Breviar astrist

• Astriştii năsăudeni au participat la Sesiunea jubiliară „Astra – 150” de la Sibiu (3-5 nov.) cu lucrările: Astra pe plaiurile năsăudene – Ioan Seni; Aspecte ale colaborării poetului Coşbuc cu Astra – Ioan Lăpuşneanu; Astra la Salva – Ana Filip (Salva); Activitatea Astrei la Rebrişoara. Revigorarea Muzeului etnografic sătesc – Leon Catarig (Rebrişoara); Astra şi cartea – Ioan Mititean; Prima antologie de folclor sub egida Astrei – Liviu Păiuş (Rodna); Astra – păstrătoare a tradiţiilor strămoşeşti – Pavel Berengea (Ilva Mare); Astra şi normele ecologice ale unei vieţi moral-creştine – Romulus Berceni; Rolul cărţii în relaţiile cu românii de peste Prut – Livia Gavrilaş; Limba română în preocuparea filialelor Astra dinafara ţării – Valeria Berceni; Creaţie şi jurnalism în Astra năsăudeană – Lucreţia Mititean; Femeile Astrei (Bistriţei şi Năsăudului) în mişcarea feministă din România interbelică – Ligia Dănilă (Beclean). Materiale reprezentative pentru volumul omagial au mai trimis şi Sever Ursa (Maieru) – Astra în „Cuibul visurilor” lui Rebreanu; Gh. Traian Dascăl (Năsăud) – Astra şi cinstirea trecutului; student Morariu Iuliu Marius (Salva) – Astra şi tineretul; Serbările Astrei de la Sibiu au durat trei zile timp în care s-au făcut documentări în Biblioteca Asociaţiunii, în Sala Thalia – un adevărat teatru modern, în Muzeul Asociaţiunii, inclusiv în Muzeul tehnicii populare „Astra” din Dumbrava Sibiului, au fost vizionate spectacole cu un larg ecou patriotic, au fost vernisate expoziţii documentare şi de artă, a fost dezvelit bustul lui Iacob Bologa – unul dintre preşedinţii importanţi ai Astrei, iar la Săliştea şi Miercurea Sibiului s-au creat Cercuri Astra noi, în fruntea lor fiind întâlnite personalităţile comunităţii locale, au fost audiate discursurile academicienilor Horia Colan (Cluj-Napoca), Alexandru Surdu (preşedintele Astrei Braşov) şi Valentin I. Vlad – vicepreşedintele Academiei Române, alături de discursurile altor universitari sau români din ţară sau diaspora; Lansările de carte şi schimburile de suveniruri au fost la mare înălţime, conducerea Astrei Centrale reuşind să editeze şi volumul Ctitoriile Astrei, volum cunoscut la această oră atât în ţară cât şi pe plan internaţional…

• Astriştii năsăudeni prin prof. Ioan Seni, Ioan şi Lucreţia Mititean au participat la colocviile de la Beclean, întâlnire cu criticul literar Mircea Mutu (Cluj-Napoca) – 9 nov.;

• Ioan Seni şi Romulus Berceni au participat la Zilele Colegiului Tehnic „Gr. Moisil” şi Colocviile Coşbuc organizate la Casa Sindicatelor Bistriţa;

• Ioan Seni, Ioan Lăpuşneanu şi Nicu Bosbiciu participă la manifestările dedicate lui Liviu Rebreanu, în sala festivă a CJ şi moderate de d-nii Vasile Şomlea şi Ioan Pintea;

• Ioan Seni şi Gh. Tr. Dascăl sunt prezenţi la Reuniunea VRR Cluj-Napoca unde au prezentat aspecte ale Jubileului „Astra – 150”, alături de academicienii D-tru Protase, Horia Colan, scriitorul Teodor Tanco, alte personalităţi din judeţul nostru, trăitoare la Cluj-N;

• Ioan Seni şi Liviu Păiuş (Rodna) participă la Reuniunea revistei Familia Română – Baia Mare (16-18 nov.) – acţiune a românilor de pretutindeni, organizată de directorul Bibliotecii Judeţene Baia Mare – prof. dr. Teodor Ardelean, premiat în anul 2011 de Academia Română pentru volumul Asociaţiunea ASTRA şi limba română, Edit. Asociaţiunii ASTRA, Sibiu, 2011;

• Romulus şi Valeria Berceni participă la serbările de la Odesa - dezvelirea bustului Mihai Eminescu la Consulatul român (15-19 nov.);

• 25 nov. Ioan Seni, R. Berceni, M. Maximinian, Tudorica Pampa şi comitetul Astra de la Colegiul Tehnic „Gr. Moisil” participă la lansarea cărţii Moştenirea lui Liviu Rebreanu.., autor Cristina Rusu, în locaţia CDI al Colegiului Tehnic Infoel Bistriţa;

• Ioan Seni şi Ioan Lăpuşneanu participă la Congresul spiritualităţii românilor de pretutindeni, Alba Iulia, 28-30 nov. 2011, eveniment naţional-patriotic de reală rezonanţă mondială, la care s-au adus elogii binemeritate tuturor românilor ce se evidenţiază în lume prin performanţe notabile recunoscute pe plan internaţional, şi mai puţin cunoscute pe plan naţional !;

• Familia Ioan şi Lucreţia Mititean şi Ioan Seni participă la adunarea anuală a Astrei de la Dej, dedicată jubileului „Astra 150”, alături de alţi delegaţi din ţară (MM, Cluj, Gherla, Sibiu…), eveniment bogat în luări de cuvânt, spectacol cu artişti locali consacraţi, lansări de carte, donaţii (I. Mititean, În vârful peniţei, vol. VII şi VIII pentru Biblioteca Astrei Dej,…;

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5