Sever Ursa:

VASILE REBREANU

Învăţător, folclorist şi animator cultural Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2008

Acolo, în Maierul Năsăudului, Sever Ursa, învăţatul profesor şi publicist, s-a învrednicit de frumoase realizări cărturăreşti. Pe lângă activitatea lui de dascăl pentru care are bucuria recunoştinţei atâtor absolvenţi, dintre care unii îi continuă activitatea, a realizat în comuna copilăriei lui Rebreanu ( ne spune autorul Răscoalei „acolo în Maieru am trăit cele mai frumoase şi mai fericite zile ale vieţii mele”) un frumos muzeu sătesc, unul dintre cele mai frumoase pe care le-am văzut pe cuprinsul Transilvaniei, botezându-l după duioasa povestire autobiografică a romancierului „Cuibul visurilor”. În timp, acest muzeu a sporit cu alte multe exponate şi referinţe despre alţi scriitori măiereni: Iustin Ilieşiu, E. Mălin ş.a. A fost pentru mine o mare bucurie când preţuirea mea pentru poezia lui Iustin Ilieşiu, poetul drag al refugiaţilor ardeleni din toamna cumplită a anului 1940, s-a întâlnit cu pasiunea lui Sever Ursa pentru acelaşi poet şi am tipărit împreună o variantă transilvan – iliesciană a Epigonilor eminescieni, un cântec de dragoste pentru poezia românească, intitulând-o cu un crâmpei de vers eminescian din pomenita poem: Sfinte firi vizionare.

Dar marea pasiune a lui Sever Ursa a fost şi a rămas viaţa şi opera lui Liviu Rebreanu, pe care o cunoaşte în amănunt. El ştie însă că nu e bine să mergi pe căi prea mult umblate de alţii sau să caute ca alte interpretări noi, „numai de dragul unei închipuite originalităţi”, ci să aducă noi contribuţii documentare la o mai bună cunoaştere a celui care a întemeiat romanul românesc modern. Iată că acum ne dă o asemenea carte, o veritabilă monografie despre Vasile Rebreanu ( 1862 – 1914 ), tatăl marelui scriitor, prezentându-l în trei ipostaze culturale: învăţător, folclorist şi animator cultural.

Ca învăţător, Vasile Rebreanu a fost asemănător cu povestitorul ardelean Ion Pop- Reteganul, conjudeţeanul său, mai în vârstă cu aproape zece ani. Ca şi acesta, a colindat ca învăţător mai multe sate, înţelegând dăscălia ca un adevărat apostolat şi dându-ne cuvinte atât de frumoase despre menirea învăţătorului, încât ar trebui cunoscute şi memorate de toţi cei care îmbrăţişează această profesiune: „Învăţătorul într-un sat nu trebuie să fie numai învăţătorul copiilor, el trebuie să fie şi sfătuitorul bun şi luminat al sătenilor, pilduitorul la cele bune şi folositoare pentru dânşii.” Fidel acestei profesiuni de credinţă, Vasile Rebreanu ne apare prin activitatea sa ca un demn urmaş al Şcolii Ardelene, care-şi înscria în programul său culturalizarea maselor, ca un fel de Popa Tanda a lui Slavici sau ca acest vrednic dascăl din Reteag, ce-i învaţă pe copii şi pe săteni lucruri folositoare ca: altoitul pomilor, creşterea stupilor, vindecarea unor boli, combaterea superstiţiilor sau alcătuirea unor petiţii şi jalbe pentru apărarea ţăranului ardelean în faţa unor autorităţi străine şi abuzive, aşa cum îl vedem pe Zaharia Herdelea din romanul Ion, un alter-ego al învăţătorului care „a dăruit ţării şi lumii un copil minune, cu sclipiri de geniu, nume de mare scriitor universal”.

A fost şi un neobosit culegător de folclor sau cum frumos zice Sever Ursa un „căutător avizat al comorilor culturii orale din lada de zestre a neamului”: cântece de petrecere, doine, cântece satirice, strigături, cele mai multe adunate din Maieru şi Beclean. Aceste texte, precum şi cele de medicină populară cuprind o sumedenie de cuvinte aproape uitate astăzi, un tezaur lingvistic, pe care-l vom găsi explicat într-un util glosar, cuvinte ce strălucesc uneori şi în proza lui Liviu Rebreanu.

Contribuţia documentară este întregită prin câteva pagini mai puţin cunoscute ale fiului romancier despre Maieru, despre moartea tatălui ( povestirea Dincolo – cu transparente schimbări de locuri şi nume), cu facsimile ale unor epistole sau carnete de cântări ale părinţilor scriitorului şi cu o bogată şi reverberantă iconografie, adevărat album de famile al rebrenilor.

Cartea lui Sever Ursa este o utilă şi necesară contribuţie de istorie literară, care se înscrie între exegezele notabile din bogata Bibliografie Rebreanu

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5