Mircea Daroşi, în Glasul Unirii

Cărturarul vărărean, Mircea Daroşi nu aşteaptă nimic de la nimeni, ci doar sănătate de la Cel de Sus, iar de la Editura “Ecou Transilvan” să-i aducă la timp cartea comandată, piatra de temelie a unei vieţi frumoase sufletului omenesc, cum este cartea recent apărută “Glasul Unirii”-eseuri, o carte a realităţii istorice, o cale esenţială de cunoaştere a evenimentelor ce s-au succedat în decursul anilor, o proaspătă chemare spre cinstirea istoriei patriei, a eroilor neamului. Cele 51 de eseuri şi poezii scrise cu arta autorului de a selecta şi valorifica tradiţiile patriotice ale neamului românesc, începând chiar cu actul de naştere al poporului român, lupta pentru independenţă şi unitate naţională, sub domnia marilor noştri voievozi, evenimente care au precedat Marea Unire, cât şi prezentarea unor personalităţi  istorice şi culturale, rolul presei, literaturii, artei şi asociaţiunilor cultural, în săvârşirea actului de la 1 Decembrie.  

În cele peste 200 de pagini, autorul a dat glas eseurilor scrise în decursul anului, în diferite publicaţii ca într-un laborator de sentimente patriotice şi de solidaritate omenească, dovedind ca de fiecare dată, spiritul de dăruire faţă de trecutul istoric şi de oamenii de seamă cu rădăcini în Ţara Năsăudului şi a Bistriţei: Elie Miron Cristea, Nicolae Bălan, Iuliu Hossu, Vasile Goldiş, Solomon Haliţă, Gavril Tripon, Victor Onişor, Nicolae Drăganu etc.

Sub deviza “Virtus Romana Rediviva”, cărturarii de ieri au lansat îndemnul renaşterii vechilor virtuţi ostăşeşti, în lupta pentru drepturile naţionale.

Fiecare eseu ne oferă mesaje clădite în spaţii de sărbătoare a istoriei scrise cu iscusinţa minţii şi căldura inimii, citându-l  la pag.7 pe marele om politic Nicolae Titulescu “Ardealul nu e numai inima României politice, ci şi inima României geografice” şi atâtea alte mesaje ce călătoresc spre nemărginire, mesaje ce întregesc atmosfera, căldură sufletească şi comuniune cu istoria patriei, eseuri create de un profesionist al scrisului, care dă tot ce are mai bun în suflet, spre a aduce istoriei neamului o onoare edificatoare.

La pagina 179, intrăm în vorbă cu Badea Cârţan, un apostol al cărţii în lupta pentru Marea Unire, omul ce se minuna prins o dată trecând frontiera de atunci în Transilvania, că cine a mai văzut graniţă prin mijlocul ţării.

Cartea semnată de scriitorul de pe Valea Someşului, Mircea Daroşi este o explozie românească scrisă prin cercetare, adevăr de idei şi fapte istorice ce împrăştie cunoştinţe noi despre apostoli devotaţi cauzei culturii române: Mihail Sadoveanu, Constantin Brâncuşi, Răzvan Ducan, Aron Cotruş, Alexandru Ioan Cuza, Moş Ioan Roată, Nicolae Iorga, Nicolae Grigorescu, Dionisie Login sau Măriuca de la Mărăşeşti, “ce au trăit clipe ce ni se par perle - spunea  Miron Cristea  în cuvântul său de la 1 Decembrie - şi am vrea să le eternizăm pentru toate timpurile ce au să vină... zilele nostre sunt zilele mari ale istoriei ce se scrie astăzi... vom deschide larg pentru totdeauna porţile Carpaţilor ca să poată pulsa prin arterele lor cea mai caldă viaţă românească şi ca prin aceasta să ni se înfăptuiască

“Acel vis neîmplinit,

Copil al Suferinţii,

De-al cărui dor ne-au adormit

Şi moşii şi părinţii.”

Autorul cărţii dovedeşte un înalt nivel de cultură şi istorie, mobilitate intelectuală, competenţă scriitoricească cu gândire prospectivă şi cu capacitatea de selectare a informaţiilor istorice, sesizează sensul evenimentelor, meditează asupra realităţii istorice, folosind naraţiunea.

Cartea este un legământ cu străbunii şi un câştig pe termen lung.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5