şi parametri ai activităţii fiecărui virusolog, iar în final calculatorul l-a desemnat pe cel mai merituos dintre ei, iar acesta spre satisfacţia şi mândria noastră s-a numit: Dr. ing. Nicolae Minoiu - România. De altfel, nu întâmplător în acelaşi an, a fost primit ca membru al Academiei de ştiinţe din New-York - U.S.A.

Spaţiul tipografic limitat ne împiedecă să ne referim la activitatea publicistică vastă a distinsului cercetător, ce însumează peste 350 lucrări tehnico-ştiinţifice, dintre care 35 apărute în principalele limbi de circulaţie internaţională, la sprijinul pe care l-a acordat zecilor de studenţi şi doctoranzi în elaborarea lucrărilor de licenţă sau a tezelor pentru doctorat ori la multitudinea de activităţi desfăşurate nemijlocit în sprijinul producţiei horticole şi agricole din judeţ. Nu putem totuşi încheia fără a reproduce un foarte scurt fragment din aprecierea unor oameni avizaţi conţinută în volumul V întitulat Slujitorii horticultorii României din lucrarea Horticultura României de-a lungul timpului elaborată de un colectiv condus de Prof. dr. doc. Nicolae Ştefan, publicat în anul 2008, la Editura Academiei Române, care la pagina 210, referindu-se la activitatea sa ştiinţifică menţionează printre altele “Dr. ing. Nicolae Minoiu cercetător înnăscut, consacrat şi recunoscut pe plan mondial a obţinut toate gradele cerute în cercetare ( cercetător principal, cercetător ştiinţific gradele III, II, I, Secretar ştiinţific al SCPP Bistriţa ( 1988/1995) s-a înscris şi remarcat cu realizări în domeniul cunoaşterii, prevenirii şi combaterii bolilor şi dăunătorilor din livezi; studiul şi prevenirea extinderii bolilor virotice, cu deosebire a Plum-poxului ( vărsatul prunului); elaborarea metodologiei de obţinere a materialului săditor pomicol liber de boli virotice, testarea rezistenţei la principalele virusuri a soiurilor şi portaltoilor din sortimentul românesc…….” E pozitiv faptul că şi municipalitatea a fost receptivă şi i-a acordat la 22 decembrie 2000 Dr. ing. Nicolae Minoiu primul Premiu de excelenţă instituit “ pentru promovarea imaginii municipiului Bistriţa, pentru activitatea de o viaţă dedicată ştiinţei şi cercetării în domeniul Horticulturii încununată de succese şi recunoaştere la cel mai înalt nivel naţional şi mondial”.

În calitate de beneficiar a rezultatelor strădaniilor şi înţelepciunii sale îi exprimăm întreaga gratitudine pentru ceea ce a înfăptuit şi folosim acest prilej pentru a-i transmite cu ocazia aniversării la 12 octombrie 2009 a zilei sale de naştere cele mai sincere urări de sănătate ca să se poată bucura de tihna binemeritată după o activitate atât de eficientă şi prestigioasă.

Să ne trăiţi mulţi ani fericiţi ani stimate Dr. ing. Nicolae Minoiu .

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5