Vezi ce tratamente se aplică împotriva melcilor fără cochilie!

GRADINILE DE LEGUME, PLANTATIILE POMICOLE, ALINIAMENTELE, PARCURILE si  ARBORETELE,   se vor trata împotriva melcului fara cochilie (limax)  (Agriolimax agreste) cu:

AGROSAN B– 15 kg/ha sau ALLOWIN–5 kg/ha  sau META GOLD 3 % / (ARION PRO 3G - a doua denumire comerciala)– 7 kg/ha sau METALDEHYDE 5 – 10 kg/ha sau  OPTIMOL – 5 kg /ha sau

 SLIMAX – 7 kg/ha.

Aceste produse se vor aplica seara cand activitatea melcilor este intensa, si se va avea in vedere ca sansele de precipitatii sa fie reduse.

Alte metode de combatere:

-          Prafuirea solului cu oxid de calciu sau clorura de sodiu sau superfosfat in doza de 150-200 kg / ha

-          Ca varianta alternativa la tratamentele chimice clasice, se poate utiliza capcana cu bere.

 O farfurie cu bere care datorita aromei maltului si a hameiului este o atractie deosebita pentru melcii fara cochilie.  Se umple aceasta capcana cu bere proaspata pentru ca in timp isi pierde aroma, iar in scurt timp ii veti gasi inecati.

            Melcii fara cochilie se intalnesc frecvent in tara noastra in anii ploiosi si in zonele umede. Ierneaza ca ou, mai rar ca adult si poate avea 2-3 generatii pe an. Verile racoroase si ploioase sunt favorabile inmultirii in masa.

    

                                                  

Alte Recomandări importante :

Luati masurile ce se impun pentru protectia  mediului inconjurator !

- resturile de produs sau apa rezultata in urma spălării echipamentelor, nu trebuie sa ajungă in apropierea apelor de suprafața, sanțuri etc.

- cititi cu atentie eticheta produsului pe care il folositi ;

- Se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de către ,,COMISIA INTERMINISTERIALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR”, avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMÂNIEI .

- Respectati  cu  strictete  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala şi 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

          Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător.

Utilizarea lor corectă include aplicarea principiilor bunelor practici fito­sanitare si îndeplinirea conditiilor stabilite în conformitate cu articolul 31 si specificate pe etichetă. Aceasta respectă, de asemenea, dispozitiile Directivei 2009/128/CE si, în special, principiile generale de combatere integrată a dăunătorilor prevăzute la articolul 14 si în anexa III la respectiva directivă.

In vederea protejarii sanatatii oamenilor si a animalelor, protectiei albinelor si a mediului  inconjurator, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeaza pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, au obligatia sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.

Constituie contravenţii următoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piaţă şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor autorizate;

nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează:

 

Nume şi prenume fermier/soc. comercială.......................                                                                          

Domiciliu fermier/sediul social al societăţii ......................

(Comuna, judeţul)  

Ferma (nume/număr, adresa)..............................................                                                                             

 

REGISTRU

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuă-rii

tratam

(ziua luna, anul)

Cultu-ra şi

locul unde

este

situat

terenul

Tim-pul apli

cării

 

Tratamentul efectuat

Numele, pre-numele pers.

Responsabile  de efectuarea tratamentu-lui, semnătura

Data

începerii recoltării produsului

agricol

Nr. si data

document prin care s-a dat  în consum populaţiei

Agentul de dăunare:

boli/

dăunători/

buruieni

Denu-

mire

ppp

folosit

Doza

Omolo-

gată

/doza folosită

Supra-

faţa,

ha

Cantităţi

utilizate

(kg, l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Producătorul agricol numerotează paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul,

purtând semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

                                                                                  

                                                                                    ÎNTOCMIT,

                                                                                ing. Dina VASILIU

 

 

Comentarii

10/06/19 10:32
cititor

" Astia-"-s ca si politrucii, nu poti scapa de ei, decat numai daca dai cu " var " pe ei sau daca-i ineci in " bere " pe toti .

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5