Oficiul Fitosanitar Bistriţa-Năsăud

Tratamente la cultura de piersic şi cais, pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare!

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 13 din 18.04.2023. La cultura de PIERSIC şi CAIS  - pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare:

  • Monilioza fructelor (Monilinia laxa) – putregaiul  brun sau mumifierea fructelor – este o

ciupercă ce  atacă aproape toate speciile pomicole  sâmburoase (cireș, vișin, cais, piersic, nectarin,  prun) și seminţoase (măr, păr, gutui).  Atacul de monilioză se manifestă în primăverile  reci și ploioase, favorizat de umiditatea crescută,  temperaturile scăzute și de leziunile produse de  grindină, boli sau dăunători și poate cauza  pierderi mari la speciile afectate, prin ofilirea unui  număr mare de ramuri cu frunze și flori (arsura  moniliană). În timpul verii, când fructele au ajuns aproape  de maturitate, apar pe suprafaţa lor pete brune  care se întind și cuprind pulpa în profunzime. În  scurt timp, fructul putrezește aproape în totalitate,  deseori căzând din pom. Dacă temperatura este  ridicată și atmosfera umedă, pe suprafaţa  fructului, în dreptul zonei putrezite, apar  fructificaţiile ciupercii, dispuse în cercuri  concentrice.

  • Ciuruirea frunzelor de sâmburoase (Stigmina carpophyla), după dezmugurire, pe frunze

apar pete mici, brun-cenușii, înconjurate de un halou mai închis la culoare. Țesutul din dreptul petelor se necrozează și cade, astfel că frunza capătă aspect de ciuruire; petele se și pot uni între ele, caz în care perforațiile devin mari, de formă neregulată. La un atac intens, pomul se va desfrunzi timpuriu. În perioadele

cu umiditate atmosferic mare boala se extinde pe lăstarii verzi și pe fructe.

  • Basicarea frunzelor, produsa de o ciuperca numita Taphrina deformans, este destul de

raspandita in tara noastra, simptomele manifestandu-se la sfarsitul lunii aprilie inceputul lui mai. Atacul se manifestă pe frunze, flori, lăstarii tineri sau fructe. Simptomele pe frunze se caracterizează prin cresterea accentuata, cu aspect tumoral, al tesutului foliar dintre nervurile frunzelor.  Acestea se deformeaza si capata culoare rosiatica care se transforma in violaceu. Pe suprafata frunzelor apare o pulbere alba datorata ascelor ciupercii. Atacul asupra lastarilor se manifesta prin ingrosarea acestora, incovoierea si desfrunzirea lor. Pe fructe atacul se manifestă începând  luna iunie, când apar pete roșietice, ușor proeminente, cu marginile neregulate, bine delimitate. Pe măsură ce fructele cresc, țesuturile atacate se brunifică și crapă.

  • Fainarea (Sphaerotheca pannosa var. persicae). Atacul se manifesta pe frunzele lastarilor

tineri prin aparitia unor pete albe. Aceastea se extind si acopera intreaga frunza. Boala evolueaza, iar miceliul devine cenusiu si prafos. Tesuturile atacate se incretesc si se usuca. Ciuperca ataca si fructele tinere. Acestea sunt acoperite de pasla alba miceliana. Fructele crapa si putrezesc.

Afide, există nenumărate specii de afide, însă cele mai răspândite la noi sunt Myzus persicae,

Hyalopterus pruni, Aphis gossypii,Aphis pomi,Macrosiphum avenae, Sitobion avenae, Metopolophium dirhodum, Rhopalosiphum padi etc. Afidele se hrănesc cu seva plantelor. Substanța zaharoasă pe care o lasă în urma lor poate conduce la o aglomerare a ciupercilor, atrage furnicile și duce la inhibarea schimbului gazos, afectând procesul de fotosinteză. De regulă, grupuri dense de afide se localizează în apropierea principalelor vase care transportă seva în plantă. Totodată, pe frunze apar pete și atrofieri, frunzele se înnegresc și se răsucesc. Afidele excretă o substanță zaharoasă, care reprezintă un substrat potrivit pentru dezvoltarea unor agenți patogeni.

  • Insecte defoliatoare, cele mai întâlnie sunt omida păroasă a dudului (Hyphantria cunea),

fluturele cu abdomen auriu  (Euproctis chrysorrhoea), omida paroasa a stejarului  (Limantria dispar) și molia frunzelor  (Yponomeuta malinella). Produc atac in stadiul de larva. In primele varste traiesc grupate formand cuiburi specifice, dupa care larvele parasesc cuiburile si incep sa se hraneasca cu frunze producand o defoliere puternica a pomilor. La invazii mari, pomii si arborii pot fi complet defoliati, iar productia compromisa. Atacurile repetate duc la debilitarea pomilor.

Se vor efectua două tratamente după cum urmează:

tratamentul  I  -  la scuturarea a 10 – 15% din petale;

  • tratamentul II - la 7 – 8 zile după tratamentul efectuat la scuturarea a 10 – 15% din petale.

 

Pentru tratament se va folosi unul din urmatoarele amestecuri de pesticide :

1. SCORE 250 EC (MAVITA 250 EC - a doua denumire comerciala) - 0,2 l/ha sau SIGNUM (SYREX STAR - a doua denumire comerciala) - 0,5 kg/ha + DECIS 25 WG  – 0,003% sau  MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala) - 0,05% (0,5 l/ha în 1000 l apă) ;

2. SYLLIT 400 SC - 0,2% (2,0 l/ha) sau MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala) - 2,0 kg/ha în 1000 l apa + FLOSUL – 7,5 l/ha sau KUMULUS DF - 0,3% +  KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala) - 0,015% (0,150 l/ha) sau MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala) - 0,05% (0,5 l/ha în 1000 l apa).

Alte Recomandări importante :

Luati masurile ce se impun pentru protectia  mediului inconjurator !

- produsele se solubilizeaza separat, se omogenizeaza si apoi se pulverizeaza ;

- resturile de solutii sau apa rezultata in urma spălării echipamentelor de stropit nu trebuie sa ajungă in apropierea apelor de suprafața, sanțuri etc.

- executarea tratamentului, pe timp linistit fără vânt.  Nu aplicați tratamentul daca viteza văntului este mai mare

de 4-5 m /s.

- cititi cu atentie eticheta produsului pe care il folositi ;

- la realizarea amestecurilor se verifica compatibilitatea pesticidelor, fizica si chimica.

- Se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de către ,,COMISIA INTERMINISTERIALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR”, avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMÂNIEI .

- Respectati  cu  strictete  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala şi 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

          Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător.

Utilizarea lor corectă include aplicarea principiilor bunelor practici fito­sanitare si îndeplinirea conditiilor stabilite în conformitate cu articolul 31 si specificate pe etichetă. Aceasta respectă, de asemenea, dispozitiile Directivei 2009/128/CE si, în special, principiile generale de combatere integrată a dăunătorilor prevăzute la articolul 14 si în anexa III la respectiva directivă.

In vederea protejarii sanatatii oamenilor si a animalelor, protectiei albinelor si a mediului  inconjurator, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeaza pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, au obligatia sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.

 

Constituie contravenţii următoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piaţă şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor autorizate;

nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează:

 

Nume şi prenume fermier/soc. comercială.......................                                                                          

Domiciliu fermier/sediul social al societăţii ......................

(Comuna, judeţul)  

Ferma (nume/număr, adresa)..............................................                                                                             

 

REGISTRU

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuă-rii

tratam

(ziua luna, anul)

Cultu-ra şi

locul unde

este

situat

terenul

Tim-pul apli

cării

 

Tratamentul efectuat

Numele, pre-numele pers.

Responsabile  de efectuarea tratamentu-lui, semnătura

Data

începerii recoltării produsului

agricol

Nr. si data

document prin care s-a dat  în consum populaţiei

Agentul de dăunare:

boli/

dăunători/

buruieni

Denu-

mire

ppp

folosit

Doza

Omolo-

gată

/doza folosită

Supra-

faţa,

ha

Cantităţi

utilizate

(kg, l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Producătorul agricol numerotează paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul,

purtând semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

 

 

                                              

INSPECTOR COORDONATOR,                                                  ÎNTOCMIT,

 

ing. Magdea Emilian Traian                                                              dr. ing. Buciumaş Georgeta

 

 

 

Comentarii

19/04/23 10:24
prof. Vasile Găurean

Toate cantitățile la hectar. Pentru grădiniile oamenillor se vând la plicuri și ar fi bine să se indice cantități la 10-15-20 litri. Fermele au specialiști, dar badea tooader nu face calcule hectariale. O fi așa de greu?

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5