A trecut la cele veșnice Dr. ing. Nicolae Minoiu (12 octombrie 1933 - 5 mai 2017), un mare om și cercetător

Dr. ing. Nicolae Minoiu a absolvit cu diplomă de merit Facultatea de Horticultură din București (1953-1958), după care și-a început activitatea de cercetare știintifică  la Blaj. Din 1965-2003 a fost cercetător, iar între 1968-1995 și  secretar științific al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița. Între 1965-1968, a fost trimis la specializare la Academia de Agronomie ˮK. A. Timiriazev“ din Moscova, unde a obṭinut titlul de doctor în biologie cu teza Patogeneza și diagnosticul virusului plum pox, cu referinṭe elogioase din ṭară (acad. Alice Săvulescu, acad. prof. Eugen Rădulescu, dr. C. Răfăilă) și din străinătate (prof. D. Sutic - Jugoslavia, prof. A. Christoff - Bulgaria).

A efectuat specializări în domeniul virusolgiei în USA, prin N.A.S.A., în cadrul mai multor universităṭi. Pentru rezultatele obṭinute în cercetare a fost ales membru al Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Sisești“, membru al Societății Române a Horticultorilor și al unor asociații profesionale internaționale. A participat activ cu lucrări la numeroase simpozioane și lucrări științifice din țară și străinătate (Franța, Germania, Austria, Marea Britanie, Ungaria, Cehoslovacia, Bulgaria). Între 1990 și 1994 a fost  profesor asociat la Universitatea de Științe Agricole Cluj-Napoca. Principalul domeniu în care a activat și s-a afirmat a fost cel al cunoașterii, prevenirii și combaterii bolilor și dăunătorilor din livezi; studiul și prevenirea extinderii bolilor virotice, cu deosebire a Plumpoxului (vărsatul prunului); elaboarea metodologiei de obṭinere a materialuli săditor pomicol liber de boli virotice; testarea rezistenṭei la principalele virusuri a soiurilor și portaltoilor din sortimentul românesc; etc.

Rezultatele cercetărilor sale le-a concretizat în peste 350 lucrări știinṭifice, dintre care 35 în limbi de circulaṭie internaṭională. Dragostea faṭă de urbea și meleagurile bistriṭene le-a manifestat și concretizat și prin producerea și punerea la dispoziṭia  celor interesaṭi de trandafiri japonezi și alt material dendrologic, care contribuie la înfrumuseṭarea și înnobilareain peisajului, crearea unor soiuri valoroase din aproape toate speciile pomicole, între care se detașează soiul de măr Auriu de Bistriṭa, de o calitate și productivitate deosebită, prin îndrumările și expertiza calificată  acordată producătorilor de fructe din judeṭ și din afara acestuia, care cu siguranṭă regretă dispariṭia marelui om și cercetător, cetăṭean de onoare, care a adus și va aduce și după trecerea sa în nefiinṭă onoare urbei și meleagurilor noastre bistriṭene. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în liniște și pace. Condoleanṭe familiilor cumnatului Colonelul inginer (rtr)  Câmpeanu Mihai-Mircea-Gheorghe, nepoṭilor de soră Pop Călin și Pop Daciana, finilor Dr. ing. Platon Ioan-Vasile și Mircea Sonea, colegilor de la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița.

Înmormântarea va avea loc duminică, 7 mai 2017, ora 13, la Cimitirul situat pe strada Tărpiului nr.2 din municipiul Bistriṭa.                 

                                      

Comentarii

05/05/17 15:24
Vizitator

Dumnezeu sa-l ierte!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5