Vasile Militaru- un martir al poeziei creştine

Rămas în memoria  generaţiilor vârstnice cupoezia intitulată ,,A venit aseară mama’’,devenită romanţaatât de cunoscutăşi îndrăgită de toată lumea, Vasile Militaru a fost poetul cel mai popular din perioada interbelică. Destinul lui s-a împletit cu cel al pleiadei de scriitori care au trecut prin temniţele comuniste, pentru că s-au opus regimului totalitar. Opera lui Vasile Militaru a fost complet interzisă şi ignorată între anii 1944-1989. Abia după 1990 este readusă în circuitul valorilor culturale şi pusă pe raftul sufletesc al iubitorilor de poezie.

Până la instaurarea regimului bolşevic, poetul publică câteva volume de versuri, studii şi articole de opinie, după care este ţinut sub tăcere, până în 1959, când se stinge din viaţă în închisoarea de la Ocnele Mari, în vârstă de 74 de ani. Opera sa cuprinde o tematică complexă,promovând câteva specii literare, precum  pastelul, imnul, fabula, epigrama sau poezia inspirată din istoria naţională şi excelează cu poezia creştină. Primul său volum se intitulează ,,Stropi de rouă’’ (1919 ), având 9 ediţii până în 2008, în care descrie viaţa la ţară cu bucuriile simple şi senine trăiteîn satul natal, Dobreni-Câmpurel, jud. Ilfov. Sunt versuri cu uşoare influenţe din Coşbuc, Alecsandri şi Vlahuţă, dar şi de curentul literar al Sămănătorismului.

Încă din perioada adolescenţei se desprinde din universul satului şi ajunge în inima capitalei, unde  cunoaşte zbuciumul şi dezamăgirile oraşului, fiind mereu încercat de sentimentul dureros al înstrăinării.Este apreciat şi încurajat să facă literatură de către marii scriitori ai vremii, Alexandru Vlahuţă, Barbu Ştefănescu Delavrancea, Duiliu Zamfirescu, care văd în el un poet de valoare.Poezia lui Vasile Militaru este simplă, curgătoare, plină de înţelepciune populară, fapt care îi dă o notă de accesibilitate, iar romanţa amintită, dedicatăprietenului său George Enescu îi asigură un plus de promovare şi de rezistenţă în timp. : ,,A venit aseară mama din sătucu-i de departe/ Ca să-şi vadă pe feciorul, astăzi domn cu multă carte/A bătut sfios la uşă, grabnic i-am ieşit în prag/ Mi s-a umezit privirea de iubire şi de drag’’.

 Se spune că în fiecare casă, unde era un om care ştia să citească,se afla o carte cu poeziile sale. A scris aproape 20 de volume de poezii, între care cele mai cunoscute sunt :,,Stropi de rouă’’, ,,Viermi şi stele’’, ..Temelie de veac nou’’, ,,Cântarea Neamului’’, ,,Eroii de la Stalingrad’’ etc.

         Cel mai viguros vlăstar al brazdei româneşti promovează în poeziile sale munca, cinstea şi credinţa, ca valori ale satului. Versurile care urmează pot fi aluzii şi pentru oamenii zilelor noastre:’’Cei ce muncesc o viaţă şi comori mereu adună,/ Ca să lase după moarte, la copii o viaţă bună,/ Din copiii lor fac trântori care-şi vor munci doar dinţii/ Să mănânce, toată viaţa, ceea ce au strâns părinţii’’.

Indemnuri de grijă părintească şi comportament se desprind şi din aceste versuri :„Pe copil să-l ţii în frâne/ De vrei, OM, la toţi să placă / Nu-l lăsa, orice să-ngâne, / Nu-l lăsa, orice să facă,/ Nu-l lăsa, după plăcerea-i / Unde vrea el să se ducă./ Din acelaşi lemn se scoate/ Şi icoană şi măciucă !’’

 Critica literară îi evidenţiază vocaţia de moralist, considerându-l un strălucit urmaş al marilor fabulişti, precumLa Fontaine, Alexandru Donici, Grigore Alexandrescu. Mărturie stau cele două volume de ,,Fabule’’ care au un bogat conţinut moralizator, mai ales pentru acest început de mileniu III . Semnificative sunt titlurile : Balta racului, Cele două spice, Leul şi măgarul, Cozonacul, mămăliga şi plugarul etc.

Pline de învăţătură şi deosebit de atrăgătoare sunt poeziile dedicate copiilor : ,,Rugăciune’’, ,,Cerbul cu stea în frunte’’, ,, Am vorbit cu Moş Crăciun’’,,,Şase pui şi-o biată mamă’’.Concluzia din ultima poezie amintită este demnă de reţinut : ,,A rămas apoi povestea tristă, neluată-n seamă / Orişicui ai sta s-o spui/ Că o mamă îşi hrăneşte şase, opt sau zece pui,/ Însă zece pui, adesea, nu pot toţi hrăni o mamă’’.

Ca epigramist dezvăluie relele societăţii în care a trăit, dar care n-au dispărut nici în zilele noastre :,, Triste zile mai duc astăzi / Oamenii-n grădina vieţii/ Trandafirii mor în umbră/ Şi se lăfăiesc scaieţii’’

Vasile Militaru rămâne însă un poet religios. Se dedică acestui gen literar în ultima parte a vieţii, când este ,,ostracizat’’.Poetul refuză să-şi pună condeiul în slujba regimului comunist spunând : ,, În poeziile mele, niciodată nu va rima poporul cu tractorul’’. În1958,Securitatea îl condamnă la 20 de ani de temniţă grea, pentru crimă de uneltire contra orânduirii sociale, pentru deţinerea de materiale interzise şi pentru legăturile sale cu mişcarea legionară, sentinţă care îi va provoca sfârşitul.

.,,Psaltirea în versuri’’ şi ,,Divina zidire’’(premiată de Academia Română) sunt cărţile lui de căpătâi.Aici se îmbină emoţia artistului cu emoţia credinciosului. Poetul alege procedeul versificării Bibliei din convingerea că, astfel mesajul creştin este mai uşor de receptat. Asumându-şi rolul de misionar al Bisericii, el promovează prin versurile sale valori creştine, precum dreptatea, binele, smerenia şi iubirea.Edificatoare sunt  volumele ,,Spre împărăţia lui Dumnezeu’’şi ,, Scară către Dumnezeu’’.

Hulit şi blamat de unii, preţuit şi iubit de cei mulţi, Vasile Militaru a lăsat în urma sa o operă literară cu puternice rezonanţe în sufletul cititorilor.

Comentarii

03/10/17 10:59
Vizitator

In loc de comentariu , poezia "Rugaciune" de Vasile Militaru:

Marire Tie, Doamne Sfinte,
Ca mi-ai dat viata „o comoara „
Mi-ai dat lumina, mi-ai dat minte
Si toate câte ma-nconjoara.

Sa fiu mereu iubit de Tine
Eu voi munci din rasputere,
Mereu voi face numai bine
Si voi fi numai mângâiere.

Voi înflori prin fapte bune
Asa cum înfloreste marul
Si-n toata vorba mea voi spune
De-a pururi numai adevarul.

Cu toti copiii voi fi frate
Si nu voi sti ce este ura
Spre clevetiri si nedreptate
Eu, Doamne, n-oi deschide gura.

Flamândului s-astâmpar chinul
Voi frânge pâinea mea în doua
Voi fi curat precum e crinul
Scaldat în boabele de roua.

Cu mila inima-mi va bate
Si voi iubi cu mila sfânta
Pe orisicare vietate
Ce-n lumea asta nu cuvânta.

Asa ma leg, cu dor fierbinte,
Sa-mi fie fapta si cuvântul
Si-asa ajuta-mi, Doamne Sfinte,
Cum îmi voi tine legamântul.

04/10/17 08:14
I. Alexa

Într-un articol de presa din “Adevărul” din 03.10.2017 semnat de Alin ION (http://adevărul.ro/locale/targu-jiu/video-adevaratul-autor-poeziei-mama-creatie-atribuita-mod-eronat-george-cosbuc-a-fost-unul-cei-mai-populari-poeti-interbelici-1_59d258475ab6550cb8be5e4d/index.html) se afirmă că:
- “În mod eronat, poezia „Mama “a fost atribuită vreme îndelungată poetului George Coşbuc. Adevăratul autor este însă Vasile Militaru, un opozant al regimului comunist, care a fost arestat şi condamnat la 32 de ani de închisoare. Vasile Militaru nu a rezistat mult în temniţă. El s-a stins din viaţă la data de 8 iulie 1959 în Penitenciarul Ocnele Mari.”
- „Poezia a fost dedicată prietenului său George Enescu în anul 1930 şi a fost atribuită mult timp lui George Coşbuc. Cel care a pus-o pe note a fost George Enescu, devenind rapid o capodoperă a genului. Poemul sensibilizează legătura de dragoste dintre măicuţa ce şi-a trăit toată viţa la ţară, în spiritul respectului pentru muncă, familie şi ţarină, dar care simţind că viaţa i se împuţinează, vine la oraş «să-şi mai vadă iar feciorul... astăzi Domn cu multă carte» “, arată, profesorul Nicolae Şteiu.
- “Vasile Militaru a fost unul dintre cei mai iubiţi poeţi din perioada interbelică. „A fost unul dintre cei mai populari poeţi ai perioadei interbelice, iar unele dintre compoziţiile sale (ca poezia „Mama”, dedicată lui George Enescu şi devenită cunoscuta romanţă „A venit aseară mama...”) au fost puse şi pe muzică, bucurându-se astfel de un plus de promovare, dar şi de rezistenţă în timp “, arată scriitorul Răzvan Codrescu.
Iată varianta lui Vasile MILITARU:
“Mama
A venit aseară mama, din sătucu-i de departe,
Să mai vadă pe fecioru-i, astăzi “domn cu multă carte”!
A bătut sfios la uşă, grabnic i-am ieşit în prag;
Ni s-a umezit privirea de iubire şi de drag.

Sărutându-i mâna dreaptă, ea m-a strâns la piept, duioasă,
Şi-ntrebând-o câte toate, am intrat apoi în casă.
Înăuntrul casei mele, cătă brumă-am adunat,
Dă prilej bietei bătrâne să se creadă-ntr-un palat.

Nu-ndrăzneşte nici să intre, cu opincile-n picioare,
Şi cu multă grijă calcă doar pe-alături de covoare.
Eu o-ndemn să nu ia seama şi să calce drept, în lege,
Că doar e la fi-su-n casă, nu e-n casă vreunui rege.

Şi de-abia o fac să şadă pe-un divan cu scoarţă nouă...
„Mi-era dor de tine, maică... Ţi-am adus vreo zece ouă,
Niţel unt, iar colea-n traistă nişte nuci, vreo două sute...”
Şi, cu ochii plini de lacrimi, prinde iar să mă sărute.

„Poate mor, că sunt bătrâna şi-a prins dorul să mă-ndrume
Să mai văd o dată, maică, ce mi-e azi mai drag pe lume!
Caierul mi-i pe sfârşite... mâine poate-şi curmă firul
Şi-ntre patru blăni de scânduri să mă cheme cimitirul...

Jale mi-e de voi, mămucă, dar visez, chiar şi deşteaptă,
Cum, pe-o margine de groapă, bietul taică-tu m-aşteaptă...
Tu, odorul mamii, în urmă să te-aduni cu fraţii-acasă
Şi să-mparţi agoniseala de pe urma lui rămasă.

Lui Codin să-i dai pământul de la moară şi cu via;
Vaca şi-un pogon de luncă, maică, să le ia Maria;
Lui Mitruş să-i dai zăvoiul de răchiţi dintre pârae;
Carul, boii şi cu plugul să le dai lui Nicolae.

Iară tu, ca mai cu stare, decât fraţii zişi pe nume,
Să iei casă-n care ţie ţi-a fost dat să vii pe lume...
Când şi când, în miezul verii sau de Paşti, să vadă satul
Cum îmi vine ca-n toţi anii, la căsuţa mea băiatul.

Şi-având tihnă şi odihnă, la venire sau plecare,
S-aprinzi şi la groapa maichii câte-un pai de lumânare!...”
A tăcut apoi bătrâna şi-a plâns mult, cu lacrimi grele,
Ce curgându-i lin în poală, se-ntâlneau cu ale mele.
***
Până în prezent nu am cunoscut aceste puncte de vedere, care răstoarnă în conştiinţa marelui public concepte istorice privind creaţia (în principal apartenenţa literară a poeziei “Mama”) poetului nostru năsăudean, George COŞBUC.

Stimate Dle Mircea DAROSI, ca şi om de cultură şi bun cunoscător al literaturii judeţului Bistriţa-Năsăud, cunoscând acest text de presă, care este punctul Dvs. de vedere faţă de cele susţinute ? Cine este de fapt autorul REAL / INIŢIAL al poeziei “Mama”, Vasile MILITARU sau George COŞBUC?...
Personal cred că Vasile MILITARU a adaptat literar textul a lui George COŞBUC pentru a fi cântat ca o romanţă. Ideile şi trăsăturile specifice tradiţiilor Ţării Năsăudului mă fac în continuare să afirm că varianta literară iniţiala aparţine lui COŞBUC!

12/08/19 16:14

Poezia ,,Mama” apartine poetului Vasile Militaru si a fost publicata pentru prima data în volumul de versuri ,,Stropi de rouă” în anul 1919, și a fost dedicată prietenului său George Enescu care a și pus-o pe note.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5