Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice a adus peste 585.000 euro pentru servicii sociale de calitate oferite vârstnicilor din Năsăud

Persoanele vârstnice din orașul Năsăud vor avea acces la servicii sociale și socio-medicale adaptate nevoilor lor, grație unui proiect finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU).

Contractul pentru finanțarea proiectuliui „Servicii sociale pentru seniorii comunității năsăudene” a fost semnat la sediul OIR POSDRU Nord-Vest. Datorită acestuia, 170 persoane vârstnice vor beneficia de servicii integrate, fiind înființate, totodată, două servicii la nivelul comunităților marginalizate care să-i sprijine pe cei aflati în risc de sărăcie sau excluziune socială.

Proiectul „Servicii sociale pentru seniorii comunităţii năsăudene” a fost depus în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 4. şi reprezintă un proiect complementar al proiectului "Centru de zi pentru vârstnici şi unitate mobilă de îngrijire la domiciliu în oraşul Năsăud”, ne-a explicat primarul Mircea Romocea.

Prin proiectul „Servicii sociale pentru seniorii comunităţii năsăudene”, autorităţile locale din Năsăud își propun să contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale existente la nivel local, destinate  populației vârstnice aflate în dificultate, inclusiv a celor cu dizabilități, în vederea prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială a vârstnicilor prin întărirea participării sociale a acestora și promovarea îmbătrânirii active.

Astfel, la Centru de zi vor fi activități de socializare/ reintegrare socială și de asistență și recuperare, pentru un număr de minimum 100 de vârstnici. De asemenea, va exista şi o unitate de îngrijire la domiciliu pentru un număr de minimum 50 de vârstnici.

În Centru de zi, care va fi amenajat tot printr-un proiect european, vor fi furnizate servicii sociale destinate persoanelor vârstnice, şi anume îngrijire social-medicală prin terapii specializate de recuperare fizică, psihică, mentală; supraveghere, asistare și îngrijire personală pe timpul zilei; gimnastică și terapii de relaxare; activități de voluntariat și implicare activă în viața comunității; activități de socializare, companie și petrecere a timpului liber; informare și consiliere socială și psihologică; consiliere juridică, lobby și advocacy; linie telefonică de urgență; suport pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice: prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activități de menaj și spălătorie, facilitarea deplasării în exterior și însoțire, activități de administrare și gestionare a bunurilor, acompaniere și socializare; consiliere, informare și suport pentru familia persoanei vârstnice dependente care asigură îngrijirea acesteia; educație informală pentru o viață sănătoasă și activă; campanii de informare în masă privind nevoile persoanelor vârstnice și beneficiile îmbătrânirii active; acțiuni caritabile pentru vârstnicii aflați în risc de sărăcie, mici reparații și amenajări pentru adaptarea locuinței vârstnicului în scopul facilitării unei vieți independente.

Prin Unitatea de îngrijire la domiciliu, îngrijitori formali vor acorda ajutor persoanelor vârstnice dependente pentru efectuarea activităților de bază și instrumentale ale vieții zilnice.

*** 

De altfel, Primăria Năsăud aare în derulare un proiect pentru reabilitarea și dotarea unei clădiri existente pentru un Centru de zi pentru persoane vârstnice și unitate de îngrijire la domiciliu. „Este un proiect extrem de util pentru oraşul Năsăud, numai dacă ne gândim că în oraş trăiesc peste 3500 de pensionari şi persoane vârstnice, iar proiectul prevede şi acordarea de asistenţă medicală la domiciliu”, ne-a declarat primarul Mircea Romocea. Contractul de execuţie este în procedură de achiziţie publică, în perioada de depunere a ofertelor de către companii.

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, prioritatea de investiții 8.1 - Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale.

Valoarea totală a proiectului este de  2.835.054,08 lei (inclusiv TVA), contribuția proprie în proiect, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, fiind în cuantum de 56.701,15 lei.

         Obiectivul general al proiectului constă în reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii existente pentru înființarea unui nou centru social fără componentă rezidențială destinat persoanelor vâstnice. Scopul proiectului este de a se contribui la dezvoltarea infrastructurii sociale de la nivel local, regional și național și creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, prin înființarea unui centru social fără componentă rezidențială pentru persoanele vârstnice, prin intermediul căruia vor fi furnizate serviciile sociale de centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu.

         Obiectivele specifice vizează reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii existente (clădirea propusă) pentru înființarea centrului social fără componentă rezidențială, astfel încât să se presteze serviciile sociale de centru de zi pentru persoane vârstnice și de unitate de îngrijire la domiciliu, în termen de 28 luni de la data semnării Contractului de finanțare. De asemenea, proiectul urmăreşte  creșterea accesibilității persoanelor de 65 de ani și peste din grupul țintă din orașul Năsăud la infrastructura de servicii sociale asigurată, inclusiv prin asigurarea transportului adaptat nevoilor, prin achiziționarea unui autovehicul, dar şi creșterea numărului persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu, în orașul Năsăud, pe o perioadă de 5 ani de la data implementării proiectului.

 

 

            

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5