Sever Ursa ne prezintă viaţa ilustrului dascăl Vasile Rebreanu

Ilustrul dascăl al culturii năsăudene, întemeietor al Muzeului “Cuibul visurilor” din Maieru, Sever Ursa aduce, cu sprijinul Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud, prin intermediul Editurii Napoca Star, în carte, viaţa şi activitatea învăţătorului, folcloristului şi animatorului cultural Vasile Rebreanu, tatăl scriitorului Liviu Rebreanu, care a trăit între 1862-1914.

Din prefaţa, semnată de cercet. şt. pr. Mircea Prahase, aflăm că în volum întâlnim “o biografie completă şi un arbore genealogic minuţios al Rebrenilor cu multe fapte inedite, ceea ce atestă o excelentă informare, dar şi acurateţe şi acribie ştiinţifică”.

Cititorul va face cunoştinţă cu Vasile Rebreanu, adevărat gospodar, care se ocupă cu stupii, pomicultura, dar este “dentist amator”, fiind cunoscut ca “om al legii”, fiind cel care redacta cererile şi plângerile măierenilor.

A fost coleg de clasă cu marele George Coşbuc, întemeietorul primului cor mixt bărbătesc măierean, culegător de folclor, dar şi publicist, Vasile Rebreanu, rămas mereu în conul de umbră al marelui său fiu, este prezentat în adevărata splendoare a personalităţii culturale.

Volumul prezintă materialele tipărite între anii 1887-1895 în diverse reviste, majoritatea culegerilor fiind din zestrea satului Maieru. Nu lipseşte partea de iconografie care întregeşte imaginea lui Vasile Rebreanu şi a familiei sale. “Poesii poporale”, “Culegeri şi scrieri în proză”, “Datine poporale”, “Gâcituri”, “Stărostitul”, “Medicini poporale româneşti”, “Higiena copilului”, alături de relatările despre logodna şi căsătoria părinţilor scriitorului Liviu Rebreanu din presa transilvană, dar şi câteva însemnări din carnetul de cântece al mamei, Ludovica Rebreanu, sau consemnările romancierului Liviu Rebreanu despre prietenia părintelui său cu poetul George Coşbuc.

Merită felicitată iniţiativa scriitorului Sever Ursa de a traduce bibliografia selectivă şi în limbile franceză, engleză şi germană.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5