Părintele dr. Ioan-Marius Pintican, un om al faptelor de o mare bunătate și omenie

Rep.: Credința a constituit și constituie din totdeauna unul dintre pilonii, ce au stat la baza forței, unității și solidarității neamului românesc. A reprezentat o armă redutabilă și invincibilă în lupta cu încercările vieţii, suferințele, greutățile, vicisitudinile și răutățile, o resursă interioară, ce a conferit poporului nostru putere de a face față tuturor relelelor și năpastelor, ce s-au abătut asupra lui, ceea ce i-a permis să iasă mereu biruitor. La vremuri grele, cum e și actuala perioadă marcată de pandemie credinţa ne motivează, ne dă speranţe şi oferă perspective optimiste. S-a afirmat și se afirmă cu putere latura social-filantropică a credinței,  a bisericii noastre naționale.

În acest context, activitatea desfășurată prin proiectele și programele de larg interes social și civic de Asociaţia Filantropia Ortodoxă Bistriţa-Năsăud, pe care cu onoare o păstoriți, a devenit una dintre cele mai apreciate, fiind urmărită cu admirație și prietenie. E o activitate de mare responsabilitate, ce presupune pricepere, cunoașterea cu exactitate a tuturor detaliilor pentru că nu e una oarecare, are implicații asupra vieții și sănătății semenilor, iar pentru aceasta nu e suficientă dăruirea, devoțiunea, cunoștințele, priceperea, e nevoie și de o viziune largă, de cunoașterea cu exactitate a detaliilor, chiar de foarte mult curaj. Multe dintre proiectele asociației sunt din categoria celor cu implicații asupra vieții și sănătății semenilor ori în acest domeniu nu sunt admisibile disfuncționalități, dereglări și cu atât mai puțin greșeli, justificări sau motivații. De aceea, m-am întrebat și vă întreb dacă n-ați avut ezitări atunci când, după susținerea cu brio a tezei de doctorat în teologie ortodoxă cu calificativul “Summa Cum Laude”, vi s-a propus și ați acceptat să preluați această responsabilitate?

 Pr. Dr. I. M. Pintican, președintele (directorul) Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Bistriţa-Năsăud: În gândirea ortodoxă, filantropia ţine de însăşi fiinţa Bisericii. Chiar dacă misiunea Bisericii constă în propovăduirea Evangheliei, prin care omul este chemat la viața adevărată, în săvârșirea Sfintelor Taine, prin care i se împărtășește această viață în Hristos, ea este validă, credibilă și eficientă numai dacă creștinii dobândesc compasiune și participă la suferința umană. Cu toate acestea, în anii mei de pregătire teologică nu m-am gândit niciodată că voi ajunge să desfăşor o activitate social-filantropică la un nivel instituţional, însă Dumnezeu, în iconomia Sa, are întotdeauna planul Său pentru fiecare dintre noi. Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, imediat după întronizarea pe scaunul mitropolitan de la Cluj, a îmbogățit sistemul de asistență socială al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, prin înființarea Asociației Filantropia Ortodoxă. Prima filială a asociației a fost cea pentru Județul Bistrița-Năsăud, ca o necesitate vitală de dezvoltare a asistenţei sociale în județul nostru. Eram în ultimul an de doctorat, chiar înaintea susţinerii tezei, la specialitatea Noul Testament, sub îndrumarea Părintelui Profesor Universitar Doctor Stelian Tofană, când mi s-a încredinţat, prin concurs, postul onorant de preot misionar la nou înfiinţata Asociaţie Filantropia Ortodoxă Filiala Bistriţa-Năsăud.

Rep:  Știu ca mulți alți concitadini că v-ați format într-o familie în care ați avut modele demne de urmat. Un sfetnic foarte bun, care v-a călăuzit pașii,a fost preacucernicul părinte iconom stavrofor Ioan Pintican, tatăl dumneavostră, care și-a dedicat întreaga sa viață unor cauze nobile. În 1991 împreună cu preacucernicul părinte iconom stavrofor Simion Bretfelean-Vidican și-au început activitatea pastoral duhovnicească în cadrul Parohiilor ortodoxe române cu Hramul “Sfinții Petru, Pavel și Andrei” Bistrița într-o casuță modestă situată pe strada Andrei Mureşanu nr. 2. Multă vreme au oficiat Sfânta Liturghie și celelalte servicii religioase în acest loc, care avea să devină cunoscut drept "Biserica de la căsuţă". În pofida acestei situații, au găsit resurse, căi  și modalități, în primul rând printr-o buna chivernisire a darurilor credincioșilor, începând cu bănuțul văduvei dăruit cu toată dragostea dintr-o năfrămuță cu multe noduri, printr-o organizare și mobilizare exemplară a credincioșilor în jurul inițiativelor, iar astfel a fost posibilă edificarea unui important și impozant lăcaș de cult, o bijuterie religioasă și arhitectonică, care din anul 2003 înnobilează și înfrumusețează urbea și stă mărturie  vredniciei, priceperii și iscusinței celor care l-au ctitorit și realizat. (A fost și este desigur o înfăptuire colectivă a credincioșilor, a slujitorilor sfântului altar, a membrilor consiliului parohial, dar și o realizare de suflet a unui fost amic bârgăuan, regretatul consilier parohial Flore Ilie, originar din Rusu Bârgăului, care în calitatea sa de diriginte de șantier și-a asumat sarcina coordonării lucrărilor și s-a zbătut ca acestea să fie realizate la timp și în condiții impecabile. Spre marea mea surprindere și admirație l-am întâlnit și acțiuni de strângeri de fonduri destinate construcției sfântului lăcaș, de aceea vă rog să fiți de acord să-i amintim numele  - n.n.). Dacă tot am făcut această divagație, rog să-mi permiteți să precizez și faptul că deși ambii slujitori ai Domnului au fost implicați în edificarea sfântului lăcaș, în numeroase alte activități, acțiuni și proiecte au găsit timp și pentru redactarea și publicarea unor lucrări de mare trebuință creștinească și duhovnicească. Printre acestea s-au numărat cele întitulate:  Pelerin sub acoperământul Maicii Domnului, publicată de Editura Karuna Bistrița, în anul 2012, sub semnătura părintelui iconom stavrofor Simion Bretfelean-Vidican și Cuvinte împărtășite credincioșilor, publicată de Editura Renașterea, în anul 2019, sub semnătura aceluiași autor. De asemenea, au ajutat și îndrumat tineri slujitori ai Domnului aflați la început de carieră, din parohii mai sărace cu un număr mai mic de credincioși chiar din alte protopopiate.

 Pr. Dr. I. M. Pintican: Majoritatea dintre noi datorăm părinţilor noştri ceea ce suntem. Tatăl meu, vrednicul preot Ioan, m-a învățat de mic copil alfabetul credinței, purtarea cuviincioasă și mi l-a descoperit pe Dumnezeu. Îi sunt profund recunoscător pentru jertfa și dragostea părintească necondiționată cu care m-a îndrumat, sprijinit și călăuzit în anii de școală primară, seminar, facultate, masterat, doctorat și apoi în slujirea lui Dumnezeu. A avut şi are în vedere un singur țel, slujirea lui Dumnezeu și Sfânta Biserică! Purtarea de grijă a Părintelui Ioan şi a Părintelui Simion a fost concretizată și în numeorase fapte de milostenie,  mai cu seamă în înfiinţarea în anul 2004 a Cabinetului medico-social ”Sfinţii Apostoli Andrei, Petru şi Pavel”, situat în municipiul Bistrița, Piaţa Petru Rareş nr. 15. De altfel, primul serviciu medico-social al Asociației s-a realizat prin extinderea și diversificarea serviciilor Cabinetului medico-social „Sfinții Apostoli Andrei, Petru și Pavel”. În data de 01.05.2013 a fost înfiinţat Serviciul de îngrijiri medicale la domiciliu „Sfântul Nectarie”. În cadrul proiectului se acordă servicii de îngrijiri medicale, îngrijiri paliative, produse medicale, sprijin social şi, la cerere, consiliere spirituală, persoanelor cu o sănătate precară, cu afecţiuni acute/cronice de pe raza teritorială a județului Bistriţa-Năsăud. Îngrijirile se efectuează de o echipă de 13 asistenți medicali, 1 medic de urgență și 1 medic de famile. Serviciile se oferă în mod gratuit persoanelor asigurate la Casa de Asigurări de Sănătate Bistriţa-Năsăud și cazurilor sociale. Anual sunt înregistrați peste 250 de pacienți cu peste 10.000 de ore de îngrijire medico-socială.

Rep.: Proiectele și programele Asociaţiei Filantropia Ortodoxă sunt cunoscute, apreciate și susținute chiar și dinafara fruntariilor țării, pentru că se recomandă prin ele însele. Aceasta mă face să cred că nu prea există bistrițean sau conjudețean, care să nu fi aflat de proiectul derulat prin Cantina socială “Sfânta Muceniță Filofteia” din Bistrița, de cele destinate ocrotirii persoanelor vârstnice și cu nevoi speciale din centrele rezidențiale de la Cuşma,  Maieru și Târlişua ori prin Serviciul de Ambulanță și Transport Dializă, câtă vreme echipajele  acestuia din urmă sunt o prezență cotidiană, apreciată și urnărită cu interes, admirație și prietenie nu numai la Bistrița, dar și pe arterele principale de circulație din județ, dar rog să vă referiți succint la situația actuală a acestor proiecte.

Pr.Dr. I.M. Pintican: O dorință arzândă a Părintelui Mitropolit a fost înființarea unei cantine sociale în municipiul Bistrița, un loc în care oamenii flămânzi să fie primiți și săturați din darul Bisericii. Prin bunăvoința părintelui protopop Alexandru Vidican, a părintelui Nicolae Feier și a părintelui Vasile Beni, a fost pus la dispoziție, în acest sens, un spațiu generos aflat în proprietatea Bisericii „Coroana”, în clădirea Protopopiatului Ortodox Bistrița. Spațiul a necesitat lucrări ample de reabilitare și compartimentare. Cu ajutorul lui Dumnezeu și implicarea totală a Înaltpreasfințitului Părinte Andrei și a oamenilor de bine din municipiul Bistrița, în data de 25 februarie, anul 2014, a fost inaugurat Centrul Asociației „Filantropia Ortodoxă” Filiala Bistrița-Năsăud din municipiul Bistrița, Piața Unirii nr. 9. În cadrul acestui Centru funcționează birourile administrative ale asociației și două servicii social-filantropice: Cantina Socială „Sfânta Muceniţă Filofteia” şi Centrul de zi  „Sfântul şi Dreptul Simeon”. Inaugurarea a avut loc în prezenţa Înaltpreasfinţitului Andrei, Arhiepiscopului Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, şi a Preasfinţitului Episcop-vicar Vasile Someşanul. Festivitatea de inaugurare a debutat cu o slujbă de sfeştanie oficiată de Inaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei la cele două centre sociale, aflate la parterul sediului Protopopiatului Bistriţa, din Piaţa Unirii nr.9. Au luat parte la momentul festiv zeci de preoţi din municipiu, protopopul de Bistriţa, Alexandru Vidican, alături de prefectul judeţului de atunci, Ioan Ţintean, preşedintele Consiliului Judeţean, Emil Radu Moldovan, primarul municipiului Bistriţa, Ovidiu-Teodor Creţu, Prof. Univ. Dr. Mircea Gelu Buta - managerul Spitalului Județean de Urgență Bistrița și șefi de instituții: Pr. Ioan Pintea – directorul Bibliotecii Județene ”George Coșbuc”, Ani Nastasia Bob – director AJPISBN, Constantin Florea – inspector șef ISUBN și alte oficialități.

Cantina socială Sfânta Muceniţă Filofteia”, pregătește de atunci 525 de porţii de mâncare pe săptămână. Beneficiarii Cantinei sunt, în primul rând, copiii orfani şi cei proveniţi din familii monoparentale aflaţi în dificultate, bătrânii singuri, bolnavi, cu venituri foarte mici şi persoane fără casă, masă şi familie care trăiesc pe străzi sau periodic sunt adăpostiţi la Centrul de noapte al Primăriei Bistriţa. Pe lângă aceşti beneficiari încercăm, pe cât posibil, ca nimeni din cei care apelează la sprijinul nostru, chiar dacă nu pot fi încadraţi în programul cantinei din motive bine întemeiate, să nu plece nemângâiați de la noi. În pragul sărbătorilor de Crăciun, Anul Nou, Bobotează, Paști, Rusalii, în posturi și sărbători mai importante, se oferă pachete consistente cu hrană, medicamente, materiale sanitare, haine și jucării pentru cei mici, conștienți fiind că cei pe care îi avem în grijă sunt dependenți de noi, și ne dorim, pe cât posibil, să fie mângâiați din mila lui Hristos, în aceste perioade semnificative din cursul anului.

Spre exemplu, în Postul Crăciunului  s-a organizat  Campania umanitară  "Îmbracă un copil orfan de sărbători și sprijină-i pe cei nevoiași!”, ediţia a II-a, care a avut rezultate impresionante. Cu ajutorul bunilor creştini, din ţară şi din străinătate, am reuşit să ajungem cu pachete generoase la aproape 1000  de persoane nevoiaşe.  Copii orfani, copii cu handicap, copii din familii monoparentale sau numeroase, copii abandonați de părinți, aflați în grija bunicilor sau a rudeniilor, oameni bolnavi, bătrâni singuri și bolnavi, persoane private de libertate, oameni neluați în seamă, suferinzi, toți acești “frați mai mici ai lui Hristos” au simțit nespus de mult bucuria și dragostea semenilor prin darurile bogate care au ajuns la ei.  Aici nu este doar o simplă cantină socială, ci este un mijloc de a împlini una din condiţiile mântuirii, amintindu-ne de cuvintele Mântuitorului Hristos: Veniţi Ia Mine biecuvântaţii Tatălui Meu, căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc.( Mt. 25, 35).

Grija pentru persoanele vârstnice a Înaltpreasfințitului Părinte și Mitropolit Andrei, este una permanentă, concretinzându-se și în înfiinţarea de aşezăminte filantropice rezidențiale, în care persoanele vârstnice să fie ocrotite și îngrijite atât trupește cât și sufletește. În acest sens, ca răspuns la una dintre provocările esențiale cu care se confruntă țara, și anume, îmbătrânirea populației, cât și a necesității existente privind beneficiile și serviciile îngijirii persoanelor vârstnice de lungă durată, la data de 1 octombrie 2014, cu ajutorul bunului Dumnezeu şi mijlocirea Sfinţilor dumnezeieşti părinţi Ioachim şi Ana, am demarat un proiect social de mare anvergură, numit: Centrul Rezidențial Pentru Persoane Vârstnice „Sfinții Ioachim și Ana” din localitatea Cuşma, comuna Livezile, judeţul Bistriţa-Năsăud. Construcția este nouă și a fost realizată din fonduri europene de către Primăria comunei Livezile, județul Bistrița-Năsăud. Printr-un contract de asociere în participațiune dintre Primăria Comunei Livezile și Asociația Filantropia Ortodoxă Filiala Bistrița-Năsăud, cu sprijinul Înaltpreasfințitului Andrei și ajutorul unor oameni de bună credință am reușit să o dotăm conform standardelor în vigoare. Centrul dispune de o capacitate de 40 de locuri (20 de camere, 2 pers/cameră cu baie proprie). În cadrul Centrului am amenajat o Capelă a Centrului pentru buna desfășurare a activităților și slujbelor religioase unde încercăm, împreună cu părintele paroh Cristian Otviș, să ne îngrijim de partea sufletească a beneficiarilor. În acest sens, s-a montat un iconostas din lemn de stejar sculptat și împodobit cu icoane pictate, în altar s-a turnat o masă din beton acoperită cu un capac din lemn de stejar, s-a amenajat un proscomidiar, un veșmântar și un tetrapod din lemn de stejar sculptat, iar geamurile au fost împodobite cu vitralii. Serviciul social-filantropic Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice ”Sfinții Ioachim și Ana” funcţionează ca serviciu social în regim rezidenţial pentru persoane vârstnice asigurând condiţii corespunzătoare de: informare în domeniu, identificare şi evaluare, găzduire pe o perioadă nedeterminată, servicii de asigurare a hranei şi suplimentelor nutritive, servicii de îngrijire social-medicală, socializare şi petrecerea timpului liber, servicii de recuperare şi reabilitare, kinetoterapie, consiliere spirituală, consiliere psihologică, promovarea relaţiilor sociale. Inaugurarea oficială a Centrului a avut loc la 16 octombrie 2014, în prezența Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei,  care a oficiat slujba de binecuvântare, în prezenţa unui sobor de preoţi şi a oficialităţilor locale şi judeţene. La inaugurarea Centrului, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei a vorbit despre datoria de a-i cinsti şi respecta pe vârstnici: „Astăzi la Cuşma, în mod concret, îndemnul Sfântului Apostol Pavel către Timotei, este pus în practică de bătrânii noştri care apelează la acest aşezământ. Iată că încercăm să avem grijă de ei, întrucât Sfântul Pavel spune: «pe un bătrân să-l grijeşti ca pe un părinte»“. Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul i-a acordat directorului Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bistriţa-Năsăud, Ani Bob, distincţia „Crucea Transilvană“, pentru implicarea în edificarea centrului, iar celor care au contribuit la realizarea proiectului le-a acordat diplome de „Aleasă cinstire“.

Solicitările fiind foarte numeroase pentru internarea într-un astfel de centru aflat în grija Bisericii, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei am încheiat un nou contract de asociere în participațiune cu Primăria Maieru, pentru înființarea celui de-al doilea centru rezidențial din cadrul Asociației Filantropia Ortodoxă Filiala Bistrița-Năsăud, și anume: Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Sfinţii Zaharia şi Elisabeta” din localitatea Maieru, ca o extindere a activităţii noastre şi în Ţara Năsăudului. Cunoscând și constatând situațiile de criză cu care se confruntă familiile în cadrul cărora apare o situație de încercare și un membru al ei necesită îngrijiri speciale (fizice sau psihice), în data de 21 octombrie 2016, am deschis apoi porțile unui nou centru socio-medical, în localitatea Târlișua, numit Centrul Rezidențial pentru persoane cu nevoi speciale „Sfântul Filaret cel Milostiv” care are o capacitate de 32 de locuri.

Purtarea de grijă a Chriarhului nostru pentru cei bolnavi s-a concretizat și în alt binefăcător serviciu medico-social, necesar, util, care vine ca o binecuvântare divină, în sprijinul celor aflaţi în situaţii de dificultate, unic în Județul Bistrița-Năsăud și în Patriarhia Română: Serviciul de Ambulanţă „Filantropia Ortodoxă” din cadrul Asociației Filantropia Ortodoxă Filiala Bistriţa-Năsăud. Prin acest serviciu medico-social am încercat să întregim activitatea serviciilor noastre medicale din judeţul Bistriţa-Năsăud, venind în primul rând în ajutorul persoanelor nedeplasabile, care au nevoie de transport în centrele noastre rezidențiale și, în al doilea rând, venind în sprijinul Serviciului de Ambulanță al Județului Bistrița-Năsăud, prin realizarea transporturilor sanitare neasistate cu 2 ambulanțe de tip A1, din dotarea proprie. Cel mai recent proiect din cadrul Asociației Filantropia Ortodoxă, unic în Patriarhia Română, este Serviciul de transport nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi (dializă) de pe raza județului Bistrița-Năsăud, la secţia de hemodializă a Spitalul Județean de Urgență Bistrița. Transportul pacienților se efectuează cu 5 mașini cu 7 locuri și 1 autoturism cu tracţiune 4x4 pentru zonele greu accesibile şi la nevoie cu alte 4 ambulanțe de tip A1/A2 echipate conform normelor în vigoare. Prin derularea proiectelor și diversificarea serviciilor noastre, încercăm să fim sprijin, casă, hrană și alinare pentru cât mai multe persoane aflate în situații de dificultate din județul Bistrița-Năsăud. Astfel, cu binecuvântarea Înaltpreasfinției Sale, în cadrul Asociației Filantropia Ortodoxă Filiala Bistrița-Năsăud, slujesc cu multă dăruire 86 de angajați cu forme legale de muncă. 

Rep.: Cineva mi-a propus să urmez exemplu unor aparținători de ai mei și să devin inițiator al unui proiect filantropic, angajându-se “să se ocupe de administrarea și gestionarea veniturilor realizate, fără a pretinde comision!”. Câtă vreme există un program filantropic cuprinzător al Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Bistrița-Năsăud, iar de inițiative în acest domeniu nu prea ducem lipsă, ci de acte și fapte concrete, am declinat oferta, mai ales că și în acest domeniu încep să apară inițiative nedorite ale unor indivizi certați cu legea. De aceea, v-aș ruga să faceți câteva precizări legate de modalitățile concrete prin care poate fi susținută activitatea asociației.

Pr. dr. I.M. Pintican: Domnul Însuși zice: „Celui care cere de la tine, dă-i” (Matei 5, 42; cf. Luca 6, 30). Trebuie însă şi discernământ, ca să dai mai ales și mai mult celui cu adevărat în nevoie și nu oricărui leneș și profitor. Filantropia e obligatoriu să se facă într-un cadru instituţional foarte bine reglementat. Ca să deschizi un centru social, spre exemplu, e nevoie de numeroase autorizări, acreditări, licenţieri de la Ministerul Muncii, Mediu, ISU, DSP, DSV şi altele. Toate aceste exigențe vizează binele celor nevoiași și evitarea pericolului ca aceștia să devină victime. Trebuie, aşadar, să fim cu luare aminte şi atunci când ne dorim să facem o faptă bună. Este lăudabilă iniţiativa multor oragnizaţii şi instituţii caritative de a săvârşi binele, numai că, uneori prea puțin din ceea ce se adună pentru săraci ajunge cu adevărat la săraci. Îmi duc aminte ce-mi spunea Părintele Profesor Vasile Mihoc, citând un om avizat în domeniu: „După 1989 au apărut în România organizații pentru copiii străzii mai multe decât copiii străzii, iar copiii străzii sunt tot copiii străzii!”. În privința aceasta, Biserica a demonstrat deja, prin numeroasele ei așezăminte, că poate face lucrurile mult mai bine. Și, într-adevăr, prin învățătura, dar și prin toată experiența ei, Biserica face filantropie de cea mai bună calitate și cu rezultate foarte bune.

Activitatea noastră poate fi susţinută prin donaţii de bani, alimente, legume, fructe, îmbrăcăminte, medicamente etc. Ajutoarele se primesc la sediul asociaţiei din Bistriţa, Piaţa Unirii nr. 9, clădirea Protopopiatului Ortodox (lângă Biserica de la Coroana), unde avem program de luni-vineri de la 8:00 la 16:00.  Aş încheia cu aforismul pe care îl auzim zilnic la Radio Renaşterea, cei care ne sprijină mult în demersul nostru de înfăptuire a faptelor milei creştine: "Puţinul tău poate însemna mult pentru cei care nu au!".

Rep.: Vă dorim dumneavoastră și asociației o evoluție și în anul 2022 în trendul în care ne-ați obișnuit de aproape opt ani încoace.

 

 

Comentarii

27/01/22 10:41
prof. Vasile G

Un preot exemplar, cu un complex de acțiuni pe care ar fi bine să le cunoască toți cei ce stau pe lângă Biserică, vorbind despre ceea ce nu cunosc.Dumnezeu să vă binecuvânteze cu sănătate și putere.

27/01/22 12:21
Victor Știr

Fiecare vecernie sau liturghie la Biserica Sf. Apostoli Petru, Pavel și Andrei e atât de frumoasă! Domnul să ne țină preoții!

28/01/22 13:57
Pr. Nicolae Feier

Remarca IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei din a doua zi de Crăciun petrecută în comuniune liturgică la Bistriţa în ,,Catedrala Coroana Maicii Domnului" cred că este edificatoare:
,,Am pus pe picioare multe instituţii şi centre de caritate, atât la Alba-Iulia, cât şi în Mitropolia Clujului, însă, deşi toate sunt de folos şi se gestionează bine, nicăieri nu e ca la Bistriţa. Părintele iconom stavrofor dr Ioan Marius Pintican, consilierul meu pe probleme de caritate în Jud. Bistriţa-Năsăud este inima şi mintea tuturor acestor superioare realizări".
Înaltul nostru Ierah îl are la inimă pentru că munceşte mult, eficient, legal, aplicat, cu folos. Nu dă doar de mâncare la sute de oameni zilnic, ci dă salarii la aproape o sută de angajaţi!!! Este inventiv şi ...mereu voios, ca omul care ştie că munca lui este răsplătită de Dumnezeu cu multe alte daruri familiale şi bisericeşti.
Împreună cu părintele protopop, Al. Vidican, cu părintele paroh V. Beni, cu părintele Dr. E. Vidican, i-am pus la dispoziţie cu drag pentru societastea filantropică o mare parte din casa parohială de sub Protopopiat, iar bunii noştri credincioşi ajută fără să aştepte laude. Şi ,,căsuţa" în care s-a edificat de către părintele său, bunul nostru coleg, Pr, iconim stavrofor Ioan Pintican şi alesul Pr. iconom stavrofor, Simion Bretfelean, este tot o donaţie de la Catedrala Coroana Maicii Domnului, socotind noi că e mai cu folos şi mai potrivită o biserică şi o cantină socială cu celelalte activităţi conexe de îngrijire a bolnavilor şi a oamenilor singuri şi neajutoraţi, decât o casă în care să stea familia preotului.
Felicitări părinte Marius! La nivel naţional, în toată Patriarhia Română sunteţi greu de egalat!!!
Pr. Nicolae Feier -Bistriţa

30/01/22 11:57
ioan sărățean

Pronia Divină în deplin consens cu dorințele credincioșilor a decis cu vreo 30 și ceva de ani în urmă înălțarea în partea de răsărit a străzii noastre a unui sfânt lăcaș de închinare și rugăciune. Prin purtarea de grijă a blândului și vrednicului părinte iconom stavrofor Ioan Pintican și a colegului său părintele iconom stavrofor Simion Bretfelean-Vidican și prin osârdia și darurile enoriașilor dolealanța a devenit realizabilă. De atunci, Biserica ortodoxă română cu Hramul “Sfinții Petru, Pavel și Andrei” Bistrița a devenit un focar de credință, lumină și căldură, de mângâiere, alinare, de speranță, încredere și optimism pentru familia noastră și a multor altor concitadini și nu numai. În vara anului 1999, Preasfințitul Părinte Episcop vicar Vasile Someșanul de la Arhiepiscopia Vadului Feleacului și Clujului, cu bunătatea-i recunoscută, a oficiat în biserica proaspăt tencuită, căsătoria fiicei noastre Ioana-Liviuța cu P.C. Pr. Nicu Liuță, în prezent aflat în cel de-al douăzecelea an de slujire duhovnicească în cadrul Bisericii Ortodoxn.ne Române având Hramul “Sfântul Gheorghe” din fascinanta conurbație Vancouver de pe malul Pacificului din provincia British Columbia - Canada. Deși implicați în edificarea sfântului lăcaș precum în numeroase alte activități și acțiuni religioase, atât părintele Ioan cât părintele Simion, n-au ezitat să devină sfătuitorii și povățuitorii tânărului preot aflat la debutul său pe drumul slujirii lui Hristos și Dumnezeu. (Părintele Simion Bretfelean-Vidican este finul regretatului părinte iconom stavrofor Eugen Trif (05.08.1942-09,03.2000), unchiul miresei și succesor merituos al părintelui protopop iconom stavrofor Augustin Pop ( 26.11.1901 - 10/11.10.1944 - 08.03.1985), de la Mijlocenii Bârgăului, campionul sacrificiilor pe altarul neamului și al bisericii noastre naționale – n.n.). Toate aceste acte ne-au obligat să privim cu atenție și mândrie, ceea ce se înteprinde în cadrul bisericii noastre și Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Bistriţa-Năsăud, a cărei activitate este coordonată de bunul și inegalabilul părinte Marius. Succesele, realizările, înfăptuirile, izbânzile constituie o mândrie pentru noi și o sursă de inspirație pentru noi fapte și acte de mare bunătate și omenie. Nu întâmplător credincioșii Parohiei ”Sfântul Gheorghe” din Vancouver au hotârât să împlinească fapta cea bună a credinței, milostenia față de aproapele și prin aceasta reafirmându-și prin acte concrete susținerea eforturilor asociației și dragostea și gratitudinea față de țara mamă România pe care o slujesc și iubesc de peste Ocean. Pentru toate acestea se cuvine să mulțumim Celui de Sus, care a avut grijă și ne-a călăuzit pașii pe calea plăcută lui Dumnezeu și semenilor.

21/04/24 22:42
Covaci aurica

Da

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5